Tijdens een bijeenkomst op 9 oktober 2019 in Lievelde van vrijwilligers van de locatieraden en Breed-Pastoraal-Overleg (St. Paulus Parochie) en beheercommissies en pastoraatsgroepen (St. Ludger Parochie) maakte pastoor H. de Jong bekend dat beide parochiebesturen de intentie hebben uit gesproken om samen te gaan.

De parochies St. Paulus en St. Ludger werken sinds 1 juli 2017 nauw samen. Er is één pastoraal team dat actief is voor de zestien geloofsgemeenschappen die beide parochies samen tellen.

Ook op bestuurlijk niveau wordt er nauw samengewerkt. Er is een samenwerkingsovereenkomst getekend en er worden steeds meer zaken afgestemd. Dit alles gebeurt in een hartelijke en collegiale samenwerking ten dienste van de presentie van de rooms-katholieke Kerk in de Oost Achterhoek.

Veel te behartigen onderwerpen zijn gelijkluidend en beide besturen hebben met onderbezetting te maken. De uitdagingen waarvoor de besturen en het pastorale team staan zijn groot. Teruglopende participatie, het behandelen van ingewikkelde vraagstukken als kerksluitingen en toegenomen regelgeving op velerlei gebied, vragen om een andere benadering en manier van besturen.

De besturen zijn tot de conclusie gekomen dat – ook gelet op de toekomst – de krachten op bestuurlijk niveau moeten worden gebundeld. Hierom hebben zij de intentie uitgesproken om op termijn een fusie aan te gaan. Het besluit om te fuseren naar één parochie voor het oostelijke gedeelte van de Achterhoek, is ter kennis gebracht aan de aartsbisschop van Utrecht.
De komende tijd zal er gewerkt worden aan de voorbereiding van de fusie door verschillende in te stellen commissies.
De verwachting is dat de fusie niet voor 1 januari 2021 gerealiseerd zal zijn.

De komende tijd houden wij u via de gebruikelijke informatiekanalen op de hoogte van het verloop van het proces tot samengaan van de parochies St. Paulus en St. Ludger.

Namens de beide parochiebesturen en het pastoraal team:
Pastoor H.A.M. de Jong

 

Pastorale noodwacht: 06-190 17 292
Parochie Sint Ludger en
Parochie Sint Paulus

Agenda

20 nov 2019
19:30
Neede, Achterhuis
Filmavond
 
07 dec 2019
19:00
Zieuwent, H. Werenfriduskerk
Concert Mastreechter Staar
 
08 dec 2019
12:00
Lichtenvoorde, H. Bonifatiuskerk
Let it Snow
 
13 dec 2019
20:00
Lichtenvoorde, H. Bonifatiuskerk
Concert Neva Ensemble
 
14 dec 2019
20:00
Eibergen, r.-k. H. Mattheüskerk
Kerstconcert
 
15 dec 2019
16:00
Beltrum, OLV ten Hemelopnemingkerk
Kerstsamenzang
 
18 dec 2019
19:30
Beltrum, O.L.V. ten Hemelopnemingkerk
Spiritualiteit van het Weihnachtsoratorium
 
21 dec 2019
12:00
Winterswijk, H. Jacobuskerk
Kerstengelen kijken?
 
21 dec 2019
19:00
Lichtenvoorde, H. Bonifatiuskerk
Inspiratie voor Kerst
 
21 dec 2019
19:30

Messiah van G.F. Händel