Berichtgeving omtrent corona.

Vanaf 1 juli gaat aanmelden voor de viering via een digitaal reserveringssysteem. Zie hier voor een handleiding. De uitzending van de vieringen in Lichtenvoorde en Groenlo is te volgen via kerkdienstgemist.nl

Voor meer informatie zie de Pastorale nieuwsbrief 4 en Vieringen en activiteiten tot 1 september. Bij de vieringen moeten we rekening houden met het protocol kerkelijk leven zoals dit door de bisschoppen is vastgesteld.

De pastores van Gemeindekreis Vreden, inclusief de beide carmelieten van Zwillbrock, samen met de pastores en oud-pastores van St Ludger en St Paulus hebben weer hun jaarlijkse ontmoetingsdag beleefd. Deze keer (dinsdag 24 september) vond dat in de Achterhoek plaats.

We bezochten het parochiegebouw in Rekken waar gastvrouw Bea Bongers met koffie en thee klaar stond. Marga Nagelmaeker had kruidkoek gebakken, voor ieder een flink stuk. We spraken over het sluitingsproces van de kerk aldaar. Daarna bezochten we geitenboer Martin Tuinte in Eibergen. Wat een rust en vredigheid straalde dat bedrijf uit! Honderden geiten leveren dagelijks heel wat geitenmelk. De omslag van koeien- en varkensbedrijf naar geitenbedrijf is een succes.

In Rekken werd de lunch geserveerd door boerin/ziekenhuispastor Gerrie Slütter: Soep met broodjes.
Na de maaltijd was er een kringgesprek met de boeren Johan Slütter van Rekken, Harrie en Henri Waalderbos uit Zieuwent.

Eén van de pastoralreferenten van Vreden is zelf deels Bauerin en kon goed meepraten. We spraken over de beeldvorming in de media over boeren. Ze worden vaak zo negatief neergezet op tv en in de kranten. De problemen die boeren ondervinden komen nauwelijks aan bod. Men lijdt daaronder.

Na de prima maaltijd ging het naar ‘het wonder van Neede’ : Het Mariakapelletje achter het appartementencomplex De Witte van bakker Ter Hedde z.g. Wat bijzonder dat dat zo mooi blijft!

Vervolgens werden we in het Achterhuis bijgepraat over het Inloophuis. Wekelijks is daar een diaconale activiteit voor mensen die behoefte hebben aan een veilige plek om anderen te ontmoeten. Men biedt een luisterend oor en heeft vanuit christelijke motieven aandacht voor de medemens.

Na Neede kwamen we bij het kerkepadkapelletje van Beltrum aan. Het dameskoor van de Mattheuskerk, aangevuld met enkele Beltrumse passanten zong enkele Marialiederen en de pastores baden het avondgebed uit de Getijdengebeden.

Zo kwam een einde aan een geslaagde Grenslandontmoeting 2019.

Simon Nagelmaeker
Em. Pastoraal werker

 

Kijk voor meer foto's op Facebook

Pastorale noodwacht
Parochie Sint Ludger en
Parochie Sint Paulus
06-190 17 292

Uitvaart telefoon
Parochie Sint Paulus
06 - 24 85 52 01

Geen evenementen