‘Met lege handen staan’


Brief voor de Veertigdagentijd 2020
Willem Jacobus kardinaal Eijk, aartsbisschop van Utrecht


Broeders en zusters in Christus Jezus onze Heer,

“God probeert voortdurend om ons goede dingen te geven, maar onze handen zijn te vol om deze geschenken aan te nemen.”

Dit citaat – vermoedelijk ten onrechte toegeschreven aan de heilige Augustinus – geeft kernachtig het belang van de Veertigdagentijd weer. Want de mens is vaak bepakt en bezakt, zowel fysiek als geestelijk. Onze handen zijn vol, enerzijds met spullen die we altijd en overal kunnen bestellen (‘vandaag besteld, morgen in huis!,’ zoals de reclames beloven), anderzijds met geestelijke zaken: onze verlangens, onze angsten, onze zorgen klein en groot.

Gezin basis van gelovige opvoeding

Achtergrondinformatie uit de media

Welke opvoedingsgewoontes helpen bij overdragen geloof?
De Amerikaanse socioloog Christian Smith deed onderzoek naar wat ouders kunnen doen om hun geloof over te dragen op hun kinderen. Hij vond veel zaken die niet, maar ook enkele die wél werken.
Er komt geen Jezus of Evangelie aan te pas
Smith interviewde voor het onderzoek honderden Amerikaanse tieners over hun geloofsopvattingen en ontdekte dat het geloof van de Amerikaanse jeugd eerder een “moreel therapeutisch deïsme”, een op waarden en normen sturend helend beginsel kan worden genoemd.

De Eerste Communie ontvangen is niet zomaar iets - dat vraagt een goede voorbereiding. Op die manier wordt deze dag straks ook echt tot een groot feest met een blijvende waarde voor kinderen en (groot) ouders. Wanneer kinderen een sacrament ontvangen is dat niet alleen een aangelegenheid van de Kerk of van de school - het is juist belangrijk als ook de ouders er met hun kinderen over kunnen praten en achter deze nieuwe stap in het leven van hun kinderen staan. Daarom zijn wij al enige tijd onderweg met zowel de kinderen als de ouders ter voorbereiding op dat bijzondere moment.

Thema

Het thema van ons werkboek is “Blijft dit doen”. In de Eerste Heilige Communie zullen de kinderen Jezus zelf ontvangen, maar eigenlijk geldt dit motto voor iedere dag in je leven, voor jong en oud: Blijft dit doen, heeft Jezus zelf gezegd tijdens de laatste Pesach maaltijd, waarmee de verlossing door God voor het volk van Israël uit Egypte, wordt herdacht.
Ook nu nog wil God ons helpen en bijstaan op onze wegen.

We volgen het kerkelijk jaar met eigentijdse vieringen voor kinderen, waar ook vaders, moeders en opa’s en oma’s zeer welkom zijn.
Deze vieringen zijn voor zowel de Sint Ludger als ook de Sint Paulus parochianen bedoeld.

Aswoensdag

Woensdag 26 februari 2020 in de H. Calixtusbasiliek in Groenlo om 16.00 uur. Je ontvangt dan een heus Askruisje!

Palmpasen

Zondag 5 april 2020 in de H. Calixtusbasiliek in Groenlo in de eucharistieviering van 10.30 uur een Palmprocessie voor en door de kinderen en een eigen kinderwoorddienst. Breng je Palmpasenstok maar mee.

Goede vrijdag

Vrijdag 10 april 2020 in de H. Bonifatiuskerk in Lichtenvoorde om precies 15.00 uur (stervensuur van Jezus) een bijzondere viering over de laatste dag in Jezus’ aardse leven.

Jong geleerd is oud gedaan!

We doen ons best om kinderen hun geloof te laten beleven! Doe je mee?
We zien jullie graag in deze vieringen. Aanmelden hoeft niet. En het kost ook niets.

Na de succesvolle reizen naar Griekenland, Malta en Israël staat er een nieuwe, volledig verzorgde Paulusreis op het programma. Van 5 tot en met 12 oktober gaan we opnieuw naar Malta. Deze keer beginnen we op Gozo, het kleine eiland bij Malta. We reizen in samenwerking met de oecumenische reisorganisatie Drietour. Ikzelf zal uw reisleider zijn.

U kunt zich aanmelden bij em pastoraal werker Simon Nagelmaeker. Ik stuur u dan de details van de reis.

Contact : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Prijs: inclusief vervoer naar en van Schiphol ca €1350, -
Voorwaarde: Goed kunnen lopen

Update

Helaas moeten wij hierbij melden dat de Bløf Rockdienst op 1 maart a.s. in Rietmolen niet door kan gaan vanwege stemproblemen van de zanger van de Bløf Tributeband. Omdat de band garant wil staan voor een loepzuiver optreden, wat ook Bløf-waardig is, hebben ze jammer genoeg hun concert op 1 maart in Rietmolen moeten annuleren. Het goede nieuws is dat deze Bløf Rockdienst wel gaat plaatsvinden, maar dan op een zondagavond in september of oktober 2020. Samen met de zanger en dominee Jan Andries de Boer zijn we hierover in overleg. Zodra deze bekend is komt er een nieuwe aankondiging.

Wat is een rockdienst?

Een rockdienst is een gewone kerkdienst, d.w.z. de gangbare liturgie wordt gevolgd, waarin de gebruikelijke liederen zijn omgewisseld voor de songs van een rockband. Daarbij moet de tekst van een song uiteraard passen bij het moment in de dienst. Bovendien moet er een thematiek in zitten, die ook in de bijbel voorkomt, zodat bijbellezingen en songs elkaar aanvullen.

Rockdienst met dominee Jan Andries de Boer & Bløf tributeband TeBoven
Aanvang: 19:00 uur.
Kerk open vanaf 18:00 uur.
Locatie: H. Caeciliakerk, Rietmolen
Entree: Vrije gift
Meer info via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of via social media.
Zie ook de website van dominee Jan Andries de Boer.

poster rockdienst

Op 9 oktober 2019 hebben de parochiebesturen van St. Ludger en St. Paulus bekend gemaakt dat de bestuurlijke krachten gebundeld gaan worden. Sinds 1 juli 2017 is er één pastoraal team voor beide parochies. Ruim twee jaar is er ook één centraal secretariaat ingesteld dat gehuisvest is in het parochiecentrum aan de Nieuwstad 12 in Groenlo.
We hopen nu dat de bestuurlijke fusie van de beide parochies tot één parochie op 1 januari 2021 gerealiseerd kan worden. Maar dit betekent dat er in dit nieuwe jaar nog erg veel werk verzet moet gaan worden.
Onlangs is een aantal commissies samengesteld die de huidige parochiebesturen ondersteunen en adviseren over de inrichting van een nieuwe parochie.

In oktober maakten de besturen van de St. Ludgerparochie en de St. Paulusparochie bekend op termijn één parochie te zullen gaan vormen. Bij fusie ontstaat een nieuwe parochie, die ook een naam krijgt. Een naam geldt niet alleen als duiding maar een naam zegt hopelijk ook iets over identiteit. Dit kan een geheel nieuwe naam zijn, een al bestaande naam of een combinatie van bestaande namen. De naam wordt goedgekeurd en verleend door de aartsbisschop van Utrecht die middels zijn decreet de nieuwe parochie instelt.

De fusiecommissie wil de eigen parochianen van de St. Paulus en St. Ludger in de gelegenheid stellen om suggesties aan te dragen voor de nieuwe naam van de te stichten parochie. In overleg met de parochiebesturen draagt de fusiecommissie één of meer namen voor aan de aartsbisschop, die een finale beslissing neemt. Pas in een later stadium en wanneer duidelijk is wanneer de fusie ingaat, zal de naam op nog nader te bepalen wijze officieel worden bekend gemaakt.
Suggesties voor de nieuwe naam, met uw motivering, kunt u tot 1 maart 2020 schriftelijk of per e-mail indienen bij het centraal secretariaat van de parochies St. Paulus en St. Ludger, t.a.v. Francis Poelhuis:
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. Nieuwstad 12, 7141 BD Groenlo.

In het kader van het Jaar van de Eucharistie is door de parochies Sint Ludger en Sint Paulus een folder uitgebracht. Hierin staan de activiteiten die in de parochies Sint Ludger en Sint Paulus gepland zijn voor het Jaar van de Eucharistie.

Klik op de folder om deze te openen. De folder ligt ook achter in de kerken.

Ga met het Aartsbisdom Utrecht mee op bedevaart naar Ierland. Dit land staat bekend om de mooie natuur en de rijke rooms-katholieke historie: in Ierland liggen onze christelijke wortels. Het waren missionarissen uit Ierland die het geloof op het Europese vasteland verkondigden. Eén van de bekendste is de nationale heilige Sint Patrick. Maar ook Sint Willibrord, apostel van de Lage Landen en patroonheilige van de Nederlandse Kerkprovincie en het Aartsbisdom Utrecht

We nodigen je uit voor deze inspirerende reis die zal plaatsvinden van dinsdag 9 tot en met maandag 15 juni 2020

Op woensdag 12 februari om 19:30 uur is er een informatiebijeenkomst in de Ludgerzaal aan de achterzijde van de Bonifatiuskerk in Lichtenvoorde. Iedereen is van harte uitgenodigd.

Voor meer informatie kun je Pastor den Hartog benaderen.
T: 06-57330330
E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Zaterdagavond 21 december om 19:00 uur in de Bonifatiuskerk Lichtenvoorde

2020_Lichtenvoorde_Carols.png


Een meditatieve viering op de vroege avond, volgens Engelse traditie.
Het koor Gaudio verzorgt een korte meditatieve en inspirerende viering voor Kerst. Korte lezingen worden afgewisseld met stilte, koorwerken en samenzang. Muziek die als het ware antwoord is op de gelezen teksten.
Na de viering wordt U uitgenodigd voor een kopje koffie of thee in de pastorie en kunt u met elkaar van gedachten wisselen over deze viering.

Een kerk is meer dan een gebouw

Vorig jaar werden wij geconfronteerd met kerkgebouwen die geheel of gedeeltelijk afbrandden.
Bij het zien van de uitslaande vlammen bij de Notre Dame in Parijs, de Moeder Teresakerk in Hengelo en de Mariakerk in Hoogmade stonden velen te huilen op straat. Opmerkelijk, want sommigen gaven aan zelf niet of nauwelijks betrokken te zijn bij de kerk.
De kerk moet (toch) blijven?!

Pastorale-brief-Jaar-van-de-Eucharistie

Op de Eerste zondag van de Advent is het ‘Jaar van de Eucharistie’ in de Aartsbisdom Utrecht gestart. In verschillende parochies kwamen de gelovigen uit diverse geloofsgemeenschappen dat weekend samen in het Eucharistisch centrum, om de Eucharistie te vieren. Ook in de Parochies St. Paulus en St. Ludger gebeurde dat. In onze kerken hangen banners met de afbeelding van de Emmaüsgangers, die naar dit bijzonder jaar verwijzen. Kardinaal Eijk heeft in de aanloop naar dit themajaar een pastorale brief geschreven, waarin hij uitlegt waarom de Eucharistie het hart van het geloof is.
Nu hebben we gemerkt dat deze pastorale brief, in de vorm van een wit boekje, hier en daar vragen heeft opgeroepen en niet voor iedereen even makkelijk leesbaar is.

De leden van het pastorale team gaan graag met u in gesprek over deze brief en de eucharistie. Er is alle ruimte om met elkaar van gedachten te wisselen en om uw vragen te beantwoorden. U bent welkom, ook al heeft u de brief nog niet gelezen.

Wij nodigen u van harte uit op dinsdag 28 januari 2020 om 19.30 uur. Koffie en thee staan vanaf 19.15 uur klaar in de Sint Ludgerzaal aan de achterkant (Patronaatsstraat 8) van de St. Bonifatiuskerk in Lichtenvoorde.
In verband met de organisatie van deze avond stellen wij uw aanmelding op prijs. Dat kan bij het centrale parochie secretariaat: per email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.of telefonsich: 0544-464663.

 

Bezinnend onderweg naar Pasen

Door het oude, verdroogde te verbranden
ontstaat er vuur, licht en warmte.

Wij dromen  ervan
dat de komende veertigdagentijd
een zoektocht zal worden
naar een nieuwe adem.

Dat we inspiratie mogen vinden in onze Bijbelse
geloofstraditie, in onze tocht maar Pasen.

Vastend  zoals vroeger, of bezinnend, bewust op weg gaan naar Pasen. Even stilvallen om een beeld, een woord, een gedachte op je in te laten werken kan je helpen je eigen innerlijk te verrijken, je zoektocht in geloof te verdiepen. Het kan je ook rust geven, je inspireren om je leven meer kleur te geven.

Tijdens een bijeenkomst op 9 oktober 2019 in Lievelde van vrijwilligers van de locatieraden en Breed-Pastoraal-Overleg (St. Paulus Parochie) en beheercommissies en pastoraatsgroepen (St. Ludger Parochie) maakte pastoor H. de Jong bekend dat beide parochiebesturen de intentie hebben uit gesproken om samen te gaan.

De parochies St. Paulus en St. Ludger werken sinds 1 juli 2017 nauw samen. Er is één pastoraal team dat actief is voor de zestien geloofsgemeenschappen die beide parochies samen tellen.

Ook op bestuurlijk niveau wordt er nauw samengewerkt. Er is een samenwerkingsovereenkomst getekend en er worden steeds meer zaken afgestemd. Dit alles gebeurt in een hartelijke en collegiale samenwerking ten dienste van de presentie van de rooms-katholieke Kerk in de Oost Achterhoek.

Pastorale noodwacht
Parochie Sint Ludger en
Parochie Sint Paulus
06-190 17 292

Uitvaart telefoon
Parochie Sint Paulus
06 - 24 85 52 01

01 mrt 2020
17:00
Groenlo, H. Calixtusbasiliek
Oecumenisch avondgebed
 
08 mrt 2020
17:00
Groenlo, H. Calixtusbasiliek
Oecumenisch avondgebed
 
15 mrt 2020
17:00
Groenlo, H. Calixtusbasiliek
Oecumenisch avondgebed
 
18 mrt 2020
19:30
Neede, Achterhuis, Borculoseweg 43
Verhef je hart, niet je telefoon!
 
22 mrt 2020
17:00
Groenlo, H. Calixtusbasiliek
Oecumenisch avondgebed
 
29 mrt 2020
17:00
Groenlo, H. Calixtusbasiliek
Oecumenisch avondgebed
 
21 apr 2020
19:30
Rekken, Los Hoes, Rekkenseweg 40
Dietrich Bonhoeffer: een mens uit één stuk, leven in verantwoordelijkheid
 
12 mei 2020
19:30
Beltrum, Onze-Lieve-Vrouw-Tenhemelopnemingkerk
Omarm jezelf!
 
29 juni 2020
19:00

Werkgroep pelgrimage: wandeling