9 juni 2020

Vieringen tot 1 september

Tot 1 juli zijn er op uitsluitend kerkvieringen op zondag in Groenlo en Lichtenvoorde om 9.30 uur. Hiervoor moet u zich aanmelden op donderdagmorgen voorafgaand aan de viering tussen 9.00 uur en 12.00 via telefoonnummer 06- 82 60 48 63.
De uitzending van de vieringen is te volgen via kerkdienstgemist.nl

Vanaf 1 juli gaat aanmelden voor de viering via een digitaal reserveringssysteem. Zie hier voor een handleiding.

Voor meer informatie zie de Pastorale nieuwsbrief 4 en Vieringen en activiteiten tot 1 september. Bij de vieringen moeten we rekening houden met het protocol kerkelijk leven zoals dit door de bisschoppen is vastgesteld.

Onder de titel "Eucharistie in de kunst" organiseert de commissie Ontmoeting & Inspiratie van de St. Paulusparochie op woensdag 20 oktober een avond in de H. Calixtusbasiliek aan de Nieuwstad in Groenlo. Vanaf 19.15 uur bent u welkom voor een kop koffie of thee. De avond begint om 19.30 uur.
Mgr. drs. Herman Woorts, zal een lezing verzorgen, waarbij hij op de hem bekende en velen aansprekende wijze prachtige kunstwerken zal vertonen.
Naast zijn werk als hulpbisschop van het Aartsbisdom Utrecht doceert hij aan priester- en diakenopleidingen het vak ‘Christelijke kunst en iconografie’.

Zo luidt in het kader van de vredesweek de titel van de lezing op maandag 21 september om 19.30 uur in de R.K. kerk “Heilige martelaren van Gorcum”, Rekkenseweg 42 te Rekken. Vanaf 19.15 uur heet de commissie Ontmoeting & Inspiratie u met een kop koffie/thee graag welkom. Uiteraard worden alle dan geldende maatregelen ter voorkoming van verspreiding van het corona-virus in acht genomen. Dat betekent o.a., dat er niet meer dan 34 bezoekers mogelijk zijn. U dient zich daarom aan te melden bij Peter Müller: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of 0544 463045; graag uiterlijk woensdag 16 september.

Enis Odaci is verkeerskundig ingenieur, maar besloot na 9-11 zich te verdiepen in zijn eigen islamitische traditie, mede n.a.v. het losgebarsten islamdebat. Hij ontdekte vele humanistische elementen in zijn geloof en besloot erover te schrijven en te spreken. Hij verdiepte zich ook in de (Nederlandse) christelijke cultuur om bruggen te kunnen bouwen tussen mensen en gemeenschappen. Zo werd hij publicist en spreker op het gebied van vele thema’s over de culturele- en levensbeschouwelijke samenleving. Daarnaast ontwikkelt hij projecten om discriminatie tegen te gaan. Ook adviseert hij overheden en maatschappelijke organisaties om beleid om te zetten in een positieve praktijk. Soms geeft hij op radio of televisie een levensbeschouwelijke blik op de actualiteit. Hij is mederedacteur van Volzin, een magazine voor religie en samenleving.

Klik hier voor de Oecumenelezing die hij op 17 januari 2020 hield in de Geertekerk in Utrecht.

Net voor Pinksteren wordt bekend dat na 1 juni er meer ruimte komt in onze samenleving om het “gewone” leven weer op te pakken. Het coronavirus houdt ons allemaal al enkele maanden binnen en vraagt dat we afstand bewaren tot elkaar. Zondagse vieringen waren alleen in besloten kring mogelijk en op afstand thuis te volgen via kerkradio of livestreams.
Dat raakt ons allemaal. Een verlangen om samen te zijn met familie of vrienden, een avondje uit of sporten het was allemaal niet mogelijk. Meer ruimte komt er om samen weer te vieren, in kleine groepen. Het pastorale team werkt aan een plan om kerkdiensten de komende maanden geleidelijk aan weer op te starten.

Terugblik
In de afgelopen maanden zijn veel mensen door leed getroffen: ziekte, dood, eenzaamheid, verlies van werk of onderbreking van de studie. Vanaf eind februari waren er vanwege het uitbreken van het coronavirus beperkende maatregelen die half maart werden aangescherpt: geen kerkgang, geen sacramenten, online vieringen en beperkt pastoraal bezoek. We leefden op afstand van elkaar. Ouderen, zieken en stervenden, maar soms ook kinderen en jongeren, moesten fysieke contacten met familie en vrienden vermijden. Het was een schok te moeten ervaren dat er geen publieke vieringen meer plaats konden vinden. Nog opmerkelijker was het dat dit drie maanden heeft geduurd. Iets geheel nieuws in de (kerk) geschiedenis.
De periode die nu min of meer achter ons ligt, is een periode van bezinning geweest. De vastentijd werd als het ware verlengd in de paastijd.

Pastorale beleid in uitvoering: aanpassingen weekendvieringen.
We zijn allemaal op de een of andere manier getroffen door de (gevolgen van de) corona pandemie. Het coronavirus heeft vele duizenden mensen getroffen in ons land en wereldwijd al honderdduizenden. Het aantal dodelijke slachtoffers blijft nog elke dag toenemen. Het dagelijkse leven is ontregeld, we blijven en werken zoveel mogelijk thuis. Samenkomsten zijn beperkt mogelijk. Dat gold ook voor de liturgische vieringen en andere activiteiten in parochieverband. Vanaf 1 juni worden activiteiten geleidelijk aan weer opgestart. Helaas kon de geplande bijeenkomst met de pastorale vrijwilligers van alle locaties op 19 mei niet doorgaan. Op 29 april zijn de beheercommissies en de pastoraatgroepen geïnformeerd over het nieuwe liturgische weekendrooster per 1-1-2021.

Met gelovig vertrouwen de toekomst in!
Zoals u allen weet zijn de beide parochiebesturen op weg naar het samengaan tot één nieuwe parochie, zo mogelijk per 1-1-2021. Er zijn verschillende vrijwilligers in werkgroepen bezig om daarvoor de benodigde werkzaamheden te verrichten. Over de voortgang van dit proces kunt u in het parochieblad van juni 2020 lezen.
Daarnaast zijn beide parochies bezig met het uitvoeren en implementeren van de beleidsplannen van 2018. Het pastorale beleidsplan 2018-2021, ‘Met gelovig vertrouwen de toekomst in!’ is het leidende plan. Op 22 mei 2019 heeft het pastorale team het nieuwe vieringenrooster dat per 1-1-2020 is ingegaan met de betrokken pastorale vrijwilligers besproken en toegelicht. De eerste stappen zijn gezet tot het stoppen met weekendvieringen door leden van het pastorale team. In de geloofsgemeenschappen van Rekken, Vragender en Bredevoort zijn de reguliere weekendvieringen per 1-1-2020 gestopt. Wel kan er maandelijks een woord- en gebedsviering zijn waarin vrijwilligers voorgaan. Tot 1-7-2020 kon dit als overgang een woord- en communieviering zijn, hoewel de coronacrisis een andere situatie heeft gebracht.

De 2e fase tot aanpassing van de weekendvieringen gaat op 1-1-2021 in voor de volgende geloofsgemeenschappen:
St. Paulus Parochie:
Christus Koning te Lievelde en H. Caecilia te Rietmolen
St. Ludger Parochie:
O.L. Vrouw van Lourdes te Mariënvelde

Tot 1-7-2021 bestaat de mogelijkheid dat vrijwilligers maandelijks voor kunnen gaan in een woord- en communieviering. Vanaf 1 juli 2021 is dat een woord- en gebedsviering.

Vervolgens geldt dit per 1 juli 2021 in de 3e fase voor:
St. Paulus Parochie:
H. Caecilia te Neede
St. Ludger Parochie:
St. Helena te Aalten; H. Agatha te Harreveld; H. Johannes de Doper te Meddo

Tot 1-1-2022 bestaat de mogelijk dat vrijwilligers maandelijks voor kunnen gaan in een woord- en communieviering. Vanaf 1 januari 2022 is dat een woord- en gebedsviering.

Wat is er mogelijk tot de onttrekking aan de eredienst van het kerkgebouw?
De volgende vieringen blijven mogelijk, ook al zijn er geen vaste weekendvieringen meer, tot het moment dat het kerkgebouw aan de eredienst onttrokken is.
• een avondwake
• een uitvaart
• een huwelijksviering
• een liturgische viering bij een huwelijksjubileum
• een schoolviering
• een liturgische viering bij gelegenheid van het patroonsfeest van een geloofsgemeenschap
• een liturgische viering bij gelegenheid van bijzondere lokale festiviteiten, zoals kermis- of schuttersviering
Deze vinden plaats na overleg met het pastorale team. Uw lokale pastoraatgroep zal dan contact daarover opnemen met het centrale parochiesecretariaat. Voor zover het in te vullen is kan één van de pastores in deze viering voorgaan.

Van belang voor de toekomst blijft dat alle locaties werk maken van “lokaal geloven”, op basis van de eigen mogelijkheden en wensen. Diaken Cor Peters blijft beschikbaar om daarbij te ondersteunen.

Het pastorale team van de parochies St. Ludger en St. Paulus,
H.A.M. de Jong, pastoor

 

Daar stonden we dan op woensdagmorgen de 17e juni, een beetje uit elkaar bij elkaar om tien voor negen bij de ingang van de kerk. Het moest een verrassing blijven dat ook wij, als genodigden, aanwezig zouden zijn bij de eucharistieviering ter gelegenheid van het 25-jarig priesterjubileum van pastoor De Jong.

In de kerk allemaal op zoek naar een plekje om op gepaste afstand van elkaar te zitten in verband met de corona-maatregelen. Een rare gewaarwording om als bekenden zo op afstand te zitten en ook voor het eerst sinds begin maart weer in de kerkbanken plaats te nemen. Al met al vertrouwd en toch ook onwennig zo.

Als pastoor de Jong al verbaasd was ons te zien in de viering, hij gaf er geen blijk van bij zijn binnenkomst te midden van zijn collega-pastores. Een plechtig geheel, vier voorgangers, dat maken we niet vaak meer mee. En het prachtige bloemstuk bij de lezenaar gaf het geheel een feestelijk tintje.

De eucharistieviering stond uiteraard helemaal in het teken van zijn 25-jarig priesterjubileum en in zijn preek stond hij daar dan ook bij stil om wat terug te blikken. U kunt het allemaal terugkijken via kerkdienstgemist.nl.

Met ingang van 27 juni 2020 kunt u online reserveren voor de weekendvieringen van de parochies Sint Ludger en Sint Paulus.

Hoe werkt het voor de weekendvieringen

 1. Ga naar de website van de parochie, www.sintludgernu.nl of www.stpaulusparochie.nl. Selecteer de menu optie ‘Vieringen’.
 2. U ziet nu de vieringen voor de komende twee weken.
  Bij de vieringen voor de komende zeven dagen staat een knop ‘Reservering aanvragen’. Deze knop blijft zichtbaar tot zaterdagmiddag 12:00 uur.

Alles wat ‘life-changing’ (levens veranderend) is, kan een trauma veroorzaken. Het zijn gebeurtenissen die iemand van zijn sokken blazen. Tegelijkertijd kun je door ellende of zorgen in je leven groeien. Twee algemene waarheden die ons nu opnieuw bezig kunnen houden.
Positieve verandering, een teken van veerkracht, kun je veelal speuren in uitspraken van mensen na een ingrijpende gebeurtenis. Je hoort dan uitspraken in de trend van ‘sinds mijn ongeluk ben ik een ander mens, ik geniet veel meer van het leven.’ Of: ‘Na mijn herstel van kanker weet ik wat echt belangrijk is in het leven.’ En: ‘Door mijn burn-out sta ik veel blijer en bewuster in het leven en maak ik keuzes die écht bij mij passen.’ In het pastoraat van deze tijd merken we ook dat deze periode ‘psychologisch kapitaal’ verzilvert: optimisme, hoop, veerkracht en zelfvertrouwen.
Verlangen naar samen!

Stilte
Het openbare leven staat stil.
Stilte, eenzame stilte ook in vele persoonlijke levens.
Stilte is niet zondermeer heilig.
We kennen allemaal de momenten waarop de stilte te snijden is, in een spannende vergadering, op een verjaardag, wanneer je kind valt en even nog geen geluid maakt… totdat het huilen begint.

In deze tijd ervaren we als pastores dat mensen meer dan ooit behoefte hebben aan een praatje, of gewoon een luisterend oor. Ook voor ons raakt dat aan de kern van ons functioneren. We doen dat graag!

Om het u gemakkelijker te maken hebben we een bezoekkaartje ontwikkelt dat we graag bij u introduceren. Het is eigenlijk heel eenvoudig: u kunt ons altijd 24/7 bellen en onze telefoonnummers zijn bekend. Een e-mail sturen mag ook altijd: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Om de drempel nog meer te verlagen vindt u voortaan een kaartje achter in de kerken en deze kunt u opsturen naar het centraal secretariaat in Groenlo (Centraal secretariaat St. Ludgerparochie en St. Paulusparochie, Nieuwstad 12, 7141 BD Groenlo) of even in de brievenbus (laten) doen bij de kerk in Lichtenvoorde of Groenlo.
Wij nemen dan graag contact met u op.

Dit jaar staat vooral in het teken van de herdenking van het einde van de Tweede Wereldoorlog,
75 jaar geleden. Zoals elk jaar worden er in 2020 ook op kerkelijk vlak noemenswaardige feiten herdacht. Hieronder een kleine opsomming van de eerste helft van dit jaar.
22 januari: 100ste geboortedag van Focolare-stichteres Chiara Lubich.
24 maart: 40ste sterfdag van de heilige aartsbisschop Óscar Romero.
16 mei: 100 jaar geleden werd Jeanne d’Arc heiligverklaard.
18 mei: 100ste geboortedag van de heilige Karol Józef Wojtyła (paus Johannes Paulus II).
15 juni: 500 jaar geleden werd Maarten Luther door paus Leo X geëxcommuniceerd.
18 juli: 150 jaar geleden kondigde paus Pius IX het dogma van de Pauselijke Onfeilbaarheid af.

100 JAAR NA DE GEBOORTEDAG van PAUS JOHANNES PAULUS II (18 mei 1920)

Paus Johannes Paulus II is de geschiedenisboeken ingegaan als paus van Poolse afkomst. Ook was hij de eerste niet-Italiaanse ‘papa’ sinds de Nederlandse paus Adrianus VI (1522-1523). Het feit dat er in 1978 een Poolse paus gekozen werd, was vooral bijzonder omdat – het was de tijd van de Koude Oorlog – Polen communistisch was.
Het vroege overlijden van zijn moeder, zijn droom om acteur te worden, zijn verzet tegen de nazi's tijdens de Tweede Wereldoorlog, zijn wens priester te worden en uiteindelijk zijn leiderschap van een miljard katholieken over de hele wereld, willen we in dit artikel memoreren.

De reis naar Malta die Em. pastoraal werker Simon Nagelmaeker in samenwerking met Drietour had georganiseerd, gaat in 2020 niet door.

Er is een nieuwe datum gepland voor volgend jaar, namelijk van 4 tot en met 11 oktober 2021.

 

 

Hieronder een overzicht van de vieringen in de Goede Week en met Pasen 2020 in de parochies St. Paulus en St. Ludger.
Alle vieringen zijn besloten en zullen worden gevierd zonder aanwezigheid van het gelovige volk.

De vieringen in Groenlo zijn te volgen via Kerkradio. De zender heeft een bereik van ca. 8 km en is daarom niet in de hele parochie te beluisteren. De Calixtusbasiliek zit op kanaal 25 (frequentie 153.4125).
De vieringen in Lichtenvoorde zijn te volgen (en achteraf te beluisteren) via internet: https://kerkdienstgemist.nl/stations/1258-St-Bonifatius-Ludger-kerk

De derde en laatste stap om bij de Katholieke Kerk te horen is het Vormsel.

In november 2020 hopen we de vormselvieringen weer te kunnen laten plaatsvinden in de parochies St. Paulus en St. Ludger.
De voorbereidingen daarvoor zijn in gang gezet. De algemene informatieavond voor ouder en kind kunnen we nog niet plannen in verband met de covid-19 pandemie.

Na het welslagen van het nieuwe project in 2019 zullen we ook dit jaar dezelfde opzet hanteren. Er is één voorbereidingsweekend onder voorbehoud gepland op 6, 7 en 8 november 2020, zonder overnachtingen. Er zal dus geen reeks van bijeenkomsten zijn voor de kinderen verspreid over een langere periode. Het wordt een korte, bondige inspirerende voorbereiding met jongeren door jongeren.

Aanmelden voor deelname aan dit Vormsel Voorbereidingsweekend kan tot uiterlijk tot 15 juli 2020.
We hanteren deze datum strikt in verband met de voorbereidingen en de organisatie. Dus geef het aan elkaar door wanneer u een potentiele vormeling kent.
U kunt het aanmeldingsformulier gebruiken dat op de websites staat. Ook achter in de kerken liggen enkele exemplaren. Aanmelden gaat door dit formulier digitaal of per post te sturen aan het Algemeen Secretariaat en de kosten over te maken op het rekeningnummer dat erop vermeld staat.

Centraal secretariaat, Nieuwstad 12, 7141 BD Groenlo
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Voor vragen rondom aanmelden kunt u gerust bellen tel. 0544 - 46 46 63

Wij willen ons van harte inzetten zodat kinderen in onze parochies het Heilig Vormsel kunnen ontvangen. We zien uw aanmelding graag tegemoet.
Over de inleidende ouder-kind bijeenkomst hopen we u na de zomer (dus na aanmelding) een concrete datum te kunnen geven.

Mede namens de Vormselwerkgroep St. Ludger/ St. Paulus,
Pastoraal werkster C.A.M. Roetgerink.

Algemene tips voor thuis meevieren tijdens corona Sint Ludger en Sint Paulus Parochie

Voorlopig zijn er geen openbare eucharistievieringen en/of andere kerkdiensten meer.
De afgelopen tijd hebben we te maken gekregen met steeds meer aangescherpte regels. En dat zal de komende tijd de realiteit zijn. Het is geweldig dat internet en streamen van vieringen een alternatief bieden. Tegelijk is en blijft het vreemd en voelen we dat we in een verstorende crisis leven.

Toch zijn er manieren die meewerken om niet alleen maar op afstand naar de viering te kijken, maar om ook echt mee te kunnen vieren? We geven graag een paar suggesties:

 1. Creëer een goede omgeving. Dat kan gewoon in je eigen woonkamer. Zet naast de laptop en/of de televisie bijvoorbeeld een mooie bos bloemen, een brandende kaars, een betekenisvolle afbeelding of icoon die met Bijbel en geloof te maken heeft.
 2. Zorg dat je een tijdje voordat de viering begint al vast klaar zit. Je kunt als ‘start’ een kaars aansteken – een brandende kaars is allereerst symbool van de Verrezen Heer. Tegelijk helpt een brandende kaars ook bij het tot rust komen en roept concentratie op. Probeer je open te stellen voor de Schepper van het Licht: de Schepper van hemel en aarde. Heb je kinderen, laat een van hen dan de kaars aansteken.
 3. Waar zit je en hoe? Relaxed op de bank? Zittend in bed? Het kan, natuurlijk. Tegelijk zijn dat geen actieve, betrokken zithoudingen. Vraag je af: wat is voor mij, voor ons, een aandachtige en betrokken zithouding?
 4. Hoe gaat het met zingen, met vaste onderdelen van de eucharistieviering die door de kerkgangers worden uitgesproken? Het is kaal om in je eentje of alleen met de huisgenoten te spreken of zingen? Maar is zwijgen een goed alternatief? Of aanhoren? Probeer gewoon mee te doen en dan zal het vast wel wennen. Een goed begin is het meespreken van het gebed des Heren ‘Onze Vader’.
 5. Wees ook attent op de gebedshoudingen: staan, zitten, knielen. Als je kunt, helpt het om dit thuis mee te doen. Tijdens de ruimte om uit te spreken wat er leeft in ieders hart, kun je deze ruimte ok thuis daarvoor gebruiken. Bedenk eventueel vooraf welke intentie je meeneemt in deze viering. Ook bestaat er de mogelijkheid om voor de dagelijkse besloten eucharistievieringen intenties op te geven bij het pastoraal team.
 6. Gebed voor de Geestelijke Communie:
  Mijn Jezus,
  ik geloof dat U in het Allerheiligst Sacrament tegenwoordig bent. Ik bemin U boven alles en wens U in mijn hart te verwelkomen. Nu ik niet de communie daadwerkelijk kan ontvangen, vraag ik van U de genade van de geestelijke communie. Omhels mij en zuiver mijn verlangen naar de hemelse Vader. Draag mij in Uw Geest, en laat mij nooit van U gescheiden worden.
  Amen
 7. Na de viering kun je even stil blijven en het laten bezinken.
  Blaas de kaars uit, sluit de laptop, Ipad, computer af of doe de TV even uit.
 8. Tijd voor koffie.
  Je kent toch het gezegde ‘de beste koffie van de week is die na de preek’.
 9. Tijd voor app-contact met andere parochianen, familie en vrienden.
  Wens elkaar een gezegende zondag thuis of op afstand.
  Schrijf een kaartje voor een kwetsbare zuster of broeder.
 10. Tot slot: hoe ging het met de collecte? Was daar in de viering de mogelijkheid voor, via een QR-code? Niet? Maak dan nu je gaven over. Het hoort bij ons christen-zijn en is een goed gebruik tijdens de vieringen.

Veel devotie namens het pastoraal team.

De parochies St. Paulus en St. Ludger gaan samen een regionale parochie in de Oost Achterhoek vormen.
We zijn op zoek naar leden voor het bestuur van de nieuwe fusieparochie. Enkele leden van de huidige parochiebesturen hebben aangegeven niet mee te gaan naar het nieuwe bestuur terwijl sommigen hebben aangegeven de overgang naar het nieuwe bestuur – al dan niet voor een kortere termijn – wel te willen maken.
Anders dan vroeger, ken je als pastoor je parochianen niet meer (allemaal).
Met zestien geloofsgemeenschappen heb ik te weinig overzicht en netwerk. Helpt u mij daarom met zoeken! Kent u mensen met een gelovig hart voor de parochie, die over de grens van de eigen geloofsgemeenschap heen dienstbaar willen zijn en die bestuurlijk en financieel bekwaam zijn? Voelt u zichzelf geroepen? Wilt u daar eens over nadenken? En natuurlijk hoeft u zich zelf niet geroepen te voelen om bestuurslid te worden. En u hoeft ook niet zelf iemand te benaderen. Als u ons maar tipt! Wij zijn op u aangewezen. Help zoeken door mij telefonisch of via de mail te wijzen op mogelijke kandidaten. Hieronder vindt u profielen voor de bestuursfuncties. Buiten de aangegeven portefeuilles kan een toekomstig bestuurslid ook een algemene of nog nader vast te stellen taak vervullen.
Mag ik u ook vragen om voor deze bestuursformatie te bidden?

Namens de wervingscommissie,
Pastoor H.A.M. de Jong
Tel. 06 – 123 79793
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Functieprofielen parochiebestuursleden

Groenlo, 25 maart 2020

Betreft: pastorale brief en aangescherpte maatregelen inzake corona crisis.

Aan alle parochianen, locatieraden, beheerscommissies en pastoraatsgroepen van de Sint Ludger en Sint Paulus parochie.

Beste mensen, broeders en zusters,

In reactie op de aangescherpte maatregelen van de overheid tegen de verspreiding van het coronavirus op 23 maart, hebben de Nederlandse bisschoppen aanvullende maatregelen getroffen. Alle publieke liturgievieringen, ook die in kleine kring door de week, worden voor de gehele Paastijd, tot en met Pinksteren (op 31 mei) afgelast.

Hierbij het bericht van de bisschoppen: https://www.rkkerk.nl/nederlandse-bisschoppen-alle-publieke-vieringen-afgelast-tot-en-met-pinksteren/

De overheid heeft alle bijeenkomsten verboden tot 1 juni. Eerder werden door de bisschoppen al alle publieke vieringen op zaterdag en zondag afgelast, nu zijn dus ook de publieke vieringen door de week afgelast. Wat dat voor onze parochies betekent leest u hier.

Maandag tot en met zaterdag in besloten kring dagelijks een eucharistieviering.

09:00 uur ma - za vanuit Groenlo, te beluisteren via kerkradio, voorafgaand aan de viering: dinsdag: rozenkrans, vrijdag: eucharistische aanbidding.

De kerk/ Mariakapel blijft open voor individuele bezoekers met inachtneming van de algemene RIVM maatregelen en die van de Nederlandse Bisschoppen.

Zondagen in besloten kring.

09.30 uur Eucharistieviering vanuit Lichtenvoorde, te volgen via www.kerkdienstgemist.nl
09.30 uur Eucharistieviering vanuit Groenlo, te beluisteren via kerkradio.

Zondags na de vieringen zijn beide kerken open van 10.30 uur tot 12.00 uur voor persoonlijk gebed en/of het ontsteken van een kaarsje bij Maria.

Pastorale noodwacht
Parochie Sint Ludger en
Parochie Sint Paulus
06-190 17 292

Uitvaart telefoon
Parochie Sint Paulus
06 - 24 85 52 01

Geen evenementen