9 juni 2020

Vieringen tot 1 september

Tot 1 juli zijn er op uitsluitend kerkvieringen op zondag in Groenlo en Lichtenvoorde om 9.30 uur. Hiervoor moet u zich aanmelden op donderdagmorgen voorafgaand aan de viering tussen 9.00 uur en 12.00 via telefoonnummer 06- 82 60 48 63.
De uitzending van de vieringen is te volgen via kerkdienstgemist.nl

Vanaf 1 juli gaat aanmelden voor de viering via een digitaal reserveringssysteem. Zie hier voor een handleiding.

Voor meer informatie zie de Pastorale nieuwsbrief 4 en Vieringen en activiteiten tot 1 september. Bij de vieringen moeten we rekening houden met het protocol kerkelijk leven zoals dit door de bisschoppen is vastgesteld.

Nu de regels met betrekking tot het coronavirus wat minder streng zijn, komen er geleidelijk aan weer (beperkte) mogelijkheden om vieringen in de kerk te houden. Samen met het pastoresteam hebben we gekeken wat toegestaan is, verantwoord kan en praktisch uitvoerbaar is vanaf 1 juli tot 1 september.

Na 1 juli 2020 zal het volgens de 'routekaart van de overheid' mogelijk zijn om met maximaal 100 mensen samen te vieren. Vooralsnog richten we ons op het opstarten van Eucharistievieringen. In de maanden juli en augustus staat er in Beltrum om de andere week een viering gepland op zaterdagavond om 19.00 uur. Het gaat om de volgende data: 4 en 18 juli en 1 - 15 - en 29 augustus. De doordeweekse vieringen op woensdagmorgen worden in Beltrum nog niet opgestart. De data zijn onder voorbehoud van overheidsregels; mocht het virus weer oplaaien dan kunnen er weer nieuwe beperkingen gelden.

Overheidsbepalingen zijn leidend en de (kerkelijke) overheid geeft ons slechts beperkte ruimte. Dat betekent helaas dat u niet zomaar kunt komen: u moet zich voor een viering aanmelden.
Vooraf aanmelden is (wettelijk) verplicht en mensen zonder aanmelding zullen we helaas moeten terugsturen.

U kunt zich vanaf 1 juli aanmelden via een digitaal reserveringssysteem. Op de website van de St. Paulus parochie kunt u zich via de button: vieringenoverzicht aanmelden voor een viering.
U ontvangt een bevestiging van de aanmelding of een plaats op de wachtlijst. Een beschrijving van het systeem komt op de website te staan. Het is niet moeilijk, wel efficiënt. Kunt u dit onverhoopt niet zelf regelen, of met hulp van (klein)kinderen of anderszins, dan bestaat de mogelijkheid om bij het secretariaat telefonisch hulp te vragen bij het aanmelden. Dat kan van maandag t/m vrijdag van 09.00 - 12.00 uur op 06 - 8260 4863. U bent welkom mits u goed gezond bent, niet hoest, geen loopneus heeft of koorts (de bekende RIVM richtlijnen). Afmelden is dan noodzakelijk en kan via hetzelfde online reserveringsysteem. U neemt anders onnodig een plaats in van een ander. Wij danken u voor uw begrip en geduld.
Deelnemen aan vieringen en activiteiten geschiedt voor eigen risico en verantwoordelijkheid, waarbij de basisprincipes bekend worden geacht (wegblijven bij verkoudheidsklachten etc.). Zien we elkaar binnenkort in de viering?

Maatregelen die we hebben genomen ten behoeve van de 'anderhalve meter kerk':
" Het secretariaat is op donderdagmorgen weer geopend.
" Aanstellen van een centrale toezichthouder.
" Aanstellen van welkom- en begeleidingsteam in de kerk om de richtlijnen goed uit te voeren.
" Stickers plaatsen in de kerkbanken waar kerkgangers plaats kunnen nemen.
" Toezicht op het innemen van gemarkeerde zitplaats.
" Het maken van een coronascherm voor de communie uitreiking.
" Desinfectiegel bij ingang en voor bij het te communie gaan.
" Kerkgangers kunnen alleen gebruik maken van de achteringang; zij-ingang is gesloten.
" De reservering/aanmelding wordt gecheckt voor aanvang viering, bezoekers worden gevraagd naar hun gezondheid en worden gewezen op de desinfectiezuil.
" Kerkgangers worden naar hun plaatsen in de banken begeleid.
" Koren - in viering en repetitie - zijn niet toegestaan. Wel zijn een organist met maximaal twee cantors toegestaan.
" Geen samenzang of meezingen tijdens de viering.
" Bij vredes wens geen handen schudden, wel vredesknik naar elkaar.
" Toezicht op verloop communie-uitreiking: aandacht voor 1,5 meter afstand.
" Geen collectes tijdens de viering; bij het verlaten van de kerk staan collectemandjes.
" In de Mariakapel ook de 1,5 meter in acht nemen.
" Verlaten van de kerk alleen via de achteruitgang.
" Er is geen gelegenheid met elkaar na te praten achter in de kerk en er zal evenmin koffie worden geschonken.

De Locatieraad

Aanmelden voor vormsel kan tot 15 juli 2020.

 

Klik hier: voor meer info om deel te nemen aan het Vormsel

Klik op:  AanmeldingsformulierHeiligVormsel2020  om het formulier te openen/downloaden.

 

https://stpaulusparochie.nl/index.php/home-sp/190-home/2951-pastoraat-ten-tijde-van-de-corona-pandemie

Koninklijke onderscheiding voor vijftien Berkellanders waaronder twee inwoners van Beltrum

Burgemeester drs. J.H.A. van Oostrum had vanmorgen met vijftien personen uit diverse kernen van de gemeente Berkelland een bijzonder leuk telefonisch contact. Hij vertelde dat het Zijne Majesteit de Koning heeft behaagd hen te benoemen in een ridderorde.

Ze hebben allemaal een lintje gekregen voor hun jarenlange inzet voor de samenleving en zijn daarmee Lid in de Orde van Oranje-Nassau geworden.
De uitreiking van de versierselen is op een later moment dit jaar. Door de Corona-maatregelen kon de geplande Algemene Gelegenheid vandaag niet doorgaan.

 

 Mevrouw Marietje Stegers-te Focht uit Beltrum (78 jaar) heeft de Koninklijke onderscheiding ontvangen en is daarmee Lid in de Orde van Oranje-Nassau geworden.!  Zij is sinds 1966 actief voor de samenleving bij Wit Gele Kruis Beltrum als vrijwilliger (1966- 1971), bij Katholieke Plattelands Vrouwen als voorzitter (1971-1978), bij Stichting Dorpshuis De Wanne in Beltrum als voorzitter (1984- 1996); bij Gemeente Eibergen als raadslid en penningmeester van haar fractie (1998- 2005); bij Raad van Overleg Beltrum als afgevaardigde van de Sint Paulusparochie locatie Beltrum (2004-heden); bij ZijActief Gelderland als bestuurslid (2007-2015), vicevoorzitter (2015-heden) en afgevaardigde in bestuur van Zijactief Nederland (2007-2015); bij Sint Paulusparochie locatie Beltrum als vrijwilliger (2012-heden); bij Stichting Kulturhus De Wanne in Beltrum als vrijwilliger (2014-heden)
 

De heer Jan Pasman uit Beltrum (68 jaar) heeft de Koninklijke onderscheiding ontvangen en is daarmee Lid in de Orde van Oranje-Nassau geworden.!  Jan Pasman is sinds 1975 actief voor de samenleving bij activiteitenvereniging Losse Flodders in Beltrum als medeoprichter, bestuurslid (1975-1980, 1989- 1991), penningmeester (1980- 1983) en voorzitter (1991- 2002); bij Voetbalvereniging VIOS Beltrum als elftalleider (2002-2009), wedstrijdsecretaris (2007-2009) en lid kledingfonds (2009-2011); bij Stichting Paklack in Beltrum als oprichter en organisator (1982-2002), secretaris (2002- 2004) en penningmeester (2014-heden); bij Stichting Halfweg in Beltrum als oprichter en redactielid van Halfweg Ni’js (2002-heden); bij Stichting Vrienden van de Hassinkhof in Beltrum als penningmeester (2010-2017); bij Sint Paulusparochie Beltrum als commissielid Actie Kerkbalans (2012-heden) en als mede-uitzetter van fietsen autosterritten voor het Beltrums Volksfeestcomité.

De Mariakapel van de Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming Kerk in Beltrum is elke dag geopend voor individueel bezoek. Tijdens de opening is het mogelijk om een kaarsje op steken, een gebed, iets in het intentieboek te schrijven, en te bidden voor een moment van persoonlijke bezinning. 

 

De kaarsjes en waxinelichtjes branden overal.

 

Of het nu in de Mariakapel of in Het Dorpsbos van Beltrum waar Koor Kiddoesj als cadeau destijds een Mariakapel heeft geschonken aan de Beltrumse gemeenschap. Deze Mariakapel was door vrijwilligers van het koor ontworpen en gerealiseerd. Op 21 maart 2010 werd de Mariakapel onder grote belangstelling door oud-pastoor H. Scholten onthuld en ingezegend. U bent van harte welkom!

Foto: Truus Stotteler

Pastorale noodwacht
Parochie Sint Ludger en
Parochie Sint Paulus
06-190 17 292

Uitvaart telefoon
Parochie Sint Paulus
06 - 24 85 52 01

Geen evenementen