Op zondag 17 november om 10.30 uur zong Zanggroep Rhumtas in de kerk in Beltrum in een viering, die in het teken stond van ons 60-jarig jubileum. Thema van de viering: Vier het Licht.
Het was een mooie viering, voorbereid door de leden van onze kerkcommissie Annie en Sandra, samen met de werkgroep woord- en communievieringen. Ook voor versiering was gezorgd, met onze banner en bloemen in de kleuren van ons logo. Diverse genodigden hadden gehoor gegeven aan onze uitnodiging en aan het eind van de viering sprak een lid van de locatieraad ons nog toe. Hij zette ook onze jubilarissen Annie (60 jaar lid) en José (50 jaar lid) in het zonnetje. Lidy te Brake (40 jaar lid) kon niet aanwezig zijn bij de viering. Na de viering bleven velen nog even napraten bij een kop koffie of thee. Al met al was het een mooie afsluiting van ons jubileumjaar. Foto: Johnny Elshof.

 

De Commissie Ontmoeting & Inspiratie belooft u weer een boeiende en inspirerende avond. U bent op woensdag 18 december om 19.30 uur van harte uitgenodigd in de Onze-Lieve-Vrouw-Tenhemelopnemingkerk te Beltrum. Om 19.15 uur staat de koffie/thee klaar. De entree is gratis, een vrije gift wordt zeer op prijs gesteld.
Bach componeerde zijn Weihnachtsoratorium voor de liturgische vieringen tijdens de kerkelijke hoogtijdagen tussen Eerste Kerstdag en Driekoningen rond de jaarwisseling van 1734-35.

De voorbereidingen voor de Kerstpakkettenactie van de gezamenlijke kerken in Berkelland zijn al in september gestart. Eind oktober hebben de door de Sociale Dienst Oost-Achterhoek, de stichting Schuldhulp Op Maat en de Voedselbank geselecteerde cliënten het aanbod gekregen om een kerstpakket te ontvangen. Van 4 t/m 15 november kunnen zij aangeven dat ze van dit aanbod gebruik willen maken (telefonisch of per e-mail). De verwachting is dat er ca. 460 pakketten worden aangevraagd. Zodra het exacte aantal pakketten bekend is worden deze besteld bij de supermarkt. Medio december kunnen de pakketten worden afgehaald.
Om de verwachte kosten (€ 19.800,-) te dekken worden er collectes gehouden in de kerken en ontvangt de Stichting Kerstactie giften van diaconieën, bedrijven en particulieren. Klik hier voor meer informatie

De Werkgroep Woord-en Communieviering heeft zondag 20 oktober stil gestaan bij hun 40-jarig bestaan. Het thema van de viering was Geloof, Hoop en Liefde. Door hun inbreng bij de Woord-en Communievieringen betekenen zij nog steeds veel voor onze geloofsgemeenschap.
Voorzitter van de locatieraad dh. H. Geverinck onderstreepte dit nogmaals in zijn dankwoord. Ook riep hij op na te denken over de invulling van andersoortige vieringen.


Aan de jubilerende werkgroepleden werd als blijk van waardering een bloemetje aangeboden. Na de viering was er achter in de kerk gelegenheid om na te praten, over het jubileum en de viering, onder genot van een kop koffie/thee.

Woord en Communievieringengroep   Foto: M. Bouwmeesters

Het was al aangekondigd. Rondom het 60-jarig priesterfeest gaf Pastor Scholten aan een waar supporter van VIOS te zijn. Alle reden om hem uit te nodigen op 29 september jl. voor de belangrijke Berkellandse derby tegen FC Eibergen. In het programmaboekje werd hij aangekondigd als de eregast van de middag!

 Zoals beloofd was er koffie in een zundagse VIOS-komme met een geeuw schötteljen. Zijn aanwezigheid gaf VIOS vleugels. In een spannende wedstrijd trok VIOS in de slotfase aan het langste eind. Van vreugde veerde Pastor Scholten, net als in de jonge jaren enthousiast op. Zijn respectabele leeftijd van bijna 92 jaar telde even niet!

Na de wedstrijd overhandigde bestuurslid Benny Krabbenborg namens VIOS Pastor Scholten bloemen. Dit alles voor zijn geweldige aanmoedigingen en natuurlijk vanwege zijn 60-jarig Priesterfeest!

Pastorale noodwacht: 06-190 17 292
Parochie Sint Ludger en
Parochie Sint Paulus

Agenda

20 nov 2019
19:30
Neede, Achterhuis
Filmavond
 
07 dec 2019
19:00
Zieuwent, H. Werenfriduskerk
Concert Mastreechter Staar
 
08 dec 2019
12:00
Lichtenvoorde, H. Bonifatiuskerk
Let it Snow
 
13 dec 2019
20:00
Lichtenvoorde, H. Bonifatiuskerk
Concert Neva Ensemble
 
14 dec 2019
20:00
Eibergen, r.-k. H. Mattheüskerk
Kerstconcert
 
15 dec 2019
16:00
Beltrum, OLV ten Hemelopnemingkerk
Kerstsamenzang
 
18 dec 2019
19:30
Beltrum, O.L.V. ten Hemelopnemingkerk
Spiritualiteit van het Weihnachtsoratorium
 
21 dec 2019
12:00
Winterswijk, H. Jacobuskerk
Kerstengelen kijken?
 
21 dec 2019
19:00
Lichtenvoorde, H. Bonifatiuskerk
Inspiratie voor Kerst
 
21 dec 2019
19:30

Messiah van G.F. Händel