Logo Parochie

 

R.-K. Parochie
HH. Paulus en Ludger

Verbonden in Christus

St. Helena | Aalten

FacebookTwitterGoogle Bookmarks

 

 


Berichtgeving omtrent corona

Met directe ingang maximaal 30 personen per viering.

Mondkapje dragen tijdens viering.

In een brief heeft het bisdom bovenstaande maatregelen bekend gemaakt, Naar aanleiding hiervan heeft het pastoresteam een brief opgesteld, zie hier de brief van het pastoresteam.

Aanmelden voor de vieringen blijft verplicht, dit kan digitaal, telefonisch of bij aanvang van de viering bij de kerkdeur.

Het heeft de voorkeur dat u zich voor de viering telefonisch of via de website aanmeldt om de doorstroom te bevorderen bij het begin van de viering.

Klik hier voor verdere informatie over het aanmelden.

Gods wegen en die van mensen zijn soms ondoorgrondelijk Aalten 02-02-2021
Onze geloofsgemeenschap St.- Helena in Aalten staat voor een belangrijke keuze. Wat is er gebeurd? Iedereen weet dat op termijn onze kerk zal worden verlaten en dat de sterk gekrompen geloofsgemeenschap uit zal moeten zien naar een nieuwe locatie om samen te komen voor verstilling en gebed. Het volgende was ook bekend: uiterlijk 1 januari 2026 wordt de St.-Helenakerk aan de eredienst onttrokken of zoveel eerder als nodig wordt gevonden.
De beheercommissie heeft na veel overleg,

Wie op een wandeling de Dijkstraat te Aalten passeert, hetzij inwoner van ons dorp, hetzij vreemdeling, zal, wanneer hij ter hoogte van de R.K.-kerk gekomen is, onwillekeurig de gedachte in zich voelen opkomen: “Wat ligt die kerk daar mooi, wat een aardig complex”. Inderdaad is het een van de mooiste plekjes van ons dorp. Iets aantrekkelijks ligt er in ’t geheel, zooals het daar voor ons ligt. Hier is frischheid, bevalligheid, eenvoud en orde, hier is schoonheid. En wie de betonnen brug met ijzeren hekwerk overstapt, en den bouw van alle kanten eens bezichtigt, en binnengaat, zal daaraan dan ook niet twijfelen; wel zal hij zich afvragen, waarom de geheel, reeds bij den eersten blik, zoo aangenaam aandoet, zoo voldoet. De forsche toren met zijn krachtige spits, een flink model van oud-Hollandsche kracht, staat vast in den zanderigen bodem. Het hooge raam boven den ingang met

Vanmorgen ging pastor Ronald den Hartog voor de laatste keer voor in een viering in onze kerk in Aalten. Op de feestdag van Sint Franciscus Xaverius memoreerde  Ronald aan de vele reizen die Franciscus maakte om over de wereld te missioneren. Ook pastor Ronald staar voor een verhuizing van de Parochie St. Ludger naar de parochie St. Jan de Doper-Vecht en Venen in Mijdrecht. Ruim drie jaar is  Pastor Ronald hier al werkzaam en nu wordt hij pastoor van de genoemde parochie. Ronald, hartelijk dank voor de werkzaamheden hier en veel succes in de nieuwe loopbaan. Graag nog eens tot ziens.

 Nu er tijdelijk geen producten meer in de voedselbank-kast in de kerk gebracht kunnen worden is daar een oplossing voor gevonden. Namelijk: in de Maria kapel. Daar staat een mand waarin de producten achtergelaten kunnen worden. Deze mand wordt iedere dag gecontroleerd en een vrijwilliger brengt ze naar de voedselbank-kast in de Zuiderkerk (het centrale verzamelpunt).
Alle houdbare producten zijn welkom, maar we denken om vanaf de maand juni - het systeem van geloofsgemeenschap Winterswijk te volgen - door iedere maand in het parochieblad ‘SintLudgernu.nl’ aan te geven om aan een bepaald artikel de voorkeur te geven. Dat kan de ene keer koffie zijn de volgende keer iets anders. Deze maand juni graag een pot jam.
Het is voor de voedselbank-vrijwilligers, die de tassen vullen eenvoudiger, want de vraag bij het aanbod van veel verschillende producten is vaak, wie geef je wat?
Dank voor uw begrip, medewerking en gaven, juist in deze moeilijke tijd.
P.C.I. r.k. geloofsgemeenschap St. Helena, Aalten.

 

Pastorale noodwacht
Parochie HH. Paulus en Ludger
06-190 17 292

Agenda

Geen evenementen