Afdrukken

Voor het eerst is de jaarlijkse Ludgerdag niet in de tuin van de pastorie in Vragender gevierd. Het weer voorspelde gisteren niet veel goeds en moest het Hemelvaartprogramma worden aangepast.

De saamhorigheid was er niet minder om. Een bijna volle Antonius van Paduakerk genoot van de feestelijke eucharistie. Tonnie Weikamp zorgde voor een intermezzo op de trompet en dat maakte de viering op deze hoogtijdag net iets bijzonders.

"Vanmorgen zag het er zo hoopvol uit met het weer. De zon brak door.... Nu hopen dat het gat regenen anders zitten we voor niks binnen", zei pastor Jos Droste aan het begin van de hemelvaartviering.

Hij refereerde aan de heilige Ludger, de patroonheilige van de parochie en naamgever aan deze jaarlijks terugkerende Ludgerdag. "Hij begon destijds ook in de openlucht en zat ook liever in een kerk, zoals wij vandaag. Dankzij Ludger kwam de zorg voor mensen onder de aandacht en het blijkt nog steeds moeilijk te zijn voor mensen te zorgen." Pastor Droste riep op om te geloven, om te zien naar elkaar en te streven naar een betere wereld.

Pastor Den Hartog zei in zijn overweging dat we niet alleen naar de hemel moeten staren, maar zoals vandaag met de komst naar Vragender in beweging moeten komen om het geloof door te geven. De kerk maakt aldus de pastor moeilijke tijden door en op deze manier wel even naar de hemel te kijken om voor ons allen en onszelf aan een stukje hemel op aarde te werken. Pastor den Hartog trok Hemelvaart in de lijn met het aanstaande pinksterfeest. "Dat we nieuwe talen gaan spreken om het geloof door te geven."

Nora had in de kindernevendienst een gouden hart gemaakt voor Sint Ludger die in moeilijke tijden een manier had gevondene mensen het vertrouwen terug te geven waardoor ze weer voor elkaar zorgden. Een liefdevol hart voor Ludger. 

Pastor Ronald den Hartog kreeg van vice-voorzitter van het parochiebestuur Jos Rosendaal het Ludgerbeeld van de parochie overhandigd. 'In bruikleen', zei Rosendaal om het volgend jaar weer te gebruiken tijdens de Ludgerdag. 

Tijdens de Ludgerdag is het inmiddels ook traditie geworden om geld in te zamelen voor het pastor Dave Fonds. Er werd daarom ook gebeden voor missionarissen en zendelingen en voor mensen die hun kennis willen inzetten om het geloof te verbreiden. Pastor Droste had de avond voor Hemelvaart nog e-mail contact gehad met pastor Dave op de Filipijnen. Hij mailde dat hij nog altijd inspiratie geniet van de openluchtvieringen op Hemelvaart in Vragender. 'Ik mis de Ludgerdag en het samenzijn nadien met de mensen. In gedachte van/en in saamhorigheid ben ik bij jullie', aldus pastor Dave.

In de kerk was ook pastoraal werker Carla Roetgerink. Ze wordt vrijdagavond 18 mei geïnstalleerd.  

Het foto album van deze viering vindt u hier.