Pastoraatsgroep

Naast het organisatorische aspect van de locatie waarin de locatieraad voorziet, is pastorale zorg een wezenlijk onderdeel van ons samen-kerk-zijn.

Binnen de kerk kennen we 4 werkvelden: liturgie, diaconie, catechese en gemeenschapsopbouw.
De pastoraatsgroep ziet toe op een goede invulling van deze werkvelden en is een aanspreekpunt voor mensen die behoefte hebben aan pastorale zorg.
De pastoraatsgroep onderhoudt nauwe contacten met het pastoresteam.

In de St. Paulusparochie komen het pastoresteam en de pastoraatsgroepen van de locaties meerdere keren per jaar samen in het zgn. BPO (Breed Pstoraal Overleg) om ervaringen uit te wisselen en te kijken waar mogelijkheden voor samenwerking zijn.

De pastoraatsgroep van de locatie Neede bestaat uit:

- Hermien Kempers
- Simone Meijerink (aandachtsveld jongeren)
Gerard Bartels (aandachtsveld diaconie)