Column 14: Alles is liefde?

Een journalist vroeg eens "Hoe komt het toch dat het bij jullie Kerk altijd gaat over seksualiteit, terwijl het zou moeten gaan over het Evangelie?" Het antwoord was toen: "Door de journalisten". Maar nu móet dat wel degelijk zijn: dat vreselijke seksueel misbruik door zelfs vertegenwoordigers van de Kerk en nu dus weer het toedekken daarvan. En uiteindelijk omdat nou juist dat onderwerp de kern van het evangelie raakt. Namelijk een levensweg met vallen en opstaan van al dan niet wederzijdse eigenliefde tot zelfs de totale overgave aan elkaar 'voor het leven'. Toch is er nog een reden, die veel verder en veel dieper reikt. Maar laten we bij het begin beginnen.

 

"Vergalt de Kerk met haar geboden en verboden niet juist datgene wat het mooiste is in het leven? Plaatst zij niet juist daar verbodsborden, waar de Schepper ons een geluk gunt waarin wij iets van het goddelijke ervaren?" Woorden van paus Benedictus XVI in zijn brief over 'de liefde bij uitstek' tussen man en vrouw. Onze eros die God zoekt in de roes van het nu en Gods agapè (liefde) die ons zoekt in de extase voor altijd. Maar hun vaste eenheid van lichaam en geest in het huwelijk wordt steeds meer verbroken door wie de eros apart beleven, zoeken, aanbidden en propageren als een recht, een must. Daarom wordt onze moraal ook gehaat. Terwijl celibatairen bewijzen dat hun onthouding geen basisbehoefte betreft, wordt die wel door de wereld constant zo opgewekt.

'Sex' is dan een extract, gedestilleerd uit onze instandhoudingsfunctie als een verslavende illusie. Die misvatting van 'de vrije liefde' voor iedereen, doodgezwegen bij pedofilie, versterkt juist het gemis bij ons aller lhbti's en doet alle betrokkenen verdriet, de ouders, familie, derden en (adoptie) kinderen.

Maar het bijbelse huwelijk beschermt daartegen, als het sacrament van deze liefde bedoeld voor ouderschap, een leven lang. Zie het tv-programma Spoorloos of lees het boek van de katholiek geworden sociologe Gabriele Kuby "De Seksuele Revolutie” (ISBN 9200000073157743). Als ook bezorgde moeder toont zij aan hoe deze doorgeslagen revolutie zich wereldwijd doorzet. Ik wil hieronder graag de kern van haar betoog weergeven.

 

Van bovenaf wordt ongeremde gender-neutrale lustbevrediging vanaf de babytijd afgedwongen. Dit gebeurt door een machtige lobby met het grote geld van de VN en de EU, via de overheden, politiek, media, wetswijzigingen en educatie. Als wij meedoen schenkt zij ons invloed, een carrière, subsidies, een geuzennaam zoals mensenrechtenactivist, erbij horen en succes. Zo niet dan draait men (ja wie?) de geldkraan weer dicht, maakt monddood, voert lastercampagnes, discrimineert, bestempelt de vragenstellers onmiddellijk als "homofoob", of als seksistisch, muilkorft hen via de (politieke) pers, of demoniseert hen als eng, griezelig, gevaarlijk, discriminerend en als vijand van de mensenrechten. Dit geoliede proces gaat veel verder dan de door paus Paulus VI voorspelde kettingreactie (ISBN 9789492161376), of de tussenstappen van de vrouwen- en homobeweging vanuit het Westen en Noorden. Zo was Gabriele Kuby zelf veel gevraagd als wetenschapper in paneldiscussies, maar zij is daar nu niet meer welkom sinds haar boek. Hoewel dat verbluffend goed gedocumenteerd is en in vele talen vertaald en herdrukt. En over de hele wereld wordt zij nu toch als spreekster uitgenodigd en schudt zij ons wakker.

Zij vraagt ons om in de eigen omgeving op te staan tegen die geregisseerde totalitaire aanval op het gezond verstand. Op het in de schepping verankerde verschil van man en vrouw, het huwelijk, het gezin, het kind, ons geluk en zelfs ons voortbestaan. Maar zij schetst ook hoe dat niet meevalt. Zo voorkwamen Britse ouders dat schoolkinderen hun geslacht moesten kiezen uit 14 varianten. Deze valse koppeling van sekse en identiteit verstoort ook de kwetsbare identificatiefase met de (eigen) vaders en moeders. Toch volgde er een 'meer directe’ ondervragingspoging! In Duitsland wilden ouders hun kind de schaamte en taboe afbrekende voorlichtingslessen niet laten bijwonen. Maar zij verloren hun beroep op de grondwet en het Europese hof wilde hun zaak niet steunen. Zelf kregen zij gevangenisstraf en de kinderen werden uithuisgeplaatst. Andere voorbeelden zijn situaties waarin zelfs prepubers transgender behandelingen ondergaan. En tenslotte blijkt de vergiftigende porno ook voor kinderen steeds vrijer toegankelijk. De misleiding en verslaving zijn enorm.

Genotscultuur vernietigt de zelfbeheersing, het geweten, het vermogen om lief te hebben, zich te binden en kinderen te krijgen. "De vernietiging van de vrijheid uit naam van de vrijheid", dat is ook de ondertitel van het boek van mevrouw Kuby. Zij vroeg zich af waar de pleinen vol demonstranten zijn voor geslachtskeuze en juridische gelijkstelling van elke denkbare verbintenis en tégen termen als sekse, dames en heren enz. Nog niet 1 procent wil de eigen relatie legaliseren en de overgrote meerderheid van hele bevolkingen, zelfs ook in Europa, wil het klassieke huwelijk intact laten.

Toch raakt zij hoopvol gestemd bij de vele kleine initiatieven en ook enkele massademonstraties tegen die 'culturele gekte', opgedrongen wetswijzigingen en volgens haar catastrofale ontwikkeling. De val van de muur heeft ook lang geduurd en verliep toch snel. En bij loswrikken is niet één 'wrik' de goede kant uit, maar toch komt de zaak los.

Bovendien laat God uit kwaad weer het goede voortkomen. Zoals veel meer begrip en respect voor de lhbti's die vooral in deze sfeer extra moeite zullen ervaren met de leer van Christus over het huwelijk (Mc 10, 6-9). "Wek de liefde niet op voor het haar behaagt" (Hooglied 8, 4) voor nieuw leven. De media doen niet anders dan haar opwekken, maar tegelijk is aan ons allen ook beloofd: "De Waarheid zal u vrijmaken" (Joh. 8, 32).

Herman Lohman
h.p.p.lohman@gmail.com