Uitleg over de Doop

HET SACRAMENT VAN DE DOOP

We geven onze kinderen een naam waarmee zij op weg gaan door het leven. Door de naam te roepen, wordt iemand gekend, bemind en letterlijk geroepen. Kinderen zijn ons alles. Een klein kindje kunnen ouders laten dopen. Uw zoon of dochter wordt bij het ontvangen van het H. doopsel in de kerk gezegend en met het teken van water (water van de bron, bron van het leven) aangeraakt door God. Door de doop behoor je tot de gemeenschap van de kerk. 'De Kerk' wordt gevormd door de volgelingen van Jezus Christus. Die volgelingen zijn wij en dat ben jij. Zij geven de vreugdevolle boodschap van Jezus door.

In de parochie St. Paulus worden in een doopviering meerdere kinderen tegelijk gedoopt met een maximum van 5 kinderen in één speciale doopviering. Er wordt gedoopt aan de hand van een dooprooster.

Aan de doopplechtigheid gaat een voorbereiding aan vooraf. Er vinden enkele bijeenkomsten plaats met andere ouders ter voorbereiding. We bespreken verschillende thema's zoals de naamgeving, de eigen geloofsbeleving van elke ouder, de betekenis van het doopsel, de geloofsopvoeding, de bijbehorende liturgie en rituelen. Doopouders leren elkaar, de pastores en de werkgroep doopvoorbereiding beter kennen. Ook de peetouders zijn van harte welkom. Het H. doopsel wordt toegediend door pastoor H. de Jong of pastor R. den Hartog. De groep ouders stelt zelf een eigen liturgieboekje voor de doopviering samen. Als je een trouwboekje hebt, kan daarin de doop bijgeschreven worden. 

Klik hier voor een filmpje over De Doop