Uitleg over de 1e Heilige Communie

Na het Doopsel is de Eerste Heilige Communie de volgende grote stap in het geloofsleven van het kind. In de regel vindt dit plaats wanneer een kind in groep 4 zit, dus op 6- of 7-jarige leeftijd. Een bijzonder moment: voor het eerst mag een kind dan deelnemen aan de communie en het Lichaam van Christus ontvangen.

Zo'n bijzonder gebeuren vraagt de nodige voorbereiding. In de diverse parochiebladen wordt in de regel rond oktober bekend gemaakt wanneer de Eerste Heilige Communie plaats zal vinden en hoe de voorbereiding er uit zal zien. De voorbereiding wordt verzorgd door vrijwilligers, met aansturing en ondersteuning door de leden van het pastorale team.

Traditioneel wordt de Eerste Heilige Communie gevierd op het hoogfeest van Sacramentsdag, dat in Nederland twee weken na Pinksteren gevierd wordt. Daarom vinden de meeste Eerste Communievieringen ook rond die tijd plaats. Omdat een priester van het pastoraal team dit viert, worden de vieringen in de regel in een aantal weken rond die tijd gehouden.

Is uw kind ouder en wil het alsnog deelnemen aan de Eerste Communie? Of heeft u andere vragen? 

U kunt contact opnemen met het lokale secretariaat van uw geloofsgemeenschap. De contactgegevens vindt u via het menu van de verschillende locaties bovenaan de pagina en dan doorklikken naar organisatie en kiezen voor secretariaat.

Klik hier voor een filmpje over de 1e Heilige Communie