Tips van de redactie

SPAM

De nieuwsbrieven wordt verzonden met als afzender 'nieuwsbrief@stpaulusparochie.nl'. Als u zich via de website aanmeldt als abonnee, ontvangt u van 'nieuwsbrief@stpaulusparochie.nl' een e-mail met een link ter bevestiging.

Het kan helaas voorkomen dat onze e-mails worden aangemerkt als ongewenste mail, ofwel SPAM. Deze mails komen terecht in een map voor ongewenste mail of SPAM.

Wij adviseren u om het adres nieuwsbrief@stpaulusparochie.nl op te nemen in uw adresboek, zodat het SPAM-filter de mail niet als SPAM beschouwd.
Een andere mogeljikheid is het toevoegen van een 'regel' dat mails van nieuwsbrief@stpaulusparochie.nl wel geaccepteerd mogen worden. 

Voor meer informatie hierover moeten we u verwijzen u naar de help-informatie van uw mailprogramma/app.

 

AANBIEDEN KOPIJ

U kunt kopij voor De Paulusbrief mailen naar nieuwsbrief@stpaulusparochie.nl.
Deze moet 7 dagen voor het einde van de maand binnen zijn bij de redactie. Een artikel moet vergezeld gaan van een foto/afbeelding. De redactie behoudt zich het recht voor artikelen niet te plaatsen of in te korten. In de nieuwsbrief is namelijk slechts ruimte voor korte artikelen (maximaal 100-120 woorden). Door te klikken op de foto/afbeelding kan wel een uitgebreide versie van het artikel getoond worden (via de website van de Paulusparochie).
Organiseert u bijvoorbeeld een activiteit, vermeld dan in het korte artikel voor het nieuwsbrief de belangrijkste informatie om de doelgroep te interesseren. Korte artikelen worden ook vaker gelezen dan lange artikelen. Details zoals het adres van de locatie, hoe laat het begint, vanaf wanneer de zaal open is en er koffie/thee wordt geschonken, hoe laat de pauze is en bij wie men zich kan aanmelden kunt u gerust weglaten. Lezers die geinteresseerd zijn kunnen immers klikken op de afbeelding/foto bij het artikel om het volledige artikel/nieuwsbericht via de website te lezen.
Op die manier houden we de nieuwsbrief compact en kan de geinteresseerde lezer zich toch volledig informeren.

We kunnen als afbeelding het logo van uw werkgroep plaatsen, maar u trekt beslist meer aandacht met een foto/afbeelding die aansluit op de inhoud van uw bericht (bijv. een foto van wandelschoenen bij een wandeltocht).
Het formaat is voor aanlevering niet van belang. De redactie zorgt wel dat de aangeleverde afbeelding zoveel mogelijk wordt verkleind, zodat het ophalen (ook op bijv. een mobiele telefoon) zo min mogelijk dataverkeer vraagt. 

 

DE REDACTIE

De redactie bestaat momenteel uit diaken Cor Peters, bestuurslid voor communicatie Berry Brockötter en Gerard Bartels.
Herman Lohman uit Neede verzorgt in elk nummer een column over "geloof en ongeloof".