Nieuws voor locatie Eibergen

OECUMENISCHE VIERING OP HEMELVAARTSDAG

Op Hemelvaartsdag donderdag 10 mei a.s. zal er opnieuw een Oecumenische Hemelvaartviering worden gehouden. Omdat het vorig jaar zo goed bevallen is, dit keer weer in het buitengebied van Beltrum, bij Leo en Lies Scharenborg aan de Bultemansweg 4a. Misschien kunt u deze inspirerende viering opnemen in uw fiets- of wandelroute die dag. Hoe u ook komt: we beginnen om 10.30 uur en u bent van harte welkom om mee te vieren. Ook kinderen zijn van harte welkom. Bij het begin van de dienst zijn ze erbij, maar gaan dan al snel met een eigen hemelse activiteit aan de gang. Aan deze viering werken mee: de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB Eibergen en de St. Paulusparochie in het bijzonder de locatie O.L.V. Tenhemelopneming Beltrum, de Protestantse Gemeentes van Eibergen/Rekken en Neede. Voorgangers zijn ds. Jan Hazeleger, pastoraal werker Henny Tuut, mw. Mia Heutinck, ds. Wytze Andela.  Na de dienst is er koffie en krentenwegge. Weet u welkom!Dankwoord

Op vrijdag 2 februari heb ik erbij stilgestaan, dat ik twaalf en een half jaar geleden begon als pastoraal werker in toen nog parochieverband Noach, nu de St. Paulusparochie. Samen met Pastoor De Jong mocht ik voorgaan in de eucharistieviering van Maria Lichtmis in Groenlo, waar kaarsen werden gezegend en waar na afloop ook de Blasiuszegen werd gegeven. Het was heel mooi om op deze dag samen te mogen vieren en de zegen te ontvangen. Van het  Parochiebestuur St. Paulus ontving ik uit handen van koster Ria Wallerbosch een prachtig boeket bloemen. Ook feliciteerden de deelnemers aan de viering mij.

’s Avonds was er de avond “Voor wiens Gelaat ik sta” over Godsbeelden en de verbeelding daarvan in de beeldende kunst door de eeuwen heen. Herman Scholte Albers voerde ons mee op een ontdekkingstocht langs uiteenlopende kunstenaars en het gebruik van symbolen om Diegene af te beelden die in geen beeld gevat kan worden.

Daarna vertelden Simone Meijerink, Herman Everink en ikzelf ons verhaal over onze beelden van God en ons zoeken en worstelen in onze relatie tot God. Annemarie Hilferink speelde prachtige meditatieve muziek op de piano.

Dankbaar ben ik, dat ik deze avond mocht beleven met allen die kwamen die avond: vrijwilligers,  leden van parochiebesturen en locatieraden, collega’s, oud-collega’s, vrienden en heel bijzonder ook mijn kinderen.

Dank voor alle felicitaties, woorden van waardering, lieve kaarten en mailtjes, bloemen en cadeaus. Het was overweldigend en hartverwarmend!

Dank aan Peter, Anita en Herman van de Commissie Ontmoeting en Inspiratie die het organiseerden en aan de Locatieraad, de koffiegroep en de koster van Beltrum voor hun gastvrijheid en de hartelijke ontvangst en goede verzorging van de avond!

Dank aan Simone Meijerink en Herman Everink voor het delen van hun verhaal en aan Annemarie Hilferink voor de prachtige pianomuziek!

Pastoraal werker Annet Zoet

 

De passie in de st. Paulusparochie

De Passie vertelt het lijdensverhaal van Jezus van Nazareth en kent sinds de Middeleeuwen een grote variëteit aan uitvoeringen.

Veel componisten, waaronder Bach, hebben de Passieverhalen op muziek gezet. Tijdens de Passie worden teksten uit het evangelie afgewisseld met moderne liederen, poëzie, krantenartikelen en vaak confronterende beelden.

De St. Paulusparochie bestaat uit de R.K. geloofsgemeenschappen van Beltrum,Eibergen, Groenlo, Lievelde, Neede, Rekken en Rietmolen.

Leden van de koren binnen de parochie hebben een uitnodiging gehad om mee te zingen in de Passie. Inmiddels wordt er op allerlei fronten met veel plezier gewerkt om "Paulus-breed" de Passie 2018 goed neer te zetten. Deze link geeft een impressie: https://www.youtube.com/watch?v=TxkT-iKPLqs (of op youtube: rietmolen passie).

Het repertoire is moderne Nederlandstalige muziek van onder andere: Ewbank/Borsato, Nick & Simon, Racoon, De Dijk, Claudia de Breij en BLØF.

Solisten vertolken de rol van Jezus, Maria, Judas, Petrus en Pilatus.

Het koor is 3 stemmig: Sopraan, Alt, Tenor/Bas.

De data van de voorstellingen in de Goede Week zijn:

Maandagavond 26 maart in de Onze Lieve Vrouwe Tenhemelopneming kerk te Beltrum en donderdagavond 29 maart in de H. Caeciliakerk te Rietmolen,

Beide voorstellingen beginnen om 20.00 uur.

U wordt van harte uitgenodigd om op 1 of beide avonden de Passie te beleven.

Namens de Paulus-Passie-Projectgroep 2018

Johnny Bomers, Sylvia Tackenkamp

 

Studieochtend voor dirigenten “de ouder wordende stem”

Op zaterdag 7 april a.s. organiseert de NSGV Utrecht in Dedemsvaart een studieochtend voor dirigenten met als thema: “de ouder wordende stem”. De ochtend staat onder leiding van de zangpedagoge Ellen Steffers-Dekker. Zij heeft zich gespecialiseerd op dit thema en heeft de afgelopen jaren regelmatig lezingen en workshops hierover gehouden.

Er zal onder meer behandeld worden hoe de menselijke stem zich ontwikkelt bij het vorderen van de leeftijd.

Dirigenten zullen tevens praktische tips en adviezen krijgen hoe hiermee in hun koor om te gaan.

De studieochtend wordt gehouden in de St. Vituskerk te Dedemsvaart, begint om 10.00 uur (inloop vanaf  9.30 uur) en zal duren tot ongeveer 12.00 uur.

U kunt zich opgeven via nsgvutrecht@gmail.com (tel. 0649957318)

Secretariaat St.Paulusparochie Groenlo


Openluchtdienst op Hemelvaartsdag in Ruurlo

RUURLO – De Raad van Kerken in Ruurlo organiseert dit jaar voor de vierde keer een oecumenische openluchtdienst op het erf van boerderij De Klooster, Batsdijk 4 te Ruurlo. Vorig jaar werd de dienst door ruim 200 mensen bezocht. Op 10 mei komt er nog een aantal stoelen bij!

Het thema van de dienst is ‘Voeten op de grond – Hoofd in de wolken’. De voorgangers zijn ds. Tinus Gaastra en de heer Jan Vreman. Muziekvereniging Crescendo uit Hengelo verleent muzikale medewerking. In de afgelopen jaren was de zang en muziek zelfs op grote afstand nog te horen. Dat zal dit jaar vast niet minder zijn.

De dienst begint om 10.30 uur. Vanaf 10.00 uur worden de bezoekers ontvangen met koffie en koek.

Spirituele wandeling

Voorafgaand aan de dienst is het mogelijk een korte spirituele wandeling te maken. Dat is een mooi en ook gezond alternatief voor een dauwtraptocht op Hemelvaartsdag. Wie wil gaan wandelen wordt al om 09.15 uur verwacht.

Schuilkerk

De dienst wordt gehouden op het erf van boerderij De Klooster. Eigenaar Herman Geerligs onderstreept de bijzondere geschiedenis van zijn boerderij, zeker in de context van deze oecumenische kerkdienst. Volgens overlevering heeft de boerderij in de 16e eeuw dienst gedaan als schuilkerk voor een aantal rooms-katholieke gezinnen die tijdens de Reformatie niet protestant wilden worden. In de 21e eeuw wordt op deze plek nu een oecumenische dienst gehouden voor gelovigen uit beide richtingen en voor ieder ander die belangstelling heeft.

In voorgaande drie jaren werkte het weer heel erg mee aan een mooie openluchtdienst. Mocht dat op 10 mei niet het geval zijn, dan wordt de dienst gehouden in de R.K. Willibrorduskerk, Groenloseweg 1, Ruurlo, op slechts een paar minuten afstand van de boerderij.

 

Tweehonderd mensen bezochten in 2017 de openluchtdienst op Hemelvaartsdag in Ruurlo. Het zijn er elk jaar meer!

 

Werkgroep inspiratie en ontmoeting

De werkgroep Inspiratie en Ontmoeting van de PKN-gemeenten Eibergen/Rekken en Neede en de commissie Ontmoeting & Inspiratie van de St. Paulusparochie organiseren op zondag 22 april een bijzondere voorstelling in de Oude Mattheüs in Eibergen, een voorstelling zo kort voor 4 en 5 mei en met een toenemend antisemitisme in onze maatschappij die u niet mag missen. De kerkis vanaf 14.00 uur open, de voorstelling begint om 14.30 uur. Na afloop staat er een drankje klaar en is er gelegenheid tot een vrije gift.

                    

Voorstelling met muziek

Een muzikale vertelling:

Philip Mechanicus, wachten op transport

De kleindochter van Philip Mechanicus (1889-1944), Elisabeth Oets brengt een hommage aan haar opa, die in Auschwitz werd vermoord. Zij vertelt zijn levensverhaal, met fragmenten uit zijn beroemde oorlogsdagboek “In Depot” uit Kamp Westerbork. Zij zingt daarbij, op piano begeleid door Mi Ying Chen, liederen van Ilse Weber, gecomponeerd in Theresienstadt, die een hoopvol tegenwicht vormen bij dit aangrijpende verhaal.

Philip Mechanicus (1889 – 1944) was een selfmade man die zich uit bittere armoede opwerkte tot een veelgeprezen, kritisch journalist en chef buitenland van het Algemeen Handelsblad in het vooroorlogse Amsterdam. Als Jood die geen ster wilde dragen kwam hij in de oorlog terecht in kamp Westerbork, waar hij een dagboek bijhield, dat nog altijd als een van de belangrijkste oorlogsdocumenten wordt beschouwd.

Samen met fragmenten uit zijn dagboek vertelt Elisabeth Oets het boeiende en aangrijpende levensverhaal van Philip Mechanicus. Ze kijkt terug op haar eigen familiegeschiedenis met veel warmte en respect en ze zingt daarbij liederen van Ilse Weber, gecomponeerd in Theresienstadt.

Elisabeth heeft haar opa nooit gekend want hij werd in 1944 op transport gesteld en omgebracht in Auschwitz-Birkenau. Maar Philip Mechanicus leeft voort door zijn indrukwekkende en beroemde oorlogsdagboek en door deze ontroerende voorstelling van zijn kleindochter.

Elisabeth Oets (verhaal en zang) en Mi Ying Chen (piano) werkten lange tijd bij de Nederlandse Reisopera en vormen al een aantal jaren een veelgevraagd duo. De voorstelling “Philip Mechanicus, wachten op transport” was o.a. te zien in Kamp Amersfoort, Sjoel Brielle, Synagoge Delft, Synagoge Groningen, Etty Hillesum Centrum, Theater Concordia te Enschede en in het in Herinneringscentrum Kamp Westerbork en de Walther Maas Villa te Bilthoven. Tijdens de herdenking van de bevrijding van Kamp Westerbork traden zij live voor tv op.

Op 4 mei 2017 werd de voorstelling in het Holocaustmuseum te Amsterdam gespeeld in het kader van Theater na de Dam. In september werd de voorstelling in combinatie met een optreden van Armando gepresenteerd.

Interviews verschenen o.a. in het Parool en het het Nieuw Israëlisch Weekblad (door Salomon Bouman)

Zie ook: www.elisabethoets.nl voor trailer, media, foto’s.

Secretariaat St.Paulusparochie, Peter Müller

 

Rozenkrans bidden

Als u klikt op een van de links kunt u de diverse persberichten lezen met betrekking tot Rozenkrans bidden.

Persbericht Rooms-Katholiek Kerkgenootschap in Nederland

 

Rooms-Katholieke Bisschoppenconferentie

 

Handleiding


PAROCHIEBEDEVAART NAAR LOURDES MEI 2018

Beste parochianenvan de St Paulus- en St Ludgerparochie

Net zoals in 2009, 2012 en 2015 organiseert het Aartsbisdom een bedevaart naar Lourdes waar wij als parochies graag bij aansluiten. Lourdes is een bedevaart plaats in Zuid-Frankrijk waar in 1858 Maria is verschenen aan Bernadette.  Al ruim 150 jaar komen vele mensen over de hele wereld naar deze plek om te vieren en te bidden.   Pastor den Hartog zal deze reis begeleiden.

We vertrekken op zaterdag 28 april en zullen de week erop op zaterdag 5 mei weer terug komen.

Het verzoek ligt er om u aan te melden via lourdeswerk@stpaulusparochie.nl of telefonisch op 06-18331159  zodat we weten hoeveel mensen we ongeveer kunnen verwachten.

We hopen op een grote opkomst zodat we er net als de voorgaande jaren een mooie bedevaart met betekenis- volle ontmoetingen van kunnen gaan maken.

Hartelijke groeten

Pastor den Hartog,  Joke Hubers  en  Rianne van Boxtel

 

Gewijzigd Banknummer PCI

Het banknummer van de PCI Eibergen is opgeheven. Vanaf heden moet het volgende banknummer worden gebruikt: NL76RABO 01195 80 772 t.n.v. PCI St. Paulus.

 

Nieuws dat bestemd is voor de locatie Eibergen wordt hier getoond zolang het relevant is.