Nieuws voor locatie Eibergen

Laatste kans op unieke reis naar Israel!

De reis naar Israel is nog niet volgeboekt. Er kunnen nog wat mensen bij, zodat de reis van 
11 t/m 18 september a.s. doorgang kan vinden. €1800 pp, volledig verzorgd.

Graag voor 14 mei aanmelden bij:
S.Nagelmaeker@gmail.com

 

Zomerreis maandag 19 augustus t/m zaterdag 24 augustus 2019 naar Beauraing


De zomerreis 2019 gaat naar de bedevaartsplaats Beauraing in de Belgische Ardennen. In 1932/1933 verscheen de heilige maagd Maria hier 33 maal aan vijf kinderen uit dit kleine stadje. Zij toonde zich als Onze Lieve Vrouw van het gouden hart. Sindsdien komen er vele pelgrims om Maria te eren en hun intenties aan haar toe te vertrouwen. Op plechtige wijze wordt elk jaar op 22 augustus de feestdag van het Hart van Maria gevierd, waar vele pelgrims, ook uit de omringende landen aan deel nemen. Ook wij zijn dit jaar er bij.

Tijdens deze reis is er voldoende tijd voor een stil gebed aan dit bedevaartsoord, maar ook voor mooie wandelingen in het nabijgelegen nationaalpark. Ook is een bezoek mogelijk aan het stadje Dinant, mooi gelegen langs de Maas. Met een kabelbaan of per trappen omhoog naar de citadel heb je van daar uit een schitterend uitzicht over de stad.

Wie het sportiever wil kan ook een kano tocht over de Lesse maken of ondergronds gaan in de grotten van Han. Ook nodigen de binnenstad van Namen, de oude abdij Maredsous of de stad Luxemburg uit voor een bezoek. 

Tijdens deze reis verblijven wij in het gastenverblijf van de bedevaartsoord met hoofdzakelijk eenpersoonskamers. 


Vertrek: maandag 19 augustus 2019, 13.00 uur vanuit Limbricht

Terug: zaterdag 24 augustus 2019, 12.00 uur in Limbricht

Kosten ca. € 450,-- (vol-pension)
Opgave tot 15 juli 2019 bij www.platform30plus.nl of pastoor M. Otto,
m.a.j.otto@hetnet.nl of 046-4515595.

Met vriendelijke groet,

Vereniging Nederlands Beauraing Comite "Pro Maria"

afdeling bisdom Den Bosch
Maria Hagemeijer - De Wit, secretaris

website: http://home.kpn.nl/m.de.wit-ssc/ of http://nbcpromaria.weebly.com/

mail: nbcpromaria@gmail.com

 

ZINDAG” Aan de Berkel

Zaterdag 11 mei wordt er, in en om “De Antonius” in Rekken, opnieuw een “Zindag” gehouden. Deze keer is gekozen voor het thema: “Aarde”. Wie verlangt naar ontspanning, religieuze bezinning en verbondenheid is van harte welkom! De protestantse kerk “De Antonius”, gelegen aan de Lindevoort 20, fungeert die dag als klooster, de natuur aan de Berkel als kloostertuin, een ruimte in “Den Hof” is dan de refter waar we eten. Een ééndags-retraite dus, zoals in een klooster, met enkele korte vieringen in het kerkje; wandelen langs de Berkel; met stilte en elkaar ontmoeten aan de tafel; samen eten en drinken en een goed gesprek. De dag begint om 9.30 uur en duurt tot 16.00 uur. De onkosten: bedragen €12,50 per persoon. De begeleiding is in handen van ds. Eveline Struijk (tel: 472987) e.strubo@gmail.com  en ds. Jet Lieftink (tel: 293138 dominee@jetlieftink.nl  Opgeven kan -bij één van hen- tot uiterlijk 1 mei.

 


De viering van het Paastriduum in het Eucharistisch Centrum

In deze Veertigdagentijd bereiden wij ons als christenen voor op Pasen. We vieren dat Christus uit de dood is opgestaan, om ons de zekerheid te geven van het eeuwig leven bij God.

Maar Pasen vieren wij niet alleen op Eerste Paasdag. Het Paasfeest vieren wij niet zonder Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Stille Zaterdag.

Omdat de vieringen van Witte Donderdag en de Paaswake alleen gevierd kunnen worden in het kader van de viering van de Eucharistie, worden genoemde vieringen in één kerk gevierd en wel in het Eucharistische Centrum van onze parochie: de H. Calixtusbasiliek in Groenlo.

Evenals voorgaande jaren bent u van harte uitgenodigd om deze bijzondere, intense vieringen met medeparochianen van andere geloofsgemeenschappen samen te vieren.

Omdat de kinderen, die zich voorbereiden op het ontvangen van de eerste heilige communie bij de Witte Donderdagviering betrokken worden, zal de viering van de gedachtenis van het Laatste Avondmaal van Onze Heer dan ook het karakter hebben van een gezinsviering. De viering op 18 april begint om 19.00 uur. Na de viering is er tot 21.30 uur gelegenheid tot stille aanbidding van het Allerheiligste Sacrament in de Mariakapel van de basiliek.

Op Goede Vrijdag is de Kruisweg om 15.00 uur en de Plechtigheden (lijdensverhaal, kruishulde en communie-uitreiking) om 19.00 uur in de basiliek.

De plechtige viering van de Paaswake (20 april, 20.30 uur), zal voor alle geloofsgemeenschappen zijn. Dit jaar zal het parochie-brede koor “Laudate Dominum” medewerking verlenen.

Aan het einde van de viering zal het doopwater en de paaskaarsen die voor al de deelnemende geloofsgemeenschappen zijn gezegend, worden overhandigd aan vertegenwoordigers van de geloofsgemeenschappen. Vanuit de Paaswake in Groenlo worden het doopwater en de paaskaarsen op Paasmorgen plechtig naar voren gebracht in de vieringen van de geloofsgemeenschappen van Beltrum, Lievelde, Rekken, Rietmolen, Neede en Eibergen.

In de viering van Witte Donderdag en de Paaswake worden houdbare producten ingezameld voor de Voedselbank. Er staan kratten achter in de basiliek.

Namens het pastoraal team, het parochiebestuur en uw locatieraad wil ik u allen van harte uitnodigen om aan deze bijzondere vieringen deel te nemen en samen Pasen te vieren.

 

Pastoor H.A.M. de Jong

 

 

 Mededelingen van de Beleidsadviesgroep Diaconie Oktober 2018

 

  1. Sint Maarten:

1.1.Traditiegetrouw zal in het weekend van Sint Maarten (10 en 11 november) weer een eierinzameling plaatsvinden voor de Voedselbank. Bijgaand treft u een oproep aan die u kunt gebruiken voor publicatie in uw kerkblad. Leden van de Beleidsadviesgroep Diaconie komen de eieren na de viering ophalen. Mocht er in uw locatie geen viering zijn in het weekend van 10 en 11 november, dan verzoeken wij u om de inzameling een weekend eerder te laten plaatsvinden. Wilt u voor het ophalen van de eieren dan contact opnemen met de heer Gerard Wissink (tel 0544- 465842)

1.2.De Sint Maartenprijs zal dit jaar uitgereikt worden op zaterdagmiddag 10 november 16.00 uur in de Calixtusbasiliek, voorafgaand aan de Sint Maartenoptocht. Wie de prijs dit jaar in ontvangst mag nemen blijft nog even geheim.

  1. Adventsactie 2018:

In de Advent staat er een verplichte collecte gepland voor de Adventsactie. Dit jaar zal de opbrengst van deze collecte ten goede komen aan een project in Burkina Faso. Dit project ondersteunt kwetsbare vrouwen op drie manieren:

  • Er wordt een opleidingstraject opgezet op het gebied van catering, koken en banketbakken. Door deze opleiding worden de kansen op de arbeidsmarkt vergroot.
  • Voor de vrouwen die na hun opleiding een eigen bedrijfje willen opzetten wordt er een microkrediet beschikbaar gesteld.
  • Voor de vrouwen die werken of een opleiding volgen wordt er een kinderopvang opgezet

Wij vragen u om deze collecte in de vieringen en in uw kerkbladen aandacht te geven.

Bijgaand treft u informatie aan die u voor dit doel kunt gebruiken.

Mocht u naar aanleiding van bovenstaande berichten vragen en / of opmerkingen hebben dan kunt u contact opnemen met de Beleidsadviesgroep Diaconie van de Paulusparochie.

Met vriendelijke groet,

Peter Pothof, vz. (pmj_pothof@hotmail.com / 06-12097703)

 

Geloof, hoop en liefde voor een (moedige) minderheid

In onze streken, en daarmee bedoelen we Nederland, neemt het aantal christen gelovigen af, ‘de Kerk’ wordt kleiner. Dat roept vragen op. Wat is wezenlijk voor christelijk geloof, voor een leven met Jezus Christus en kerkelijke verbondenheid?

Belangrijke vragen, die we ook dikwijls weer wegduwen wanneer deze zich aan ons opdringen. ‘Nu even niet... ’ vandaag staat er nog van alles in onze agenda’s, de kinderen, het werk, een verjaardagsfeestje, eet. Boodschappen moeten nog gedaan worden, in de tuin kijkt het onkruidje aan, etc. En toch ...

De grote vakantie en de luwe warme zomertijd ligt achter ons. Hopelijk heeft deze periode ons goed gedaan? Een nieuw school- en werkjaar in de kerk ligt voor ons open. Het leven herneemt haar dagelijkse ritme. En dan zijn daar die vragen! Wat is wezenlijk voor ons geloof, voor een leven met Jezus en wat is de rol van kerkelijke verbondenheid?

Met een kleine groep mensen zijn we bezig om in het voorjaar 2019 een impulsavond te organiseren met het thema ‘Wat geloven we zelf? Dit is voortgekomen uit de vraag vanuit het alledaagse leven van jonge ouders naar geloofsopvoeding. Maar als we geloof willen doorgeven moeten we wellicht ons eerst bewust te binnen brengen wat we zelf geloven?

En ons verdiepen in de vraag wat we willen doorgeven en wat de waarde van geloof in ons eigen leven is?

Om dat te kunnen ont-dekken, - zodat het zichtbaar voor je wordt -, volgen hier een paar gedachten die we zouden kunnen meenemen in het nieuwe werk/schooljaar:

 

  1. Stilte in jezelf!
  2. Kijken naar de horizon
  3. Vertrouwen
  4. God redt eerst, dan geeft Hij en dan vraagt Hij

 

Stilte en retraite, ver weg tijdens een vakantie, maar ook dagelijks dichtbij in de mooie Achterhoek. Het is een (levens)kunst om gedurende je dag korte retraitemomenten in te plannen. Dat betekent datje bewust afstand neemt van alle drukte om je heen en je met open ontvankelijke houding zoekt naar God in de stilte. Jezus deed het ook (lees Marcus 1). Vroeg in de ochtend stond Hij op, ging naar buiten en liep naar een eenzame plek (in de Statenvertaling staat hier 'woeste plek') om daar te bidden. Weg uit het georganiseerde leven, in direct contact met God, de Vader. Gewoon een gesprek over alles watje bezighoudt (...).

In zeven (symbolisch getal van volheid) minuten kun je je ademhaling/ levensadem al tot rust brengen! Ook is de handreiking van Wil Derkse het proberen waard:

Een halfuur stilte per dag Een stille avond per week Een stille dag per maand Een stil weekend per kwartaal Een stille week per jaar

Wandel eens op de tekst: ‘Uw genade is mij genoeg’. En kijk eens naar de horizon in plaats van gefocust op dat wat er op zo'n vijf meter binnen handbereik ligt.

Er komt stilte in je hoofd. Je ballast wordt minder zwaar. Mensen die een focus hebben in de verte, kunnen zwaardere lasten beter dragen. Ze weten waar ze heen gaan en ze weten zich onderdeel van een groter geheel. Je ziel groeit. Wie zich focust op de ruimte gevende God gaat spontaan danken en zingen, zoals David in de psalmen. (Psalm 4:2) Een horizonlijn geeft perspectief en diepte aan een beeld.

Oefen heel praktisch door niet naar de grond te kijken, maar met je hoofd omhoog te lopen. Kijk niet alleen naar de fysieke horizon, maar ook naar de geestelijke horizon.

Welk perspectief heb jij bij God? Durf de horizon in jezelf en de ander te zien: ben jij beperkt, of heb je meer in je dan je zelf kon vermoeden?

Een dankbaar antwoord op een gulle Gever die God is, pastin een christelijk leven. Christenen die enkel ‘verplichtingen’ navolgen, missen iets in de persoonlijke ervaring met God die de ‘onze Vader’ is. Ik moet dit, ik moet dat én dat...enkel verplichtingen. Het fundament van deze verplichtingen is de Liefde van God de Vader, die eerst geeft en dan vraagt. In voorbereiding op de sacramenten Eerste Communie en Heilig Vormsel, willen we dit o.a. graag delen met de kinderen.

De wet voor de relatie stellen, helpt ons niet op onze geloofsweg. Hoe kan een jongere beslissen om christen te worden, als we vertrekken vanuit de eisen, taken, inzet, en niet vanuit de verlossing en de Heilige Geest als Helper en Trooster? Dankbaarheid is een karakteristieke eigenschap van een hart dat bezocht is door de Heilige Geest; om God te gehoorzamen moet je allereerst zijn Gaven in herinnering houden.

Als minderheid hebben we elkaar nodig om deze waarden te blijven delen en is het wezenlijk voor ons christelijk geloof, voor een leven met Jezus Christus en in kerkelijke verbondenheid met elkaar. Durf over grenzen heen te kijken, zoek elkaar op en vertrouw op Hem, die eerst geeft en dan vraagt. Maar ons nooit zal overvragen, omdat Hij ons kent. Dat is prachtig en bemoedigt ons! Dat God altijd geprezen mag worden om alles wat Hij heeft gedaan, doet en zal doen in ons! Waarderen wij het beeld van de Kerk als netwerk van liefde tot opbouw van een beschaving van liefde. Wij zijn - als kleiner wordende groep-geroepen om de verbinding met elkaar te onderhouden, rond Jezus Christus de levende Heer, en ons ook met anderen te verbinden.

Ik wens u allen een jaar vol ruimte, vreugde, dankbaarheid en moed!

Namens het pastoraal team.

Carla Roetgerink, pastoraal werkster.

Dankbaarheid is de moeder van alle deugden

 

Rozenkrans bidden

Als u klikt op een van de links kunt u de diverse persberichten lezen met betrekking tot Rozenkrans bidden.

Persbericht Rooms-Katholiek Kerkgenootschap in Nederland

Rooms-Katholieke Bisschoppenconferentie

Handleiding


Gewijzigd Banknummer PCI

Het banknummer van de PCI Eibergen is opgeheven. Vanaf heden moet het volgende banknummer worden gebruikt: NL76RABO 01195 80 772 t.n.v. PCI St. Paulus.

 

Nieuws dat bestemd is voor de locatie Eibergen wordt hier getoond zolang het relevant is.