Nieuws voor locatie Eibergen


Cursus Kunst van Henri Matisse 

 

Henri Matisse:

weg van eenvoud

ruimte vorm kleur

“Ik streef ernaar kunst te scheppen die voor iedereen te begrijpen is.” Henri Matisse creëert een aangenaam toegankelijke wereld en raakt tegelijk aan de diepere lagen van het leven. Hij zoekt evenwicht en zuiverheid, een kunst die niet onrustig maakt en verwart. Hij wil het liefst dat vermoeide, overspannen en gebroken mensen in zijn schilderijen rust en vrede vinden.

In vijf bijeenkomsten kijken we naar de rijke variëteit van de kunst van Matisse. Op elke samenkomst staat een kunstwerk centraal, waarbij we mediteren en vervolgens onze impressies delen met elkaar. Na de pauze kijken we naar andere kunstwerken van de kunstenaar om hem in zijn ontwikkeling te volgen, om het eerste beeld aan te vullen of juist een contrast op te roepen. Soms zal er een gedicht of muziek klinken, hetgeen een ander licht werpt op de beeldende kunst. Het kijken naar de kunst is persoonlijk, de werkvorm is interactief, ieders inbreng is waardevol.

Na afloop van elke bijeenkomst ontvangt ieder digitaal enige informatieve leesstof en de titels van de getoonde kunstwerken, die ieder zelf op internet kan opzoeken.

De thema’s die aan bod komen zijn:

 • je bestemming vinden
 • ruimte in kleur en vorm
 • dansend door het leven
 • (n)iets om het lijf
 • in eenvoud zijn 

De cursus wordt gegeven door pastor Carla Roetgerink en vindt plaats op donderdagavonden: 15 november – 13 december – 17 januari – 14 februari – 14 maart, van 19.30 uur tot 22.00 uur in een bovenzaal van het parochiesecretariaat, Nieuwstad 12, te Groenlo. Deelname aan de cursus kost € 25.

Opgave uiterlijk vrijdag 9 november bij Peter Müller, bij voorkeur via  pjamueller@gmail.com of per telefoon: 0544 463045.

Slotdag kapel van Henri Matisse 

Ter afsluiting van de cursus is er op 9 april 2019 een kloosterdag om stil te staan bij beelden uit de Chapelle du Rosaire in Vence (Zuid-Frankrijk).  In deze kapel komt alle creativiteit van Henri Matisse samen: lichtende eenvoud in ruimte, vorm en kleur.

 

Filmavond in Rekken

De commissie Ontmoeting & Inspiratievan de St. Paulusparochie organiseert weer een filmavond, en wel op maandag 12 november. Wij hopen u dit keer welkom te heten in het Los Hoes, Rekkenseweg 40 te Rekken.

Vanaf 19.15 uur bent u welkom voor een kop koffie of thee.

De film begint om 19.30 uur en duurt tot 21.30 uur, daarna is er gelegenheid voor een tweede kopje koffie of thee en zullen we nog over de film napraten.

De avond wordt om ongeveer 22.15 uur afgesloten.

Ter bestrijding van de kosten van deze avond vragen wij een vrije gift.


Bedevaart Haaksbergse Processie naar Kevelaer op 1 november 2018

Op 1 november wordt het bedevaartseizoen 2018 in Kevelaer afgesloten.

Wederom bent u in de gelegenheid om op deze dag deel te nemen aan de bedevaart van de Broederschap Haaksbergse Processie Kevelaer. Deze broederschap, is al meer dan een eeuw actief voor geloofsgemeenschappen van de huidige parochies St. Paulus, Heilige Geest (Hengevelde e.o.) en H. Franciscus (Haaksbergen e.o.).

Jaarthema: “Met Maria… op zoek naar vrede”

Er zijn diverse opstapplaatsen in de St. Paulusparochie.

Programma – in Kevelaer – op donderdag 1 november 2018

10.00 uur Pontificale Hoogmis - Basiliek

14.30 uur  Grote Kruisweg – Mariapark of Kleine Kruisweg - Pax-Christikapel

16.45 uur  Afscheidsmoment – Genadekapel

17.00 uur  H. Lof - St. Antoniuskerk

Opgeven kan bij:

mw. D. Essink,Kieftendijk 66, 7165 BT Rietmolen,0545-221420;

mw. B. Rhebergen,Koordesweg 4 7157 AA Rekken,0545-431415 johanrhebergen@live.nl;

mw. M. Nijhof,Meergaardenweg 5, 7151 CM Eibergen, 0545-473122;

mw. I. Lansink, Azaleastraat 4, 7161 CC Neede, 06-10415627 idakleinsman@gmail.com.

Meer informatie:

Dhr. B. Klein Rot, tel. 053-5724699; mw. B. Broekhuis, 074-3575416; dhr. H. Scharenberg, 074-3575681.

 

Mededelingen van de Beleidsadviesgroep Diaconie Oktober 2018

 

 1. Sint Maarten:

1.1.Traditiegetrouw zal in het weekend van Sint Maarten (10 en 11 november) weer een eierinzameling plaatsvinden voor de Voedselbank. Bijgaand treft u een oproep aan die u kunt gebruiken voor publicatie in uw kerkblad. Leden van de Beleidsadviesgroep Diaconie komen de eieren na de viering ophalen. Mocht er in uw locatie geen viering zijn in het weekend van 10 en 11 november, dan verzoeken wij u om de inzameling een weekend eerder te laten plaatsvinden. Wilt u voor het ophalen van de eieren dan contact opnemen met de heer Gerard Wissink (tel 0544- 465842)

1.2.De Sint Maartenprijs zal dit jaar uitgereikt worden op zaterdagmiddag 10 november 16.00 uur in de Calixtusbasiliek, voorafgaand aan de Sint Maartenoptocht. Wie de prijs dit jaar in ontvangst mag nemen blijft nog even geheim.

 1. Adventsactie 2018:

In de Advent staat er een verplichte collecte gepland voor de Adventsactie. Dit jaar zal de opbrengst van deze collecte ten goede komen aan een project in Burkina Faso. Dit project ondersteunt kwetsbare vrouwen op drie manieren:

 • Er wordt een opleidingstraject opgezet op het gebied van catering, koken en banketbakken. Door deze opleiding worden de kansen op de arbeidsmarkt vergroot.
 • Voor de vrouwen die na hun opleiding een eigen bedrijfje willen opzetten wordt er een microkrediet beschikbaar gesteld.
 • Voor de vrouwen die werken of een opleiding volgen wordt er een kinderopvang opgezet

Wij vragen u om deze collecte in de vieringen en in uw kerkbladen aandacht te geven.

Bijgaand treft u informatie aan die u voor dit doel kunt gebruiken.

Mocht u naar aanleiding van bovenstaande berichten vragen en / of opmerkingen hebben dan kunt u contact opnemen met de Beleidsadviesgroep Diaconie van de Paulusparochie.

Met vriendelijke groet,

Peter Pothof, vz. (pmj_pothof@hotmail.com / 06-12097703)

 

7 november: Hoogfeest van de heilige Willibrord

In het eucharistisch centrum van de St. Paulusparochie (St. Calixtusbasiliek, Groenlo), is de H. Eucharistieviering op woensdag 7 november om 09.00 uur.

In 690 ging de Ierse missionaris Willibrord met twaalf gezellen aan land in Holland. Vanaf dat moment begon zijn evangelisatietocht van meer dan 35 jaar door de Lage Landen. Velen won hij voor het christelijke geloof. Op 7 november vieren we het Hoogfeest van de heilige Willibrord, verkondiger van ons geloof, patroon van de Nederlandse Kerkprovincie en van het Aartsbisdom Utrecht, waarvan hij  de eerste bisschop was.

 

Leo Fijen presenteert Belang van goed afscheid nemen

Op maandag 29 oktober, een paar dagen voor Allerzielen – de dag dat de dierbare overledenen worden herdacht –, komt op uitnodiging van de commissie Ontmoeting & Inspiratie van de St. Paulusparochie journalist, uitgever en tv-presentator Leo Fijen naar de katholieke Mattheuskerk in Eibergen om te praten over het belang van goed afscheid nemen. Hij heeft als programmamaker en uitgever zo veel uitzendingen verzorgd over de dood dat hij aan de hand van concrete verhalen en voorbeelden kan aangeven waar je op moet letten bij het afscheid. Als je bewust de tijd neemt voor het laatste afscheid zijn er meer momenten die je troost geven door de dood heen. Leo Fijen zal daarbij ook vertellen over het sterven van zijn beide ouders en over de troost die hij daarbij nog elke dag ervaart. Centraal in de rouw is het begrip tijd. Dat zal ook de insteek zijn van zijn verhaal: neem de tijd om er voor de stervende te zijn, neem de tijd tussen het sterven en het afscheid, neem de tijd voor rituelen, neem de tijd voor tekens die je door de dood heen worden gegeven, neem de tijd om betekenis te geven aan alles wat er na de dood op je pad komt, neem de tijd om te bidden, neem de tijd voor je eigen machteloosheid, neem de tijd voor kleine religieuze symbolen. Zo zal Leo Fijen ons een weg wijzen door het land waar niemand de weg kent. Hij schreef een aantal boeken over het sterven en de rouw. Zijn laatste boek neemt hij mee, dat over zijn moeder die meer tot hem spreekt nu zij al dertien jaar geleden stierf.

 

Op maandag 29 oktober bent u vanaf 19.00 uur in de katholieke Mattheuskerk, Grotestraat 88, in Eibergen welkom voor een kop koffie of thee. De avond begint om 19.30 uur.

                 

 

 

Kevelaerslof 

Op zondagavond 7 oktober wordt het grote Kevelaerslof gehouden in de kerk van de H.H.  Bonifatius en Gezellen in de Veldmaat, Haaksbergen.

Dit bijzondere Maria- en Sacramentslof wordt gehouden in samenwerking met de Broederschap van de Haaksbergse Processie Kevelaer.

Het Kevelaerslof begint om 19.00 uur in de kerk van de H.H. Bonifatius en Gezellen in de Veldmaat.

Iedereen is van harte welkom!

 

Elly & Rikkert zingen voor volwassenen

Elly & Rikkert Zuiderveld zijn bij veel mensen bekend door hun kinderliedjes. Generaties zijn er mee opgegroeid. Soms wordt wel eens uit het oog verloren dat zij daarnaast ook al hun leven lang liedjes maken en optreden voor ‘grote mensen’. Dat komen zij ook doen op 29 september in de Dorpskerk in Ruurlo.

Tijdens deze concerten (geschikt vanaf 12 jaar) spelen Elly & Rikkert een keuze uit hun liedjes van de afgelopen 50 jaar, van hun eerste beginjaren tot nu toe. In Ruurlo zingen zij hun beste liedjes, zoals die van hun laatste cd’s: Rikkert’s ‘Solo’, Elly’s ‘Circusprinses’, en ‘In het voorbijgaan’. Van vrolijk en uitbundig tot verstild poëtisch, luisterliedjes met een boodschap  en cabarateske intermezzo’s: momenten om te overdenken en pittige maatschappijkritiek. Iedereen die zo’n concert meemaakt is na afloop enthousiast, ontroerd of uitgedaagd. Het duo zing tekstueel hoogstaande liedjes, maar ook muzikaal valt er een hoop te genieten, mede dankzij twee klasse-muzikanten: Jan Borger op keyboards en accordeon, en Dick Le Mair op percussie-instrumenten.

Kaarten kosten 5 Euro en zijn alleen online verkrijgbaar via www.zingenindekerk.nl/gospel/avondconcert-elly-rikkert-in-ruurlo.

 

Meer informatie over het concert en andere activiteiten in de Dorpskerk Openingsweken van 19 september tot 11 oktober staat op www.pknruurlobarchem.nl


VOCAAL FESTIJN IN DE DORPSKERK

Zondagmiddag 7 Oktober  bundelen drie dynamische zangkoren hun krachten in een net heringerichte Dorpskerk in Ruurlo.

Multiple Voice uit Aalten, bestaande uit 25 dames en heren en o.l.v. Maarten Romkes,  is een toegankelijk en dynamisch koor dat zich graag multifunctioneel  ( De naam zegt het al) opstelt en regelmatig meewerkt aan zowel projecten voor de kerk als aan andere eigen projecten.  Omdat Multiple Voice zich niet aan een vaste formule houdt, zijn ze ook niet te bestempelen voor een bepaald genre;  de ene keer heeft Gospel de overhand, een andere keer is het popmuziek. De enige vaste factor van het koor is het enthousiasme dat ze tijdens optredens uitdragen. www.multiplevoiceaalten.nl

Verspreid over vrijwel de gehele Achterhoek, maar repeterend in Varsseveld,  komt Mannenkoor Shansons als tweede koor het Festijn versterken. Onder leiding van Harry Thissen zingen deze 24 enthousiaste mannen de sterren van de hemel met een breed scala aan genres, soms a capella maar ook met orkestband weet dit koor een podium goed te benutten. Of het nu om Nederlandse klassiekers gaat of om hedendaagse pop, Shansons weet publiek van iedere leeftijd los te krijgen. www.shansons.nl

Al het goede komt in drievoud en  de kers op deze vocale taart is, hoe kan het ook anders, afkomstig uit Ruurlo zelf: AmaZing.

Deze 9 dames zingen al bijna 20 jaar met elkaar een breed gevarieerd  repertoire van pop, klassiek, musical en gospel. AmaZing is tevens het enige koor van deze middag dat zich prima weet te  redden zonder een dirigent en 20 jaar bewijst dat een dirigent dus ook niet altijd nodig is om een koor goed te kunnen laten functioneren. Ook wonen ze regelmatig een huwelijksdienst bij, zichzelf aanpassend aan  de eventuele aanvraag van songs.

Drie verschillende koren samen gevoegd, dat betekend: AmaZing Multiple Voices die hun Shansons ten gehore brengen en een muzikale traktatie voor iedereen! 

Het Vocaal Festijn start om 14:00 in de Dorpskerk, Kerkplein 1 in Ruurlo. De kerk opent haar deur om 13:30 uur.

De entree is een vrije gift na afloop.

Marcel Borkus

 

 


Geloof, hoop en liefde voor een (moedige) minderheid

In onze streken, en daarmee bedoelen we Nederland, neemt het aantal christen gelovigen af, ‘de Kerk’ wordt kleiner. Dat roept vragen op. Wat is wezenlijk voor christelijk geloof, voor een leven met Jezus Christus en kerkelijke verbondenheid?

Belangrijke vragen, die we ook dikwijls weer wegduwen wanneer deze zich aan ons opdringen. ‘Nu even niet... ’ vandaag staat er nog van alles in onze agenda’s, de kinderen, het werk, een verjaardagsfeestje, eet. Boodschappen moeten nog gedaan worden, in de tuin kijkt het onkruidje aan, etc. En toch ...

De grote vakantie en de luwe warme zomertijd ligt achter ons. Hopelijk heeft deze periode ons goed gedaan? Een nieuw school- en werkjaar in de kerk ligt voor ons open. Het leven herneemt haar dagelijkse ritme. En dan zijn daar die vragen! Wat is wezenlijk voor ons geloof, voor een leven met Jezus en wat is de rol van kerkelijke verbondenheid?

Met een kleine groep mensen zijn we bezig om in het voorjaar 2019 een impulsavond te organiseren met het thema ‘Wat geloven we zelf? Dit is voortgekomen uit de vraag vanuit het alledaagse leven van jonge ouders naar geloofsopvoeding. Maar als we geloof willen doorgeven moeten we wellicht ons eerst bewust te binnen brengen wat we zelf geloven?

En ons verdiepen in de vraag wat we willen doorgeven en wat de waarde van geloof in ons eigen leven is?

Om dat te kunnen ont-dekken, - zodat het zichtbaar voor je wordt -, volgen hier een paar gedachten die we zouden kunnen meenemen in het nieuwe werk/schooljaar:

 

 1. Stilte in jezelf!
 2. Kijken naar de horizon
 3. Vertrouwen
 4. God redt eerst, dan geeft Hij en dan vraagt Hij

 

Stilte en retraite, ver weg tijdens een vakantie, maar ook dagelijks dichtbij in de mooie Achterhoek. Het is een (levens)kunst om gedurende je dag korte retraitemomenten in te plannen. Dat betekent datje bewust afstand neemt van alle drukte om je heen en je met open ontvankelijke houding zoekt naar God in de stilte. Jezus deed het ook (lees Marcus 1). Vroeg in de ochtend stond Hij op, ging naar buiten en liep naar een eenzame plek (in de Statenvertaling staat hier 'woeste plek') om daar te bidden. Weg uit het georganiseerde leven, in direct contact met God, de Vader. Gewoon een gesprek over alles watje bezighoudt (...).

In zeven (symbolisch getal van volheid) minuten kun je je ademhaling/ levensadem al tot rust brengen! Ook is de handreiking van Wil Derkse het proberen waard:

Een halfuur stilte per dag Een stille avond per week Een stille dag per maand Een stil weekend per kwartaal Een stille week per jaar

Wandel eens op de tekst: ‘Uw genade is mij genoeg’. En kijk eens naar de horizon in plaats van gefocust op dat wat er op zo'n vijf meter binnen handbereik ligt.

Er komt stilte in je hoofd. Je ballast wordt minder zwaar. Mensen die een focus hebben in de verte, kunnen zwaardere lasten beter dragen. Ze weten waar ze heen gaan en ze weten zich onderdeel van een groter geheel. Je ziel groeit. Wie zich focust op de ruimte gevende God gaat spontaan danken en zingen, zoals David in de psalmen. (Psalm 4:2) Een horizonlijn geeft perspectief en diepte aan een beeld.

Oefen heel praktisch door niet naar de grond te kijken, maar met je hoofd omhoog te lopen. Kijk niet alleen naar de fysieke horizon, maar ook naar de geestelijke horizon.

Welk perspectief heb jij bij God? Durf de horizon in jezelf en de ander te zien: ben jij beperkt, of heb je meer in je dan je zelf kon vermoeden?

Een dankbaar antwoord op een gulle Gever die God is, pastin een christelijk leven. Christenen die enkel ‘verplichtingen’ navolgen, missen iets in de persoonlijke ervaring met God die de ‘onze Vader’ is. Ik moet dit, ik moet dat én dat...enkel verplichtingen. Het fundament van deze verplichtingen is de Liefde van God de Vader, die eerst geeft en dan vraagt. In voorbereiding op de sacramenten Eerste Communie en Heilig Vormsel, willen we dit o.a. graag delen met de kinderen.

De wet voor de relatie stellen, helpt ons niet op onze geloofsweg. Hoe kan een jongere beslissen om christen te worden, als we vertrekken vanuit de eisen, taken, inzet, en niet vanuit de verlossing en de Heilige Geest als Helper en Trooster? Dankbaarheid is een karakteristieke eigenschap van een hart dat bezocht is door de Heilige Geest; om God te gehoorzamen moet je allereerst zijn Gaven in herinnering houden.

Als minderheid hebben we elkaar nodig om deze waarden te blijven delen en is het wezenlijk voor ons christelijk geloof, voor een leven met Jezus Christus en in kerkelijke verbondenheid met elkaar. Durf over grenzen heen te kijken, zoek elkaar op en vertrouw op Hem, die eerst geeft en dan vraagt. Maar ons nooit zal overvragen, omdat Hij ons kent. Dat is prachtig en bemoedigt ons! Dat God altijd geprezen mag worden om alles wat Hij heeft gedaan, doet en zal doen in ons! Waarderen wij het beeld van de Kerk als netwerk van liefde tot opbouw van een beschaving van liefde. Wij zijn - als kleiner wordende groep-geroepen om de verbinding met elkaar te onderhouden, rond Jezus Christus de levende Heer, en ons ook met anderen te verbinden.

Ik wens u allen een jaar vol ruimte, vreugde, dankbaarheid en moed!

Namens het pastoraal team.

Carla Roetgerink, pastoraal werkster.

Dankbaarheid is de moeder van alle deugden

 


MISSIE VERKEERSMIDDELEN ACTIE – MIVA-collecte weekend 25-26 augustus

Dit jaar vraagt MIVA aandacht voor de meest kwetsbaren van Zimbabwe.

De juiste zorgIn de armste regio van Zimbabwe is medische zorg moeilijk bereikbaar. Tawanda (37) werkt voor het afgelegen Silobela ziekenhuis diep in het binnenland van Zimbabwe. Zijn team spoort kinderen en jongeren met een beperking op en geeft ze de juiste zorg. 

De bestemming van Tawanda

Tawanda: “De bevolking heeft hier geen geld om de busrit naar het ziekenhuis te betalen. Uren lopen als je ziek bent of een beperking hebt is onmogelijk.” Daarom trekt Tawanda de meest afgelegen dorpen in. "Hoe moeilijk de omstandigheden ook zijn, hoe afgelegen iemand ook woont: iedereen heeft recht op de juiste zorg. "Vervoer is echt ons grootste probleem": vertelt Tawanda.

“Luiers, krukken of een rolstoel krijgen we zonder vervoer niet op de juiste bestemming. We lopen soms vijf uur om zorg te verlenen. Met een auto kan ik 5 a 10 bezoeken per dag afleggen. Zonder auto 1 of 2. Een auto is noodzakelijk om dit werk te doen.”

Twee auto's nodig

Gelukkig heeft MIVA Tawanda al kunnen ondersteunen met een auto. Op dit moment zijn er nog twee auto’s nodig. MIVA hoopt met de bijdrage van de collecte het team van Tawanda van twee extra auto’s te voorzien. En daarmee de bevolking in de andere twee districten de zorg te geven die zo hard nodig is.

MIVA

In veel landen zijn basisvoorzieningen als gezondheidszorg en onderwijs onbereikbaar voor de meest kwetsbaren. Gelukkig zijn er lokale mensen die zich inzetten om anderen te helpen. MIVA ondersteunt deze mensen met onmisbare vervoer- en communicatiemiddelen.

GEEF IN DE EXTRA COLLECTE TIJDENS DE VIERINGEN OF MAAK UW BIJDRAGE RECHTSTREEKS OVER: IBAN NL42 INGB0000002950 t.n.v. MIVA te Den Bosch

 

Bedevaart Kevelaer 2018  "Zoek vrede"

Opgave voor de bedevaart van 8 september en  van 1 november bij de plaatselijke broedermeester of bij

de heer B. klein Rot Haaksbergen Telefoon  0535724699;

mevr. B. Broekhuis 0743575416;

de heer H. Scharenberg 0743575681  

voor het programma klik hier http://www.stpaulusparochie.nl/index.php?id=33&nieuwsID=1121&locatieID=0

 

 

Dankwoord

Op vrijdag 2 februari heb ik erbij stilgestaan, dat ik twaalf en een half jaar geleden begon als pastoraal werker in toen nog parochieverband Noach, nu de St. Paulusparochie. Samen met Pastoor De Jong mocht ik voorgaan in de eucharistieviering van Maria Lichtmis in Groenlo, waar kaarsen werden gezegend en waar na afloop ook de Blasiuszegen werd gegeven. Het was heel mooi om op deze dag samen te mogen vieren en de zegen te ontvangen. Van het  Parochiebestuur St. Paulus ontving ik uit handen van koster Ria Wallerbosch een prachtig boeket bloemen. Ook feliciteerden de deelnemers aan de viering mij.

’s Avonds was er de avond “Voor wiens Gelaat ik sta” over Godsbeelden en de verbeelding daarvan in de beeldende kunst door de eeuwen heen. Herman Scholte Albers voerde ons mee op een ontdekkingstocht langs uiteenlopende kunstenaars en het gebruik van symbolen om Diegene af te beelden die in geen beeld gevat kan worden.

Daarna vertelden Simone Meijerink, Herman Everink en ikzelf ons verhaal over onze beelden van God en ons zoeken en worstelen in onze relatie tot God. Annemarie Hilferink speelde prachtige meditatieve muziek op de piano.

Dankbaar ben ik, dat ik deze avond mocht beleven met allen die kwamen die avond: vrijwilligers,  leden van parochiebesturen en locatieraden, collega’s, oud-collega’s, vrienden en heel bijzonder ook mijn kinderen.

Dank voor alle felicitaties, woorden van waardering, lieve kaarten en mailtjes, bloemen en cadeaus. Het was overweldigend en hartverwarmend!

Dank aan Peter, Anita en Herman van de Commissie Ontmoeting en Inspiratie die het organiseerden en aan de Locatieraad, de koffiegroep en de koster van Beltrum voor hun gastvrijheid en de hartelijke ontvangst en goede verzorging van de avond!

Dank aan Simone Meijerink en Herman Everink voor het delen van hun verhaal en aan Annemarie Hilferink voor de prachtige pianomuziek!

Pastoraal werker Annet Zoet

 

 

Rozenkrans bidden

Als u klikt op een van de links kunt u de diverse persberichten lezen met betrekking tot Rozenkrans bidden.

Persbericht Rooms-Katholiek Kerkgenootschap in Nederland

Rooms-Katholieke Bisschoppenconferentie

Handleiding


Gewijzigd Banknummer PCI

Het banknummer van de PCI Eibergen is opgeheven. Vanaf heden moet het volgende banknummer worden gebruikt: NL76RABO 01195 80 772 t.n.v. PCI St. Paulus.

 

Nieuws dat bestemd is voor de locatie Eibergen wordt hier getoond zolang het relevant is.