Nieuws voor locatie Eibergen

Lichtjesavond op de RK begraafplaats Borculoseweg

Veel belangstelling!

Op woensdag 27 december 2017 hebben ruim 125 belangstellenden de lichtjesavond bezocht.

Elk jaar komen er meer bezoekers en deze avond wordt zeer gewaardeerd.

Op de, met fakkels en kaarsjes, verlichte begraafplaats werd stilgestaan bij hen die gemist werden. Het was een sfeervol geheel.

Na een kort woord van welkom  werd er het gedicht “Afscheid” voorgelezen van Marinus van den Berg. Een korte overweging werd verzorgd door Simon Nagelmaeker en er werd afgesloten met het gedicht “Koester de namen” speciaal voor de overleden kinderen.

Samen met mooie liederen die gezongen werden vooraf, tijdens en na de bijeenkomst door het koor “Leedvermaak” werd het een sfeervolle avond.

Aan iedereen werd een  kaarsje uitgereikt om bij het graf of urn van hun dierbare te zetten.

We kijken terug op een fijne en goede avond. Nogmaals een woord van dank aan één ieder die een steentje hebben bijgedragen.

De begrafeniscommissie en vrijwilligers RK Mattheuslocatie Eibergen


Oproep aan alle parochianen om deel te nemen aan NL Doet

Aandacht hebben voor en hulp bieden aan de medemens is een manier om vorm te geven aan onze opdracht tot naastenliefde in ons dagelijks leven. U kunt deze aandacht en hulp op vele manieren gestalte geven. Als u zich vrijwillig wilt inzetten voor de samenleving zou u zich aan kunnen melden voor NL Doet.

NL Doet is een initiatief van het Oranje Fonds. Zij stimuleert Nederlanders om een dag of een dagdeel de handen uit de mouwen te steken voor een goed doel.

In het werkgebied van onze parochie zijn een groot aantal klussen aangemeld die op 9 en 10 maart 2018 geklaard kunnen worden. Om een indruk te krijgen van de werkzaamheden die verricht kunnen worden en om u aan te melden voor een klus, kunt u kijken op de site van NL Doet. Vul uw woonplaats of postcode in en u krijgt inzicht in de beschikbare klussen. Er zit vast iets tussen wat u aanspreekt en waarmee u anderen van dienst kunt zijn.

Bij deze doen wij een oproep aan u om, zo mogelijk, een bijdrage te leveren om diverse organisaties te helpen bij de aangemelde klus.

Secretariaat St.Paulusparochie Groenlo
Rozenkrans Bidden

 

Als u klikt op een van de links kunt u de diverse persberichten lezen met betrekking tot Rozenkrans bidden.

Persbericht Rooms-Katholiek Kerkgenootschap in Nederland

 

Rooms-Katholieke Bisschoppenconferentie

 

HandleidingADVENTSACTIE 2017

Bestrijding en preventie van ondervoeding bij moeders met hiv en hun kinderen in Malawi

Malawi wordt geteisterd door hiv/aids en ondervoeding. Ruim tien procent van de bevolking is besmet met het hiv-virus. Daarnaast beleeft dit land in zuidelijk Afrika momenteel de ernstigste voedselcrisis sinds jaren, als gevolg van droogte en overstromingen. Vooral bij zwangere en pas bevallen vrouwen met hiv en hun kinderen dreigt gevaar voor ondervoeding. In dit tweede projectjaar richt Sant’Egidio, een christelijke lekengemeenschap, zich op het verbeteren van de gezondheid van moeders en kinderen met hiv..

Vicieuze cirkel doorbreken

Het grootste deel van de bevolking in Malawi leeft van de landbouw. Hun dieet is eenzijdig en bestaat voornamelijk uit nsima, dat is gemaakt van maismeel. Door herhaalde misoogsten is op grote schaal ondervoeding ontstaan. Voor mensen die met hiv zijn besmet is dat een extra risico, want een belangrijk kenmerk van hun ziekte is gewichtsverlies. Dat wordt vooral veroorzaakt door een dieet met onvoldoende calorieën en eiwitten. Aantasting van het immuunsysteem door hiv en ondervoeding hebben een versterkend effect op elkaar. Het is een vicieuze cirkel die doorbroken moet worden. Goede voeding biedt geen genezing, maar vertraagt wel het ziekteproces. 

Effectief omgaan met voedsel

Vrouwen spelen een cruciale rol in het veranderen van vaste voedingsgewoonten, omdat zij verantwoordelijk zijn voor het voeden van hun gezinnen. Sant’Egidio wil de moeders leren effectief om te gaan met plaatselijk voedsel, met name in tijden van schaarste. Daarnaast willen zij de families van de moeders ondersteunen bij het verduurzamen van hun voedselproductie door meer variatie en minder monocultuur. Op die manier leren zij beter om te gaan met de effecten van honger en ondervoeding.

Kennis van goed en gevarieerd eten 

Het project biedt voedselhulp en training aan een groep van 300 seropositieve zwangere en pas bevallen vrouwen tussen 15 en 60 jaar die aan acute ondervoeding lijden en die voor hun gezinnen moeten zorgen. Daarnaast worden tenminste 300 seropositieve kinderen tussen 12 maanden en 14 jaar geholpen, die lijden aan acute ondervoeding. Zij krijgen voedselpakketten met lokale producten, waarmee ze hun gezin gevarieerde maaltijden kunnen voorzetten. De vrouwen krijgen gezondheidstrainingen waarin lokaal voedsel wordt gepromoot, dat ze gemakkelijk dichtbij huis kunnen vinden. Ze leren hoe ze dit op een voedzame manier kunnen bereiden. Daarnaast krijgen ze voorlichting over de basisprincipes van gezonde voeding, de voedingswaarde van producten, het veilig opslaan van voedsel en het bereiden van gezonde maaltijden. Ook leren zij hoe ze voedsel moeten rantsoeneren in tijden van schaarste, om zo acute ondervoeding te voorkomen. De ervaring leert dat kennis van goed en gevarieerd eten in tijden van nood levens redt en mensen weerbaarder maakt.

Gift

In de Adventsperiode vraagt de Paulusparochie uw bijdrage in de collecte die voor dit specifieke doel wordt gehouden. Bij deze warm aanbevolen.

Secretariaat St.Paulusparochie

 

 

 


PAROCHIEBEDEVAART NAAR LOURDES MEI 2018

Beste parochianenvan de St Paulus- en St Ludgerparochie

Net zoals in 2009, 2012 en 2015 organiseert het Aartsbisdom een bedevaart naar Lourdes waar wij als parochies graag bij aansluiten. Lourdes is een bedevaart plaats in Zuid-Frankrijk waar in 1858 Maria is verschenen aan Bernadette.  Al ruim 150 jaar komen vele mensen over de hele wereld naar deze plek om te vieren en te bidden.   Pastor den Hartog zal deze reis begeleiden.

We vertrekken op zaterdag 28 april en zullen de week erop op zaterdag 5 mei weer terug komen.

Het verzoek ligt er om u aan te melden via lourdeswerk@stpaulusparochie.nl of telefonisch op 06-18331159  zodat we weten hoeveel mensen we ongeveer kunnen verwachten.

We hopen op een grote opkomst zodat we er net als de voorgaande jaren een mooie bedevaart met betekenis- volle ontmoetingen van kunnen gaan maken.

Hartelijke groeten

Pastor den Hartog,  Joke Hubers  en  Rianne van Boxtel

 

 

 

 

 

CURSUS ”PROFEET EN KUNSTENAAR ALS ZIENERS-TUSSEN AANKLACHT EN VISIOEN”

Profeten zien scherp, zien wat er speelt in het maatschappelijk en gelovig landschap. Ze hebben een zuiver gevoel voor recht en onrecht en kennen het ‘stille zuchten’ van een weduwe of berooide man. Ze doorzien de machtsbeluste koning, die onder één hoedje speelt met religieuze leiders.

In dat licht verwoordt de profeet de stem van God: de tegenstem, een ander geluid.

Soms is het een aanklacht, soms een visioen, dreigende of hoopvolle taal, sprekende beelden en uitdagende stellingen, maar ook een indringend gebed of de nood van de profeet zelf…

Hij richt zich tot de leiders, maar telkens klinkt de stem van het volk mee…

De teksten van de profeten gaan over de actualiteit op het moment van hun optreden, maar ze zijn zo sterk en aangrijpend, dat mensen in latere tijden zich erin herkennen… alsof hun woorden hier en nu opnieuw tot leven komen.

Je kunt de profeet in Israël vergelijken met de kunstenaar, die maatschappelijke thema’s op een indringende wijze verbeeldt. Of de cabaretier die met een meeslepend lied de zaal in vervoering brengt, en tegelijk laat voelen dat diezelfde mensen wegkijken bij lastige vraagstukken en vaak kiezen voor hun portemonnee boven sociaal verzet.

We lezen uit de profeet Amos of Jesaja, die onderling zeer verschillen, maar beiden Gods boodschap krachtig vertolken.

Voorafgaand aan de tekstlezing kijken we naar een hedendaags kunstwerk.

Belangrijk bij dat alles zijn wijzelf. Het gaat om ons zien en horen: wij zijn zelf in het geding met ons geloven en staan in de maatschappij nu.

De zes bijeenkomsten zijn meditatief, informatief en interactief.

We sluiten elke bijeenkomst af met muziek of poëzie. 

Praktische gegevens:

Data:  maandag 9 oktober, 13 november, 11 december 2017,  8 januari, 12 februari, 13 maart. 2018.

Tijd: 19.30 – 22.00 uur.

Plaats: Het Achterhuis naast de H. Caeciliakerk, Borculoseweg 43, Neede

Begeleiding: pastoraal werker Annet Zoet.

Kosten: € 25,- voor 6 bijeenkomsten.

Informatie en aanmelding: voor 25 september 2017 bij Annet Zoet, telefoon 06-27124695, e-mail annettezoet@gmail.com

Annet Zoet

 

Gewijzigd Banknummer PCI

Het banknummer van de PCI Eibergen is opgeheven. Vanaf heden moet het volgende banknummer worden gebruikt: NL76RABO 01195 80 772 t.n.v. PCI St. Paulus.

 

Nieuws dat bestemd is voor de locatie Eibergen wordt hier getoond zolang het relevant is.