Nieuws voor locatie Eibergen

Symfonische Orgelavond 


Back to Basic

In 2018 organiseert het aartsbisdom weer een tienerkamp. Dit keer gaan we naar Rotterdel in de Duitse Eifel. We kamperen daar aan de oever van een beekje. Jullie mogen zelf koken in jullie groepje. Op het kamp zijn er verschillende spelen en gaan we een spannende trektocht maken in de omgeving. Ook gaan we klimmen dus dat wordt superleuk. Het is echt ‘back to basic’! Wat heb je nodig om een leuk kamp te hebben? Ons, jou, een leuke plek en goede ideeen. Tijdens het kamp hebben we ook een paar vieringen waarin het gaat over onze ‘basics’. Dat wil je toch ook ontdekken?!

Waar?   Rotterdel (Duitsland), we verzamelen in Nederland en gaan daar in busjes naar toe.
Wanneer? 5-11 augustus 2018
Hoe oud? 12-16 jaar
Hoeveel? 200 euro ( mocht dat problemen geven, neem gerust contact op )
Leiding? Pastoor Gerben Zweers, Linda Vink, Jeanique Brus en anderen
Voor meer informatie: zie facebook of mail pastoor Gerben Zweers, pastoorzweers@gmail.com

Klik hier voor de flyer

 

Bedevaart Kevelaer 2018  "Zoek vrede"

Opgave voor de bedevaart van 8 september en  van 1 november bij de plaatselijke broedermeester of bij

de heer B. klein Rot Haaksbergen Telefoon  0535724699;

mevr. B. Broekhuis 0743575416;

de heer H. Scharenberg 0743575681  

voor het programma klik hier http://www.stpaulusparochie.nl/index.php?id=33&nieuwsID=1121&locatieID=0


Viering Sacramentsdag op 3 juni met plechtig Lof in Groenlo

Sacramentsdag wordt in onze Nederlandse kerkprovincie gevierd op de zondag na de tweede donderdag na Pinksteren. Bij het Laatste Avondmaal stelde de Heer de viering van de Heilige Eucharistie in: “Dit is mijn Lichaam en mijn Bloed. Blijft dit doen om Mij te gedenken”. We vieren dat de Heer blijvend onder ons tegenwoordig is, ons voedt en met ons op weg wil gaan”. De geconsacreerde Hostie noemen we het Heilig Sacrament of: Het Allerheiligste. In elke katholieke kerk wordt het Heilig Sacrament bewaard in het tabernakel dicht bij de altijd brandende godslamp. In Groenlo kennen we inmiddels al een aantal jaren de uitstelling en aanbidding van de Heer in het Allerheiligste Sacrament, op elke vrijdagochtend, een half uur voor de H. Mis van 9.00 uur. We mogen in stilte bij de Heer zijn en ons leven aan Hem toevertrouwen. Sacramentsdag wordt op 3 juni in het Eucharistisch Centrum, de H. Calixtusbasiliek in Groenlo, gevierd met de Hoogmis van 10.30 uur en om 17.00 uur met een Plechtig Lof met medewerking van de herenkoren van Eibergen en Groenlo.

Welkom! Geloofd zij Jezus Christus in het Heilig Sacrament!

Pastoor H.A.M. de Jong


Vertrouwen

Volgende maand is het al weer een jaar geleden dat ik formeel pastoor werd van onze twee grote parochies met in totaal zestien geloofsgemeenschappen. Toen ik 23 jaar geleden gewijd werd had ik mij zo’n toekomstbeeld niet voor kunnen stellen. Er werd in die tijd nog niet gesproken over het sluiten van kerken. Sommige dingen lukten nog: de oprichting van een kinderkoor, aantrekkelijke jongerenvieringen en nieuwe vrijwilligers die hun intrede deden.

“Hoe is het, kunt u het redden? “ vragen parochianen soms belangstellend met de toevoeging dat het wel een “hele kluif” is. “Ik denk het niet” is mijn reactie. En dan zie ik plots een verschrikt gezicht.

“Ik ga het niet redden, Hij moet redden!” 

Maar ja, de Heer heeft grondpersoneel nodig om Zijn Boodschap ingang te laten vinden in deze tijd en in deze omgeving.

Onlangs is het pastoraal team versterkt met de komst van pastoraal werkster Carla Roetgerink, terwijl we afscheid namen van Annet Zoet en eerder van Hetty Bresser.

Ik ben blij met mijn collega’s en al die andere enthousiastelingen in zestien locaties die hun vertrouwen geven en ondersteunen en met gebed, inzet en aanwending van hun talenten.

Veel waardering heb ik voor de parochiebesturen die – beiden onderbezet – in een goede sfeer samenwerken en zeer veel werk verzetten en daarbij ook minder plezierige zaken opvangen.

Er komt, beste mensen, veel op ons allen af.

De volkskerk met haar vanzelfsprekendheden is weg. Geloven doen de meeste parochianen zelf wel – “ik heb mijn eigen geloof” – en zoeken dat niet meer of alleen nog op de scharniermomenten van het leven in een lokale gemeenschap. Die lokale gemeenschap krimpt en haar voortbestaan is onzeker geworden.

We zien het. We weten het.

Maar waar is ons vertrouwen?

Als pastoraal team en besturen buigen we ons over een nieuw beleidsplan dat richting zal geven aan de kerk-in-verandering in onze mooie oostelijke Achterhoek.

Bij dit alles spreken we vertrouwen uit in het besef dat de Kerk niet een project van mensen is, maar een gave van God. En wat Hij geeft heeft altijd blijvende waarde. De Kerk is van alle tijden is én altijd in beweging. Uiteindelijk is zij een gave die bestand is tegen slijtage, afbraak en vervlakking. De heilige Geest leeft in haar en zorgt steeds weer voor vernieuwing en voortgang. Dat wil niet zeggen dat alles bij het oude blijft. Bemoedigend voor mij zijn de woorden opgetekend in de 127ste psalm, vrij vertaald:

“Als de Heer niet helpt bij het bouwen van het huis, dan heeft het geen zin, ook al doen de bouwers hun best”.

Als we vanuit dit vertrouwen kunnen leven kunnen we ook vertrouwen geven. De kerk van de toekomst zal met dat vertrouwen en vrijmoedig het geloof in God ter sprake brengen en ervan getuigen.

Pastoor H.A.M. de Jong

 

MARIALOF IN DE MEIMAAND: 6 en 27 mei

In de maand mei hebben we bijzondere aandacht voor Maria, de moeder van de Heer. Mei, in het voorjaar, koppelen we aan nieuw leven. De natuur komt weer tot bloei. Wat doods was laat weer nieuw leven zien. We denken aan vruchtbaarheid, we denken aan het moederschap.

In het eucharistisch centrum van de St. Paulusparochie, de H. Calixtusbasiliek in Groenlo, vieren we aan het begin en het einde van deze maand een plechtig Marialof met een moment van uitstelling van het Heilig Sacrament. We openen de meimaand op zondag 6 mei en het sluitingslof is op zondag 27 mei. Aanvang beide keren om 17.00 uur.

Maria wijst ons op Jezus, haar Zoon. Via Maria vinden we rust, vrede, inspiratie en moed. Zij is de gezegende onder de vrouwen. Haar lofzang begint met: “Mijn hart prijst hoog de Heer.”

Welkom.

Pastoor H.A.M. de Jong

 

Dankwoord

Op vrijdag 2 februari heb ik erbij stilgestaan, dat ik twaalf en een half jaar geleden begon als pastoraal werker in toen nog parochieverband Noach, nu de St. Paulusparochie. Samen met Pastoor De Jong mocht ik voorgaan in de eucharistieviering van Maria Lichtmis in Groenlo, waar kaarsen werden gezegend en waar na afloop ook de Blasiuszegen werd gegeven. Het was heel mooi om op deze dag samen te mogen vieren en de zegen te ontvangen. Van het  Parochiebestuur St. Paulus ontving ik uit handen van koster Ria Wallerbosch een prachtig boeket bloemen. Ook feliciteerden de deelnemers aan de viering mij.

’s Avonds was er de avond “Voor wiens Gelaat ik sta” over Godsbeelden en de verbeelding daarvan in de beeldende kunst door de eeuwen heen. Herman Scholte Albers voerde ons mee op een ontdekkingstocht langs uiteenlopende kunstenaars en het gebruik van symbolen om Diegene af te beelden die in geen beeld gevat kan worden.

Daarna vertelden Simone Meijerink, Herman Everink en ikzelf ons verhaal over onze beelden van God en ons zoeken en worstelen in onze relatie tot God. Annemarie Hilferink speelde prachtige meditatieve muziek op de piano.

Dankbaar ben ik, dat ik deze avond mocht beleven met allen die kwamen die avond: vrijwilligers,  leden van parochiebesturen en locatieraden, collega’s, oud-collega’s, vrienden en heel bijzonder ook mijn kinderen.

Dank voor alle felicitaties, woorden van waardering, lieve kaarten en mailtjes, bloemen en cadeaus. Het was overweldigend en hartverwarmend!

Dank aan Peter, Anita en Herman van de Commissie Ontmoeting en Inspiratie die het organiseerden en aan de Locatieraad, de koffiegroep en de koster van Beltrum voor hun gastvrijheid en de hartelijke ontvangst en goede verzorging van de avond!

Dank aan Simone Meijerink en Herman Everink voor het delen van hun verhaal en aan Annemarie Hilferink voor de prachtige pianomuziek!

Pastoraal werker Annet Zoet

 

 

Rozenkrans bidden

Als u klikt op een van de links kunt u de diverse persberichten lezen met betrekking tot Rozenkrans bidden.

Persbericht Rooms-Katholiek Kerkgenootschap in Nederland

Rooms-Katholieke Bisschoppenconferentie

Handleiding


Gewijzigd Banknummer PCI

Het banknummer van de PCI Eibergen is opgeheven. Vanaf heden moet het volgende banknummer worden gebruikt: NL76RABO 01195 80 772 t.n.v. PCI St. Paulus.

 

Nieuws dat bestemd is voor de locatie Eibergen wordt hier getoond zolang het relevant is.