Koren

De locatie  "Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming" heeft meerdere koren die regelmatig en enthousiast de vieringen  ondersteunen. Dit zijn een Dameskoor, een Herenkoor, Dames- en Herenkoor, Jongerenkoor Kiddoesj, Zangvereniging Rhumtas.

Hier volgt nadere informatie en wie graag zingt is uiteraard van harte welkom bij een van de koren!

Herenkoor.
Contactpersoon: Joop Ribbers  Tel: (0544 - 48 14 90)

Repetitietijden: Maandagavond van 19.00 uur tot 20.30 uur

Dirigent: Trudy Wibier

E.mail: jocori@kpnmail.nl 

Aantal leden: ca. 10

        

 

Dameskoor.
Contactpersoon: Roza Penterman Tel: (0544 - 48 15 14)

Dirigent: Trudy Wibier
E-mail: theo-roza@live.nl

Repetitietijden: Maandagavond van 19.00 uur tot 20.30 uur

Aantal leden: ca. 19

 

Organist bij vieringen: divers

 

Organist bij repetities: Joke te Brake-Wolterink Frans Halstraat. 13 7141 XM Groenlo tel: 0544 - 46 29 03

 Zangvereniging Rhumtas.                                      

Voorzitter: Luciënne Hoffman (0544 – 48 21 60) secretaris Judith Hoffman (0544 – 46 13 77).               

Dirigent: Momenteel staat het koor onder de bezielende leiding van de muzikale dirigent/pianist Jeroen Twisk.                                       

Zangvereniging Rhumtas is een koor dat bestaat uit 27 enthousiaste vrouwelijke leden.                          

Repetitietijden: elke maandagavond van 19.15 u tot 21.15 u (incl.koffie/thee) in muziekgebouw Dacapo, Haarstraat te Beltrum.        

Aantal leden: ca. 27    

 

Klik hier voor de geschiedenis van Zangvereniging Rhumtas

.

 

Koor Kiddoesj.

 Koor Kiddoesj is een gemengd koor en bestaat uit 50 leden. Het repertoire bestaat uit moderne kerkmuziek en Nederlandse liederen die passen in de liturgie. Daarnaast zingt het koor ook traditionele kerkliederen in een moderne uitvoering.

 

Het bestuur:

Het bestuur bestaat uit:

Lidwien te Loeke 

:

Voorzitter

 

Ingrid Draaier

:

Contactpersoon

0544 – 48 23 41

Wilma Geverink

:

Contactpersoon

0544 – 48 13 72

Anne-Marie Broshuis

:

Bestuurslid

 

Laurens Onstenk

:

Secretaris

 

Hedwig Hofstede

:

Penningmeester

 

 

Contact:

Voor vragen of verzoeken aan het koor kan men contact opnemen met bovenstaande contactpersonen van het koor.

 

Dirigent en combo:

Hugo kl Severt

:

Dirigent

 

Ingrid Draaier

:

Gitarist

 

Andre Dute

:

Drummer

 

Marion Hilhorst

:

Pianist tijdens repetities

 

 

Repetities:

Het koor repeteert elke donderdagavond van 20.00 tot 21.15 uur in de kerk in Beltrum. Voor wie mee wil zingen, kan op een donderdagavond binnenlopen.

 

Wanneer en waar zingt koor Kiddoesj:

Het koor Kiddoesj zingt ca. 1 x per maand in een kerkelijke viering. Een aantal koorleden vormen samen de liturgiegroep, die in samenwerking met de voorganger, passende teksten en liederen uitzoeken voor een viering. Binnen het koor zijn een aantal lectoren die teksten voorlezen in een viering.

Een aantal keren per jaar verzorgd het koor een Woord- en Communieviering of Gebedsviering waarin door enkele koorleden wordt voorgegaan.

Op verzoek zingt het koor ook buiten de Beltrumse kerk. Zo hebben ze al een aantal keren voor de bewoners in De Hassinkhof en bij Fatima in Wehl gezongen. Meerdere keren zongen ze in een kerk in omliggende plaatsen, soms in samenwerking met een koor uit die plaats. Ook een kerstconcert is koor Kiddoesj niet vreemd.

 

40-jarig jubileum:

Ter gelegenheid van het 40 jarig jubileum van Koor Kiddoesj in 2009 hebben ze in juli 2009 een jubileumviering in de kerk verzorgd. In december 2009 heeft Koor Kiddoesj samen met het Beltrums mannenkoor een concert gegeven.


 
Aan het eind van het jubileumjaar heeft Koor Kiddoesj als cadeau een Mariakapel geschonken aan de Beltrumse gemeenschap. Deze Mariakapel  was door vrijwilligers van het koor ontworpen en gerealiseerd. Op 21 maart 2010 werd de Mariakapel onder grote belangstelling door oud-pastoor H. Scholten onthuld en ingezegend.  

Historie van Koor Kiddoesj:

Pastoor Wim Alink en onderwijzeres Annie Ribbers-Orriëns hebben in 1969 de eerste aanzet gegeven tot de oprichting van een jongerenkoor. Er bestond in die tijd naast het dames- en herenkoor alleen een kinderkoor, dat nu de naam Rhumtas heeft.

Het nieuwe koor moest een specifiek Jongerenkoor worden. Als naam werd Kiddoesj gekozen. Er werd met een dertigtal leden begonnen. Onderwijzer Ebbers van de Beltrumse lagere school werd de eerste dirigent. De Nederlandstalige eucharistieviering deed de intrede en de voor die tijd toch wel wat moderne opvattingen van het koor bleken aan te slaan.

Slechts hier en daar werd de nieuwe stijl van het koor met gemengde gevoelens begroet. Er werden voornamelijk Nederlandse liedjes gezongen. Een enkele keer werd voor Engelstalige liederen gekozen. Ook de begeleiding van het koor, op piano, drums en gitaar, was toen voor Beltrum nieuw. Maar snel sloeg dit, vooral bij de jongeren, erg goed aan. De teksten van de gezangen vond men en vindt men nu nog erg belangrijk. Het koor kreeg na Ebbers, Arie Ravesloot en vervolgens Harrie ten Brinke als dirigent.

Het koor stond sinds 1989 onder leiding van Jan te Plate uit Borculo.

Vanaf maart 2016 is Hugo kl Severt uit Meddo de dirigent.

Op het repertoire staan momenteel ruim 250 liederen.