Diaconie

Diaconie bevat een breed spectrum aan onderwerpen. Hieronder treft u de onderwerpen aan die allen uitvoering van de diaconie betreffen. De blauw gekleurde thema's  bevatten een link naar een artikel met meer achtergrondinformatie.

Diaconie en Liturgie

Vastenactie

Adventsactie

Oikocredit

Kerk en landbouw

Bezoekgroepen

Dag van het licht

Nautilusdag

Nieuwsbrief Aartsbisdom Utrecht Diaconie

Christendom-Jodendom

 

 


          

Kleine boeren grote doelgroep voor Oikocredit

Kleine boeren in ontwikkelingslanden behoren nog steeds tot de meest achtergestelde groepen, schrijft de coöperatieve ontwikkelingsbank Oikocredit in het jaarverslag 2012. Het zijn mensen die nauwelijks bezit hebben en daarom wil geen reguliere bank hun krediet verlenen om te investeren in verbetering. Oikocredit breidt zijn investering in deze doelgroep juist uit; omdat economische versterking van het platteland cruciaal is in de bestrijding van armoede. Het agrarische aandeel in het werk van Oikocredit is vorig jaar gestegen tot 12% van het totaal en het doel is dit verder te vergroten.

Oikocredit richt zich op duurzame economische ontwikkeling voor de lange termijn waarbij prioriteit wordt gegeven aan Afrika, landbouw en inclusive finance (kredietverlening toegankelijk maken voor achtergestelde groepen). Oikocredits hoogste doel is het bevorderen van de zelfredzaamheid van mensen in achterstandsposities. Aangezien kleine boeren wereldwijd tot de meest achtergestelde groepen behoren, zal Oikocredit de steun aan de landbouwsector – inclusief biologische boeren en aan landbouw gerelateerde bedrijven – verder uitbreiden.   

 “Investeren in mensen” blijft het motto van Oikocredit om in de toekomst nog veel meer mensen vooruit te kunnen helpen. Uw deelname is hiervoor van groot belang.

Informatie: Bertus Stevens tel. (055) 323 13 99; e-mail bertus.stevens@planet.nl

 

 

 


 

Kerk en Landbouw

Het K.I.P.-project staat voor Kerk in Platteland. Steeds bezoekt een tweetal groepsleden  een boerengezin. Uit elk  gesprek rolt een verslag voor de parochianen. Bedoeling is om de boeren en het boerenleven in relatie tot het kerkzijn, hun geloven, in beeld te brengen, en dat alles op een prettige en onderhoudende  manier. Bedoeling is ook om meer begrip te kweken bij de parochianen voor beslissingen die boeren moeten nemen. We willen tevens hun inspiratie, hun gezinsleven voor het voetlicht brengen.

Verder is er een zgn. klankbordgroep. Om de zoveel weken bespreken we de thema’s die uit de gesprekken met de boerengezinnen naar voren komen en aandacht behoeven. Tevens bespreken we het wel en wee in de agrarische wereld. 


K.I.P. Project 2.0.        Kerk In Platteland             

Een nieuwe reeks bezoeken aan boerengezinnen is gestart. Vandaag ging ik met Henri Waalderbos op stap. Boer in hart en nieren en voorman van de LTO. Voortaan gaan we zonder bisdom-man Jack Steeghs de boer op. Ook goed. Vandaar K.I.P. 2.0 .

We bezochten een middelgrote koeienboerderij. We ontmoetten een enthousiaste boer, die samen met zijn echtgenote het bedrijf runt. Ook in de kerk en in de zorg zijn ze als vrijwilligers actief. Zo zijn ze echt betrokken op het gemeenschapsgebeuren. Het ijs is al snel gebroken als de bedoeling van het gesprek is begrepen. Ze vertellen met trots over de bedrijfshistorie.

Vroeger hadden ze ook nog varkens erbij, maar die tak is net op tijd afgestoten. Met alleen koeien lukt het ook goed. Alleen, vertelt de boer met nadruk, je moet niet het uiterste uit je bedrijf persen. Dan is er geen ruimte meer over. Dan loop je allemaal constant op je tenen, boer en boerin… maar ook het vee. Als er dan wat tegenvalt, dan kun je het er niet bij hebben. Dat is voor ieder, ook voor het vee, niet goed. Vergelijk het maar met topsport. Die topatleten lopen immers veel meer kans op blessures. Die zijn daardoor kwetsbaar. Je kunt het dus maar beter iets rustiger aan doen.

Ik dacht aan mijn opa, die altijd zei: Kalmpjes aan, dan breekt het lijntje niet!  Henri moet echter wel aanvullen: ‘Ja, toch is het werk er altijd. Een boer, zeker een veeboer, kent neet vulle zondags ! Henri kent zijn pappenheimers.

Ook in een ander opzicht blijven boer en boerin nuchter. We wachten nog even met moderniseren. En... Ja, die melkrobotten... Die moeten wel bij je boer-zijn passen. We houden nog even een slag om de arm.

Ook deze boer gaat 's avonds voor het slapen gaan altijd nog even de stal door of het goed gaat met zijn dieren. Hij heeft zorg voor zijn vee, dat is duidelijk. Al zijn koeien kent hij bij naam. Er gaat hem niet veel mis. Zo ben je er op tijd bij als er wat aan de hand is.

Als we anderhalf uur intensief hebben gepraat, is het tijd om naar de open dag van het nieuwe vleeskuikenbedrijf te gaan. Tja, ‘wij van kip’ hebben onze naam hoog te houden!

Simon Nagelmaeker

Pastoraal werker diaconie


VORIGE  K.I.P.  BEZOEKEN:

Aflevering 8 K.I.P.

 

 


 

Nautilusdag

Elk jaar komen de bezoekersgroepen van parochie St Paulus bij elkaar. De mensen van deze bezoekersgroepen bezoeken ouderen in zieken in de parochie.  Tijdens deze bijeenkomsten wordt vaak een rollenspel gespeeld. Dit tot soms grote hilariteit. Herkenbare situaties van vooral 'hoe het bezoekwerk zeker niet moet'. 

  


 

Nieuwsbrief Diaconie Aartsbisdom Utrecht

De Diocesane Kerkelijke Caritas Instelling (DKCI) in het Aartsbisdom Utrecht geeft regelmatig een nieuwsbrief uit, waarin tal van activiteiten en organisaties op het gebied van diaconie nader worden belicht, met links voor meer informatie. De DKCI is een informatieplaats voor professionals, bestuurders, vrijwilligers en geïnteresseerden op het gebied van caritas, diaconie en missie, ontwikkeling en vredesvraagstukken.

Klik hier voor de nieuwsbrief