Beleidadviesgroep Diaconie

De Beleidsadviesgroep Diaconie is een groep die ontstaan is als klankbordgroep / stuurgroep rond de pastor met het profiel Diaconie. Na het vertrek van Simon Nagelmaeker is de groep doorgegaan onder de naam Beleidsadviesgroep Diaconie. De groep adviseert en ondersteunt het pastoresteam op het vlak van Diaconie. Verder onderhoudt de groep contacten met diverse groeperingen die werkzaam zijn op het gebied van Diaconie en voert de groep een aantal activiteiten uit. De Beleidsadviesgroep is samengesteld uit afgevaardigden van diverse locaties van de Paulusparochie. 

De taakinvulling voor de Beleidsadviesgroep bestaat uit 6 grote thema’s, te weten:

  1. Eieractie en overige acties voor de Voedselbank (inzameling / publiciteit / bewustwording)
  2. Sint Maarten activiteiten (eieractie / Sint Maartenprijs / Sint Maarten optocht)
  3. Adventsactie (vaststelling doel / publiciteit)
  4. Vastenactie (vaststelling doel en publiciteit i.s.w.m. werkgroep)
  5. Nautilusdag (ondersteuning bieden aan organisatie / publiciteit)
  6. Diverse contacten ( PCI / Vincentius / caritas / Dag van het Licht / Voedselbank / Inloophuis Neede / Kerstactie Berkelland / Schuldhulp op Maat / Pastores / KIP / etc.)

Opmerkingen:

  • Na alle activiteiten vindt een evaluatie plaats
  • De contacten met diverse groeperingen is een wederkerend punt op de agenda
  • Vanuit de contacten met diverse groepen kunnen weer nieuwe activiteiten ontstaan.
  • Gaandeweg zullen de activiteiten zich wat meer uitkristalliseren.

Contactpersoon is Peter Pothof, bereikbaar via telefoonnumer 0544 - 461 256 of per e-mail pmj_pothof@hotmail.com