PCI (Parochiƫle Caritas Instelling)

 

PCI Caritas is een zelfstandig onderdeel van parochie St. Paulus met een eigen werkkapitaal. Zij werken, evenals het parochiebestuur, overkoepelend.

Het bestuur van de PCI caritas bestaat uit:

Voorzitter  De heer Fons Hulshof
Secretaris     De heer Bertus Mol
Penningmeester  De heer Marcel Helmers
Bestuurslid  De heer Jan Pape (Vincentiusvereniging Groenlo)

Contactadres, Hengeler 45, 7161 ET Neede. Telefoon: 0545 - 292 485. 
 

Een aantal locaties hebben een eigen PCI afdeling. Hieronder vindt u de contactgegevens.

Eibergen Ria Post 0545 - 474 313 riapost@hotmail.com
Rietmolen Trees Dwars 0545 - 221 507 familie.dwars@planet.nl
Beltrum Ida Schilderinck 0544 - 482 158 schilderinck6@kpnplanet.nl
Neede Gerard Bartels 0545 - 296 490 locatieraadneede@stpaulusparochie.nl
Lievelde Josephien Adema 0544 - 374 789 josephine_adema@kpnmail.nl
Groenlo Harry Pothof  0544 - 487 270 h.pothof@lijbrandt.nl

Caritas

 

 

 

 

 

 

 

 

Waar staat PCI voor?

PCI is de afkorting van: Parochiële Caritas Instelling. (Hierna te noemen Caritas)

Het is een zelfstandige werkgroep binnen de St. Paulusparochie.

Caritas heeft als opdracht; zowel binnen als buiten de geloofsgemeenschap van de parochie om te zien naar persoonlijke noden, maar ook naar sociale projecten en daar waar nodig hulp te bieden. Dit noemen we Caritas en Diaconie.

Wat is “caritas”

Het omzien naar mensen, die grotendeels zijn uitgesloten van sociale voorzieningen, aan de behoevende kant van de samenleving zijn beland en hulp nodig hebben. Vaak zijn deze mensen niet in staat om alleen uit de problemen te komen.

“Diaconie “ wat is dat?

Diaconie is allereerst dienstbaarheid en liefdadigheid aan mensen in nood en daarnaast het bijdragen aan het oplossen of voorkomen van problemen. Vroeger heette diaconie “Armenzorg” en werd veelal uitgevoerd door Vincentiusverenigingen.  Veel werk van de vroegere armenzorg is nu overgenomen, o.a. door de invoering van de bijstandswet, de AOW en de WAO. Toch is er nog veel leed.

Hoe “vindbaar “ is de PCI?

De Caritas heeft als aanspreekpunt 5 contactpersonen. Bij hen kunt u in eerste instantie terecht voor een hulpvraag. Ook kan men de Caritas in veel gevallen bereiken via de gemeentelijke sociale dienst,  de Vincentiusvereniging, ( vereniging die zich inzet voor minderbedeelden in de samenleving ) de kerk, het maatschappelijk werk, Schuldhulp op maat (SOM ) vluchtelingenhulp en andere hulpverlenende instanties.  Caritas is bij deze instanties bekend en heeft daarmee regelmatig contact.

Hoe komt de Caritas aan de financiën?

Caritas beschikt over een fonds. De renteopbrengst daarvan wordt besteed aan hulp. Daarnaast ondersteunt de parochie Caritas doormiddel van donaties en schenkingen van derden. De jaarrekening van Caritas wordt ieder jaar gecontroleerd door een onafhankelijk registeraccountant en door het bisdom.

Wat doet de Caritas?

Vanuit haar diaconale taak probeert Caritas, daar waar andere instanties geen hulp meer kunnen bieden, mensen te helpen vooral op financieel gebied. Zeker is dat het geval in deze tijd, waarin de overheid een sociaal gezicht laat zien dat nodig maakt dat kerken, onder protest, de mazen in het sociale vangnet weer dichten. Ook ondersteunt Caritas werkgroepen, die zich inzetten voor mensen in nood of werken aan het oplossen van maatschappelijke problemen. Sociale projecten zoals de voedselbank en Schuldhulp op maat (SOM) kunnen eveneens voor steun in aanmerking komen.

 

Aanvragen voor hulp.

Deze worden zorgvuldig en strikt vertrouwelijk behandeld.

Voorbeelden van een aantal projecten waaraan Caritas een bijdrage heeft gegeven zijn:

  • Financiële hulp aan personen die “buiten hun schuld” in  nood terecht zijn gekomen.
  • Financiële hulp bij schuldsanering.
  • Bijdragen aan plaatselijke sociale projecten.
  • Het betalen van rekeningen die niet door de ziektekostenverzekering vergoed worden, waardoor mensen zich in de schulden moeten steken.
  • Kerstpakketten voor personen die heel goed eens iets extra’s kunnen gebruiken.
  • Bijdrage aan kinderen voor contributie van een club of vereniging zodat zij kunnen deelnemen aan het sociale verkeer.
  • Een extraatje voor kinderen in vakantietijd zodat zij ook eens uit kunnen.

 Wilt u het werk van de Caritas ondersteunen?  Dat kan.

Een financiële bijdrage om het werk van Caritas mogelijk te maken en te ondersteunen is welkom op onze bankrekening:

NL 76 RABO 0119580772 t.n.v. Parochiële Caritas Instelling.