Leden pastoraal team

  

Vlnr: pastoor H. de Jong, pastoraal werker Rianne Luiten, uit dienst sinds 1 juni 2017,

pastoraal werker Anette Zoet en Diaken Cor Peters

 

   

 De pastores zijn via onderstaande gegevens te bereiken.

Naam Functie Profiel Telefoon / E-mail adres
H.A.M. de Jong Pastoor Liturgie/Diaconie 06 - 1237 9793
      pastoordejong@stpaulusparochie.nl
C. Peters (Cor) Diaken Opbouw c.peters@stpaulusparochie.nl
A. Zoet (Annet) Pastoraal werker Catechese/Opbouw 06 - 2712 4695
      annettezoet@stpaulusparochie.nl

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor dringende pastorale zorg kunt u contact opnemen via telefoonnummer: 06 - 1901 7292.

 

 

Pastoor H.A.M. de Jong

 

In 1962 ben ik geboren in Mijdrecht, een dorp in het weide- en plassengebied in de noordwesthoek van de provincie Utrecht. Ik ben de laatste in een warm en hecht gezin met zes kinderen. Geloof en kerkelijke betrokkenheid waren in mijn jeugd vanzelfsprekend. Na de middelbare school werd ik gemeenteambtenaar. Als jongste bediende begonnen op de afdeling interne zaken van de gemeente Aalsmeer, klom ik –na diverse opleidingen op het terrein van administratie en bestuurskunde- op op de ambtelijke ladder. Intussen was ik vrijwilliger geworden in de Johannes de Doperparochie van Mijdrecht-Wilnis. Na vele jaren geworsteld te hebben met de vraag of het priesterschap mijn weg zou zijn, heb ik me in 1989 gewonnen gegeven en gemeld bij de priesteropleiding Bovendonk te Hoeven en het Ariënskonvikt, de priesteropleiding van het aartsbisdom Utrecht. Ik vond het heerlijk om te studeren en de bevestiging te krijgen dat dit mijn weg was. In september 1993 al begon mijn pastoraal-theologische stage  in de samenwerkende parochies van Losser. Op 17 december 1994 wijdde mgr. Martinus Muskens, bisschop van Breda, mij tot diaken. Precies een half jaar later volgde de priesterwijding in de kathedrale kerk van Utrecht, door Adrianus kardinaal Simonis, aartsbisschop van Utrecht. Mijn eerste standplaats werd Buren-Geldermalsen waar ik als eerst-aanspreekbare pastor werd benoemd en tevens assistent was voor de parochies Culemborg en de Lingestreek. Na vier ‘kapelaanjaren’ werd ik in de jaren die volgden pastoor te Oldenzaal en later te Haaksbergen. In het voorjaar van 2011 kreeg ik het voor mij vroegtijdige verzoek om beschikbaar te zijn als pastoor van de St. Paulusparochie.  Op 2 oktober 2011 vond de installatie plaats en werd ik warm onthaald in de Achterhoek! Als eindverantwoordelijke voor het pastoraat én verbindende schakel tussen het pastoraal team en het bestuur zie ik het als mijn opdracht om, samen met teamleden, bestuursleden en vrijwilligers, de gegroeide samenwerking tussen de geloofsgemeenschappen van de St. Paulusparochie verder te versterken en uit te bouwen: tot eer van God en tot heil van mensen. Ik ervaar het dan ook als een groot voorrecht én genade om als priester het evangelie van Jezus Christus te verkondigen, zijn sacramenten te vieren en mensen in zijn naam nabij te mogen zijn. 

 

Diaken Cor Peters 

 

 Per 1-6-2016 heeft Kardinaal Eijk, Aartsbisschop van Utrecht, mij benoemd als lid van het pastorale team van de St. Paulusparochie. Met een taakomvang van 0,2 (8 uur per week) gericht op het pastorale opbouwwerk van de parochie.

Voor de overige 80% blijf ik als diaken verbonden aan het pastorale team van de samenwerkende parochies De Verrijzenis (Ulft e.o.) en HH Maria & Laurentius (Doetinchem e.o.) Aan deze parochies ben ik sinds eind 2009 verbonden. Daarvoor van 1997 tot mijn vertrek naar Ulft, was ik werkzaam in Parochie De Levensbron (Bemmel e.o.)
Samen met Agnes, mijn vrouw, woon ik in Gendringen. Onze zoons Maarten en Joost wonen en werken in resp. Arnhem en Rotterdam.

Ik ben geboren in Groessen (1953). De middelbare schoolperiode bracht ik door op een internaat van de Missionarissen van Scheut in De Lutte. Er volgde een maatschappelijke baan in het bank- en verzekeringsbedrijf. Na een zoektocht ben ik in 1986 begonnen aan de diakenopleiding van ons bisdom. Op 21 oktober 1990 werd ik in mijn geboorteplaats Groessen tot permanent diaken gewijd. Vijf jaar lang heb ik naast mijn baan me als onbezoldigd diaken beschikbaar gesteld aan de Kerk. Gaandeweg groeide het verlangen om full time in de Kerk te werken.

Na een 6-jarige parttime theologie studie in Amsterdam, kreeg ik mijn eerste benoeming in het parochie pastoraat in de Betuwse parochies van Bemmel en Haalderen. De eerste jaren is dat vooral ingroeien in het pastoraat. Daarbij kon ik accenten leggen in het diaconale opbouwwerk en de geloofsgemeenschappen ondersteunen. Het pastoraat is meer en meer bij mij gaan horen. Het nabij zijn aan mensen, een luisterend oor, soms richting wijzen, samen zoeken naar vormen van geloven en vieren in onze tijd, samenzijn rond de Bron van ons geloven. Ik weet me gedragen door de God, Hij die Er-Zal-Zijn. Die zich heeft laten kennen in Jezus van Nazareth, het mooiste beeld dat we van God kennen. Ik voel mij geroepen om, in het voetspoor van Jezus, een mens van licht te zijn, dienstbaar, met oog en hart voor de kwetsbare mens. Daarbij hoop ik dat ik mensen weet te bemoedigen en te inspireren op hun levensweg.
In deze tijd zoek ik met mijn collega’s en de vele vrijwilligers naar nieuwe wegen te vinden voor kerk en pastoraat. 

 

Pastoraal werker Annet Zoet

Annet Zoet

 

Mijn naam is Annette (Annet) Zoet. Ik ben geboren op 15 mei 1958 in Enschede. Toen ik twaalf jaar was,verhuisden we naar Haaksbergen. Daar woon ik nu nog.

Ik ben onkerkelijk opgevoed, maar in onze familie kwamen vele geloven voor, die werden gerespecteerd. Respect voor ieders levensovertuiging en tolerantie zijn waarden die ik van huis uit heb meegekregen. Mijn ouders vonden wel, dat mijn broer en ik iets moesten weten van de Bijbel, aangezien we leven in een maatschappij die gebouwd is op christelijke beginselen. Zij lazen ons de kinderbijbel voor. Zowel op de lagere school als op de mavo volgde ik godsdienstlessen, omdat ik het zo interessant vond. In mijn vriendenkring werd veel over het geloof gediscussieerd. Ik ging mee naar jongerenvieringen en voelde me daar thuis. Een priester die missionaris was in Brazilië maakte veel indruk op mij met zijn verhalen over zijn werk onder arme boeren en fabrieksarbeiders. Toen ontstond het verlangen om gedoopt te worden. Pater Ben Lankheet heeft me voor zijn vertrek naar Brazilië gedoopt. Ik trouwde, kreeg twee kinderen en werd actief als vrijwilliger in de parochies van Haaksbergen. Heel belangrijk voor mij was het volgen van de Pastorale School. Daar heb ik zo veel geleerd en het was heel inspirerend, vooral het samen optrekken met groepsgenoten. Na die twee jaar wist ik, dat ik verder wilde. Dankzij mijn ouders en schoonouders die op de kinderen pasten en met steun van mijn ex-man, kon ik theologie gaan studeren in Amsterdam. Uiteindelijk behaalde ik in 2005 het doctoraal examen Theologie. Op 1 augustus 2005 ben ik begonnen als half time pastoraal werker met profiel catechese in het parochieverband Noach. Sinds einde 2010 ben ik werkzaam in het profiel gemeenschapsopbouw, met bijzondere aandacht voor het opzetten van pastoraatsgroepen.