Vormselvoorbereiding 2016-2017 (alle locaties)

 Bericht van 28 mei 2016:

 

Ouderinformatieavonden voor vormelingen 2017

Om ouders te informeren over de inhoud van het vormselvoorbereidingsproject worden er 2 ouderinformatieavonden georganiseerd. De informatieavonden worden gehouden op maandag 13 juni 2016 in het Achterhuis te Neede en op dinsdag 14 juni 2016 in Beltrum achter in de kerk. 

Beide avonden beginnen om 19.30 uur, vanaf 19.15 staat de koffie klaar.

Op deze 2 avonden zal worden verteld hoe het programma in elkaar zit, hoe een voorbereidingsmiddag is opgebouwd, maar ook wat er van de vormelingen en van hun ouders verwacht wordt om de vormselvoorbereiding succesvol te laten verlopen. De vormselvoorbereiding gebeurt met name op 6 woensdagmiddagen vanaf oktober 2016 tot april 2017. Daarnaast is er ene presentatieviering, de Vormselviering en ene terugkomdag. Hulp van ouders is essentieel om het programma op die woensdagmiddagen te kunnen realiseren.

Zit uw kind nu in groep 7 en wilt u uw kind volgend jaar laten vormen, reserveer dan 13 of 14 juni in uw agenda en meldt u ervoor aan.
Het is de bedoeling dat u aan het eind van die informatieavonden uw kind opgeeft om in 2017 te laten vormen en dus mee laat doen aan de vormselvoorbereiding die in het najaar van 2016 van start gaat. 

Opgeven voor de informatieavonden kan via ons e-mailadres: vormsel@stpaulusparochie.nl

Kunt u geen van beide infomratieavonden bijwonen en uw kind toch willen laten vormen, meld dat dan ook via dat e-mailadres.

Wij hopen veel ouders te mogen begroeten op 13 of 14 juni.

De Vormselwerkgroep
Melanie Thomson
Raymunda Borgelink-Thuinte
Lianne Dreierink
Anita Helmers
Simone Kempers-Blanckenborg
Ellen Klein Avink
Anja Koeslag
Berry Brockötter
Paulien Somsen-Middelhuis
Ria Zieverink