Actie Kerkbalans

Jaarlijks wordt de Actie Kerkbalans gehouden, ook in Beltrum.

 

 

Als campagnebeeld is gekozen voor een mozaïek dat is opgebouwd uit foto’s van heel veel plaatselijke kerken. Het mozaïek staat voor gemeenschappelijkheid van de kerken in Nederland; allemaal eigen en toch deel van een groter geheel. Dit komt in de campagneperiode terug: elke kerk een eigen actie, maar wel allemaal tegelijk. Ook de postertekst is gericht op het geheel: veel mensen zetten zich tegelijkertijd in voor hun kerk.

Wat is Kerkbalans

Kerkbalans is een gezamenlijke actie van de Rooms-Katholieke Kerk, de Protestantse Kerk en de Oud-Katholieke Kerk van Nederland. Drie kerkgenootschappen die al sinds 1973 een beroep doen op de plaatselijke geloofsgemeenschappen voor een financiële bijdrage. Jaarlijks vragen zij hun leden in de tweede helft van januari gul te geven voor hun eigen plaatselijke kerk.

Steun de Actie Kerkbalans 2019: Moed en vertrouwen!

Actie Kerkbalans   Ontwikkelingen in het kerkelijk landschap vragen om een reactie binnen de zeven geloofsgemeenschappen van onze parochie. Het beeld van de vitaliteit geeft namelijk reden tot grote zorgen. Door een terugloop van kerkgangers, deelname aan sacramenten, activiteiten én een kleiner wordend pastoraal team, dat werkt voor de zestien geloofsgemeenschappen die de St. Paulusparochie en de St. Ludgerparochie (Lichtenvoorde e.o.) samen hebben, heeft het parochiebestuur besloten om vier van de zeven kerken uiterlijk 1 januari 2026 aan de eredienst te onttrekken. Het betreft Lievelde, Neede, Rietmolen en Rekken. Dat is een zeer moeilijk en pijnlijk besluit, maar de realiteit vraagt om aanpassing van onze organisatie. De kerken van Groenlo, Beltrum en Eibergen behouden hun liturgische functie.
Het parochiebestuur en het pastorale team zullen alle locatieraden en de geloofsgemeenschappen zo goed mogelijk begeleiden in dit proces. Dat is belangrijk, want een kerkgebouw kan in de toekomst worden gesloten, maar in de gemeenschappen blijven gelovige mensen wonen. Met elke locatieraad gaan we daarom op zoek naar draagkracht en denken na over de vraag ‘wat en hoe er lokaal vorm en inhoud gegeven kan worden aan de pastorale nabijheid’. Dat is nieuw voor ons allemaal en die veranderingen kosten tijd. Die tijd nemen en hebben we. De komende jaren zijn zeer belangrijk voor elke geloofsgemeenschap om over de toekomst en over eigen mogelijkheden daarbinnen na te denken.
Daarnaast gaan vele pastorale en liturgische activiteiten gewoon door. Naast de kosten voor het kerkgebouw, blijft ook het pastorale programma uitgevoerd worden.
Daarom is en blijft uw financiële bijdrage aan uw geloofsgemeenschap noodzakelijk!
Wij willen benadrukken dat uw bijdrage ten goede komt aan uw eigen lokale geloofsgemeenschap en verzoeken u met klem om – ook in de huidige situatie – uw geloofsgemeenschap te blijven steunen!
Wij vertrouwen op uw medewerking.
Het bestuur van de St. Paulusparochie

 

 

Klik hier of op onderstaande foto voor de Nieuwsbrief van de Actie Kerkbalans 2019 van de locatie Beltrum

 

 Wilt u het vooraf invullen en klaar leggen?

Ook de Belastingdienst helpt een handje mee

U kunt uw bijdrage als periodieke gift geven. Dan maakt u gedurende vijf jaar hetzelfde bedrag over aan uw kerk, en kan dan bij de belastingaangifte volledig worden afgetrokken van de inkomsten. U hoeft dus geen rekening te houden met de drempel van 1 procent (minimaal € 60) en het maximum van 10 procent van het verzamelinkomen. Dat levert u in veel gevallen fiscaal voordeel op. Op www.schenkservice.nl/bereken-uw-voordeel kunt u heel eenvoudig uw voordeel berekenen.

Meer weten? Informeer bij uw plaatselijke parochie.

Klik hier voor het formulier voor de schenkingsovereenkomst van de Belastingdienst.

 


 

Alle parochianen, die naar eigen vermogen hebben bijgedragen aan AKTIE KERKBALANS, zijn wij zeer erkentelijk voor hun bijdrage en zeggen wij van harte dank.

Allen die hebben meegewerkt om de actie kerkbalans goed te laten verlopen, onze oprechte dank.

Met vriendelijk groeten,

Commissie Kerkbalans