Actie Kerkbalans

Jaarlijks wordt de Actie Kerkbalans gehouden, ook in Beltrum.

 

Kerkbalans heeft een nieuw logo. Het sluit aan bij de campagne ‘Geef voor je kerk’ die in 2018 start. Met het oog op goed rentmeesterschap en een duurzame overstap is het logo in lijn met de bestaande huisstijl ontwikkeld: op die manier blijven materialen met het oude logo, zoals vlaggen en spandoeken, voorlopig gewoon bruikbaar.

Als campagnebeeld is gekozen voor een mozaïek dat is opgebouwd uit foto’s van heel veel plaatselijke kerken. Het mozaïek staat voor gemeenschappelijkheid van de kerken in Nederland; allemaal eigen en toch deel van een groter geheel. Dit komt in de campagneperiode terug: elke kerk een eigen actie, maar wel allemaal tegelijk. Ook de postertekst is gericht op het geheel: veel mensen zetten zich tegelijkertijd in voor hun kerk.

Wat is Kerkbalans

Kerkbalans is een gezamenlijke actie van de Rooms-Katholieke Kerk, de Protestantse Kerk en de Oud-Katholieke Kerk van Nederland. Drie kerkgenootschappen die al sinds 1973 een beroep doen op de plaatselijke geloofsgemeenschappen voor een financiële bijdrage. Jaarlijks vragen zij hun leden in de tweede helft van januari gul te geven voor hun eigen plaatselijke kerk.

Voor de campagne van 2018 is het thema "Geef voor je kerk". De actieperiode is van 20 januari t/m 3 februari 2018.

 

 

Klik hier of op onderstaande foto voor de Nieuwsbrief van de Actie Kerkbalans 2018 van de locatie Beltrum

 

 Wilt u het vooraf invullen en klaar leggen?

Ook de Belastingdienst helpt een handje mee

U kunt uw bijdrage als periodieke gift geven. Dan maakt u gedurende vijf jaar hetzelfde bedrag over aan uw kerk, en kan dan bij de belastingaangifte volledig worden afgetrokken van de inkomsten. U hoeft dus geen rekening te houden met de drempel van 1 procent (minimaal € 60) en het maximum van 10 procent van het verzamelinkomen. Dat levert u in veel gevallen fiscaal voordeel op. Op www.schenkservice.nl/bereken-uw-voordeel kunt u heel eenvoudig uw voordeel berekenen.

Meer weten? Informeer bij uw plaatselijke parochie.

Klik hier voor het formulier voor de schenkingsovereenkomst van de Belastingdienst.

 


 

Alle parochianen, die naar eigen vermogen hebben bijgedragen aan AKTIE kERKBALANS, zijn wij zeer erkentelijk voor hun bijdrage en zeggen wij van harte dank.

Allen die hebben meegewerkt om de actie kerkbalans goed te laten verlopen, onze oprechte dank.

Met vriendelijk groeten,

Commissie Kerkbalans