Basiliek H. Calixtus

De H. Calixtusbasiliek is het Eucharistisch Centrum van de St. Paulusparochie.
De kerken in de andere 6 locaties vindt u onder de betreffende locatie (zie menu bovenaan).
 

De proclamatie van de H. Calixtuskerk in Groenlo tot basiliek heeft plaatsgevonden op zondag 11 januari 2015! Onder de nieuwsberichten vindt u hierover een artikel  klik hier

Hieronder vindt u artikelen over de voorbereidingen van de proclamatie.

 Commissie Proclamatie basiliek  (CPB).  (6)

Op 16 juli 2014 heeft Paus Franciscus de H. Calixtuskerk in Groenlo verheven tot basiliek. Deze verheffing moet gevierd en dus voorbereid worden; daartoe is een commissie in het leven geroepen. Via periodieke artikelen in de Groenlose Gids en via de website wordt u op de hoogte gehouden van de stand van zaken.

Er komen veel positieve reacties op de uitnodiging voor zondag 11 januari. Het schema voor de versiering van het kerkgebouw en De Bron ligt klaar: maandag 5 januari wordt begonnen door de leden van onze klusgroep. Er is nog een groot aantal attributen voor handen van de feestelijkheden rond het 100-jarig bestaan van ons kerkgebouw. De geel/witte vlaggen zijn geteld. Het draaiboek voor de viering en de boekjes voor de liturgie zijn klaar. De kopieermachine kan aan het werk. De datum wanneer er voor de viering geoefend wordt, ligt vast : vrijdag 9 januari. Afgesproken is dat het priesterkoor in kerstsfeer blijft en dat de rest van de basiliek in de kleuren geel/wit zal worden versierd; ook de kleur van de bloemen in de basiliek en in De Bron zijn geel/wit, de pauselijke kleuren. De kerststal vóór in de kerk blijft staan; die achter in de kerk wordt afgebroken op  maandag  5 januari; op dezelfde dag wordt de kerk door de verschillende schoonmaakploegen onder handen genomen.

De eretekenen zijn nagenoeg klaar; letterlijk en figuurlijk een staaltje van vakmanschap. De gemeenteverordening voor de stoet van de basiliek naar De Bron is aangevraagd; verkeersregelaars worden ingeschakeld en met de buren van De Bron wordt gepraat over de mogelijkheid van parkeren van de auto’s.

Wanneer u dit leest, is de basiliek al in kerstsfeer en verheugen wij ons op de geboorte van Jezus Christus, onze Heiland en Redder. Uiteraard weet ik heel goed dat het om de inhoud van het feest gaat, toch is het mooi dat we voortaan dit feest van Kerstmis (en natuurlijk ook alle andere vieringen) mogen vieren in onze H. Calixtusbasiliek.

Iedereen wens ik een zalig Kerstfeest,

André Kempers, lid CPB Communicatie.

 Commissie Proclamatie Basiliek (CPB). (5)

Op 16 juli 2014 heeft Paus Franciscus de H. Calixtuskerk in Groenlo verheven tot basiliek. Deze verheffing moet gevierd en dus voorbereid worden; daartoe is een commissie in het leven geroepen. Via periodieke artikelen in de Groenlose Gids en via de website wordt u op de hoogte gehouden van de stand van zaken.

De uitnodiging voor de proclamatie op 11 januari 2015 is verstuurd en is /of wordt geplaatst in de verschillende bladen. Door verschillende personen wordt hard gewerkt aan het vervaardigen van de eretekenen; het resultaat krijgt gestalte en mag er zijn. Het gelegenheidskoor, bestaande uit het dames-en herenkoor uit Groenlo aangevuld met zangers van 4 andere locaties,  heeft de eerste repetitie achter de rug o.l.v. Rita te Riet. De liederen zijn afgedrukt. Onder andere het zeer toepasselijke  lied : Locus iste a Deo factus est . Vertaald : Deze plaats is door God gemaakt.

De pastoor heeft een  uitgebreid gesprek gehad met de apostolisch nuntius, zeg maar de ambassadeur van het Vaticaan. Hij zal op 11 januari de plechtige verklaring tot verheffing voorlezen en wel in het Nederlands. Ook met de ceremoniarius van kardinaal Eijk heeft inmiddels een gesprek plaats gevonden m.b.t. het verloop, de structuur van de aan de plechtige Eucharistieviering voorafgaande proclamatie. Wie doet wat tijdens de viering? Er zijn contacten gaande met de fotografen, met de muziekvereniging Groenlo, met de ZSOM, met de gemeente. Overleg met de directeur van De Bron en zijn team is nu intensief opgestart om de receptie goed te laten verlopen. Te veel om allemaal op te noemen maar wel van onschatbare waarde voor het slagen van deze grote dag.

André Kempers, lid locatieraad voor Communicatie.
Commissie Proclamatie Basiliek  (CPB).  (4)

Op 16 juli 2014 heeft Paus Franciscus de H. Calixtuskerk in Groenlo verheven tot basiliek. Deze verheffing moet gevierd en dus voorbereid worden; daartoe is een commissie in het leven geroepen. Via periodieke artikelen in de Groenlose Gids en via de website wordt u op de hoogte gehouden van de stand van zaken.

In de vorige aflevering van deze reeks artikelen heb ik gemeld dat de lijst met genodigden klaar is. Tot de genodigden behoort u, parochianen; en niet alleen die van Groenlo maar alle parochianen van onze St. Paulusparochie. U begrijpt dat niet alle parochianen persoonlijk uitgenodigd kunnen worden; de commissie hoopt u te bereiken door een officiële uitnodiging in de Groenlose Gids, op de website (www.stpaulusparochie.nl) en in de bladen van de verschillende locaties. En ook door deze reeks artikelen. 

Ook voor het vervaardigen van het wapenschild is in eigen gelederen binnen de parochie gezocht en ook dat is gelukt. Dhr. Gerrit Westerhof gaat het wapenschild schilderen; het voorwerk zoals het bepalen van het formaat, de kleuren, het materiaal en een afdruk op ware grootte hebben Ton en  Peter Gunnewijk op zich genomen. Fantastisch.  Er wordt dus binnen onze parochie hard gewerkt aan de eretekenen: het conopeum, het tintinnabulum en aan het wapenschild.  Er wordt binnen de CPB nagedacht over het maken van een blijvende herinnering, een flyer, die uitgedeeld wordt op de dag van de proclamatie.  Begin december is een bijeenkomst gepland met de ceremoniarius van kardinaal Eijk, dhr. B. Locate; met hem wordt overlegd hoe een proclamatieviering verloopt. Wat we al wel weten is dat de plechtige viering begint met de onthulling en het plaatsen van de eretekenen.

Besloten is na de viering de H. Calixtusbasiliek open te stellen voor bezichtiging tot ongeveer 16.00 uur. De CPB  gaat ervan uit dat velen, zowel parochianen als genodigden, de basiliek en de onthulde eretekenen willen bezichtigen.

De naam van ons kerkgebouw is officieel de  H. Calixtusbasiliek en het verzoek is deze titel voortaan ook te gebruiken.

Tot de volgende keer,

André Kempers, lid CPB Communicatie. 

 Commissie Proclamatie Basiliek  (CPB).  (3)

Op 16 juli 2014 heeft Paus Franciscus de H. Calixtuskerk in Groenlo verheven tot basiliek. Deze verheffing moet gevierd en dus voorbereid worden; daartoe is een commissie in het leven geroepen. Via periodieke artikelen in de Groenlose Gids en via de website wordt u op de hoogte gehouden van de stand van zaken.

De datum van de proclamatie is bekend : zondag 11 januari 2015. De tekst  voor de uitnodiging is vastgesteld. De afspraken met betrekking tot het maken van het conopeum en het tintinnabulum (zie deel 2) zijn gemaakt en het ontwerp voor het wapenschild is klaar. De wapenspreuk staat vast; uiteraard wordt deze angstvallig geheim gehouden en pas onthuld op de dag van de proclamatie. Het wapenschild met de wapenspreuk komt in de basiliek aan de koorzolder/het oksaal te hangen.  Met de klussersgroep zijn de eerste afspraken gemaakt over de versiering in en om ons kerkgebouw, vanzelfsprekend in de kleuren geel/wit.  Na de pontificale Hoogmis vindt de receptie plaats in Cultureel Centrum De Bron; een niet onverwachte keuze, gezien de banden uit het verleden met dit gebouw. Het dames-en herenkoor zal met een beperkt aantal zangers uit de St. Paulusparochie aangevuld worden; op de koorzolder is plek voor ongeveer 70 personen.  De contacten met het bisdom lopen over de invulling van en de gang van zaken tijdens de viering. Zondag 11 januari zijn er geen vieringen in de andere locaties van de Paulusparochie; de Calixtusbasiliek is immers niet alleen de basiliek van Groenlo maar van de hele St. Paulusparochie.  U ziet, er komt veel op de commissie maar ook op u af.

 

André Kempers, Lid CPB Communicatie.
Commissie Proclamatie Basiliek  (CPB).  (2)

Op 16 juli 2014 heeft Paus Franciscus de H. Calixtuskerk in Groenlo verheven tot basiliek. Deze verheffing moet gevierd en dus voorbereid worden; daartoe is een commissie in het leven geroepen. Via periodieke artikelen in de Groenlose Gids en via de website wordt u op de hoogte gehouden van de stand van zaken.

De datum van de proclamatie van de H. Calixtus tot basiliek, 11 januari 2015, lijkt nog ver weg maar er is veel werk aan de winkel. Het is een oud gebruik dat in een kerk die tot basiliek is verheven, een conopeum komt te staan. Dit is een half ingeklapte parasol in de kleuren rood en goud/geel, bestaande uit acht segmenten. De commissie heeft besloten  om onderaan vier van de acht segmenten een wapen te laten borduren en wel het pauselijke wapen, het wapen van de kardinaal, het nieuw ontworpen wapen van de Calixtusbasiliek en dat van de gemeente Oost Gelre. Het conopeum staat, volgens voorschrift, aan de rechterzijde van het hoofdaltaar . Behalve het conopeum, heeft een basiliek ook een tintinnabulum als onderscheidingsteken. Dit is een mooi versierde houder met daarin een klokje en het beeld van de patroonheilige van een kerk. Dit ereteken staat aan de linkerzijde van het hoofdaltaar.  Aan deze onderscheidingstekenen kan men dus herkennen of een kerk basiliek is. Het leek de commissie CPB een goed plan deze eretekenen te laten vervaardigen dooreen firma binnen onze parochie. En dat is gelukt. Kunst en siersmederij Tim Vos uit Rekken is inmiddels – uiteraard in nauw overleg met de commissie – druk bezig met het ontwerp van de beide eretekenen. De bekleding van het conopeum en het borduren van de wapens gebeurd door de firma Gunnewijk uit Groenlo.

Volgende keer komen het wapenschild en de vorderingen van de voorbereidingen aan bod.

André Kempers, lid CPB Communicatie. 

Commissie Proclamatie Basiliek  (CPB).  (1)

Op 16 juli 2014 heeft Paus Franciscus de H. Calixtuskerk in Groenlo verheven tot basiliek. Deze verheffing moet gevierd en dus voorbereid worden; daartoe is een commissie in het leven geroepen. Via periodieke artikelen in de Groenlose Gids en via de website wordt u op de hoogte gehouden van de stand van zaken.

De commissie, die de verheffing voorbereidt, bestaat uit pastoor H. de Jong (liturgie en algemeen),  Bertil van Lith (voorzitter), Ton Gunnewijk (financiën) en André Kempers (secretaris en communicatie).  De eerste vergadering  was 18 september. Naast bovenstaande taakverdeling is gesproken over de datum van de proclamatie. In overleg met het bisdom is gekozen voor zondag 11 januari 2015. Afgelopen zondag 12 oktober, het weekend waarin het feest van de H. Calixtus werd gevierd, heeft hulpbisschop mgr. Hoogenboom deze datum officieel bekend gemaakt.

Er moet een wapenspreuk gekozen worden, een wapenschild  komen evenals een conopeum en een tintinnabulum. (Deze begrippen leg ik u een volgende keer uit!).  Er is in grote lijnen gesproken over wie deze eretekenen zou kunnen (gaan) maken, over overleg met het liturgisch beraad m.b.t. de invulling van de liturgie en koren tijdens de viering, over de mogelijkheden waar de receptie gehouden wordt. Niet onbelangrijk is het financiële plaatje; gedacht wordt aan sponsoren.

Maandag 29 september heeft de commissie een bezoek gebracht aan de Georgiusbasiliek in Almelo. Deze kerk is in 2009 tot basiliek verheven; daar heeft de commissie haar licht opgestoken m.b.t. een aantal te regelen zaken.

U ziet, er wordt hard gewerkt!

 

André Kempers, lid CPB Communicatie.

 


 

Verheffing H. Calixtuskerk tot basiliek!

Paus Franciscus heeft de H. Calixtuskerk in Groenlo verheven tot basiliek (‘basilica minor’). De aanleiding hiervoor is tweeledig: de restauratie van deze monumentale kerk die tevens het eucharistisch centrum is van de St. Paulusparochie en het feit dat er in de provincie Gelderland (binnen het Aartsbisdom Utrecht) geen basiliek meer was sinds de H. Walburgisbasiliek in Arnhem in mei 2013 aan de goddelijke eredienst werd onttrokken. Kardinaal Eijk feliciteert de parochie met de verlening van deze titel en wenst dat de kerk “door haar nieuwe waardigheid van basiliek mag bijdragen aan het gebed, het gelovige leven en de verkondiging van het evangelie in de Achterhoek.” Pastoor H.A.M. de Jong van de St. Paulusparochie reageert verheugd en noemt het Vaticaanse besluit “een eer en een stimulans voor de gehele parochiegemeenschap.” Nadere bijzonderheden, zoals de datum waarop kardinaal Eijk in de St. Paulusparochie de verheffing tot basiliek zal proclameren, worden in een later stadium bekend gemaakt. Met de H. Calixtusbasiliek heeft het Aartsbisdom Utrecht nu acht basilieken binnen de bisdomgrenzen.

 

De titel ‘basilica major’ is sinds de zevende eeuw voorbehouden aan de vier hoofdkerken van Rome (de Sint Pieter, de Sint Jan van Lateranen, de Sint Paulus Buiten de Muren en de Sint Maria de Meerdere) en twee kerken in Assisi. Deze kerken beschikken over een pauselijk altaar, een pauselijke zetel en een Heilige Deur, die alleen in een door de paus uitgeroepen Heilig Jaar geopend mag worden.