Actie Kerkbalans

Jaarlijks wordt de Actie Kerkbalans gehouden, ook in Neede.

Wij maken onderscheid in een “kleine Actie” en een “grote Actie”. Elke twee jaar (de even jaren) vragen wij alle parochianen om een toezegging te doen voor een periode van twee jaar. Dit noemen wij de “grote Actie Kerkbalans”.
Parochianen die slechts een toezegging willen/kunnen doen voor één jaar worden in het daarop volgende jaar opnieuw benaderd. Ook worden dan de nieuwe parochianen van het afgelopen jaar voor het eerst benaderd. Dit noemen wij de “kleine Actie Kerkbalans”.
U kunt het toegezegde bedrag afgeven in contanten, zelf overmaken of de locatie machtigen om via een incasso per kwartaal of jaar automatisch af te schrijven van uw rekening.

Stortingen kunt u doen op IBAN: NL31 RABO 0135 600 065 (BIC:RABONL2U) t.n.v. St. Paulus Neede. Dit rekeningnummer is uitsluitend voor stortingen t.b.v. Kerkbalans. Voor alle overige stortingen verzoeken wij u IBAN:NL94 RABO 0135 603 005 (BIC:RABONL2U) te gebruiken.

U kunt ook een toezegging doen voor minimaal 5 jaar via een schenkingsovereenkomst. Sinds 2014 kan dit zonder tussenkomst van de notaris. Uw gift is dan volledig fiscaal aftrekbaar. Klik hier voor meer informatie.

Klik hier voor het formulier voor de schenkingsovereenkomst van de Belastingdienst.

Klik hier voor de folder van de Actie Kerkbalans 2018 van de locatie Neede.

Klik hier voor de folder van de Actie Kerkbalans 2017 van de locatie Neede.

Klik hier voor de folder van de Actie Kerkbalans 2016 van de locatie Neede.

Klik hier voor de folder van de Actie Kerkbalans 2015 van de locatie Neede.

Klik hier voor de folder van de Actie Kerkbalans 2014 van de locatie Neede.