Bisdom

Nieuwsbrief Bisdom

 

Via deze link kunt u de website van het Aartsbisdom Utrecht bezoeken.

Aartsbisdom.nu is de digitale nieuwsbrief die het Aartsbisdom Utrecht verspreidt onder bestuurders, vrijwilligers en professionals in de parochies. Ieder die daar belang in stelt kan zich abonneren op deze nieuwsbrief (of het abonnement beëindigen) door een mail te sturen naar redactie@aartsbisdom.nl. Aan de berichtgeving in deze nieuwsbrief, die met zorg wordt samengesteld, kunnen geen rechten worden ontleend.

 

Nieuwsbrief NSGV

De NSGV (Nederlandse Sint-Gregoriusvereniging) is de vereniging voor R.K. kerkmuziek in Nederland. Via onderstaande link komt u op hun website. U kunt zich hier tevens aanmelden voor hun nieuwsbrief.

Onze parochie valt onder het Bisdom Utrecht.

Nederlandse Sint-Gregoriusvereniging