Oecumene

29 september 2018:

De Oecumenische Raad van Groenlo, Beltrum en Lievelde nodigt u elke 2e en 4e woensdag van de maand van harte uit voor de Taizé-viering in de Oude Calixtuskerk aan de Markt in Groenlo. We komen zingend, biddend en in stilte bij elkaar van 19.00u tot 19.45u.
Wij hopen u op 10 - 24 oktober,
14 - 28 november, 12 december,
9 - 23 januari, 13 - 27 februari, 13 - 27 maart
te mogen begroeten.29 september 2018

De Taizé-vieringen in Groenlo gaan het 10e jaar! In september 2009 is de Oecumenische Raad van Beltrum, Groenlo en Lievelde begonnen met Taizé-vieringen.
Elke 2e en 4e woensdag van de maand is er van 19.00u tot 19.45u een Taizé-viering. In de wintermaanden (oktober t/m maart) in de N.H. Calixtus, ook wel Oude Calixtus genoemd; en in de zomermaanden (april t/m september) in R.K. Calixtus. De eerstvolgende viering is dus op woensdag 10 oktober in de Oude Calixtus aan de Markt (zijingang van de kerk).
De gezangen zijn speciaal voor de gebedsvieringen in Taizé (Frankrijk, www.taize.fr) gecomponeerd. Deze korte liederen zijn meditatief. Ze worden gedurende enkele minuten herhaald om afleidende gedachten tot rust te laten komen en de gebedstekst van het lied goed door te laten dringen. Mede door de eenvoud van de liederen en de herhalingen zijn ze makkelijk mee te zingen, ook als ze meerstemmig gezongen worden
Ook kenmerkend voor Taizé-vieringen is het moment van stilte. Deze stilte duurt ongeveer 10 minuten en is bedoeld om te mediteren over de gezongen liederen, de gebeden en schriftlezing en om te bidden, dichter bij God te komen. Zijn stem laat zich slechts horen in een fluistering, in een ademtocht van stilte. Stil zijn in Zijn aanwezigheid, om Zijn Geest te ontvangen, is reeds bidden.
Om de sfeer van Taizé op te roepen wordt er gebruik gemaakt van veel waxinelichtjes en een oranje doek. Ook is er een speciaal kruis, dat identiek is aan dat in Taizé.
De vieringen verheugen zich in een min of meer vaste groep bezoekers. Men vindt er rust door het meditatieve karakter van de viering. De lichtjes en het oranje doek dragen zeker bij aan de mooie sfeer van de gebedsvieringen.
Eén van de doelstellingen van de broedergemeenschap van Taizé is eenheid en verzoening tot stand te brengen. Met deze vieringen hoopt de Oecumenische Raad van Beltrum, Groenlo en Lievelde dan ook een bijdrage aan de oecumene te leveren.
Na afloop is er gelegenheid onder het genot van een kop koffie of thee nog even met elkaar na te praten en daarna onder de bezielende leiding van Herna Westera de vierstemmigheid van de liederen te oefenen.

 

12 augustus 2018:

Op zaterdag 15 september is er een busreis met als thema “Kerken, kloosters en reformatie langs de Berkel”.
De Duits-Nederlandse grensregio was in de tijd van de reformatie een religieus brandpunt. Ook in deze tijd kunnen we nog op zoek gaan naar sporen van dit verleden. De dagexcursie voert per touringcar naar plekken langs de Berkel die belangrijk zijn vanuit het gezichtspunt van kerkelijke geschiedenis in de regio.
Na de start bij de Stiftskerk in Vreden gaat de excursie via de barokke grenskerk St. Franciscus in het Zwillbrock naar de Oude Mattheuskerk in Eibergen. Deze kerk speelde na de reformatie een rol voor de nabijgelegen plaatsen Rekken en Haarlo.
De reis passeert de achthoekige protestantse kerk in Haarlo voordat Zutphen aan de monding van de Berkel wordt bereikt. Daar worden de deelnemers een beklimming van de Wijnhuistoren, de bezichtiging van de Walburgiskerk en een stadswandeling aangeboden.

Klik hier voor meer informatie.


21 juli 2018:

 Oecumene

Oecumenische Raad Beltrum – Groenlo – Lievelde

De Oecumenische Raad van Beltrum, Groenlo en Lievelde vertegenwoordigt de 4 geloofsgemeenschappen in deze 3 plaatsen:

• de PKN-gemeente van Groenlo
• het klooster in Lievelde van de Koptische Orthodoxe Kerk
• de katholieke geloofsgemeenschappen in de genoemde plaatsen die alle drie deel uitmaken van de St. Paulusparochie.

De leden van de Oecumenische Raad zijn:
• ds. Ria Willems (emeritus predikant Hervormde Gemeente)
• pastoor H. de Jong (pastoor van de St. Paulusparochie / St. Ludgerparochie en afgevaardigde pastoresberaad)
• Peter Müller (afgevaardigde R.K. kerk Groenlo en voorzitter)
• Diny Vennebekken (afgevaardigde Hervormde Gemeente en secretaris)
• Fien Scharenborg (afgevaardigde R.K. kerk Beltrum en penningmeester)
• Hans Krabbenborg (afgevaardigde R.K. kerk Lievelde)
• Samir Hanna (afgevaardigde Koptisch Orthodoxe Kerk)

De belangrijkste doelstelling van de Oecumenische Raad is de oecumene te bevorderen. Wij doen dit in nauwe samenwerking met het pastoresteam van de St. Paulusparochie, dat verantwoordelijk is voor het pastorale beleid in de parochie, de kerkenraad van de hervormde gemeente van Groenlo, de 3 locatieraden van de 3 genoemde geloofsgemeenschappen van de St. Paulusparochie en de aartsbisschop van de Koptisch Orthodoxe Kerk in Nederland, mgr. Arseny.

Om deze doelstelling te realiseren vergaderen wij minimaal 3 keer per jaar en hebben wij de volgende activiteiten:
• een viering voor b.g.v. de week van het gebed voor de eenheid van de christenen op een zondagmorgen (10.00u) in januari,
• een oecumenisch avondgebed op de zondagmiddagen (17.00u) van de veertigdagentijd,
• een viering b.g.v. de vredesweek op een zondagmorgen (10.00u),
• een oecumenisch avondgebed op de zondagmiddagen van de advent (17.00u),
• een oecumenische kerstsamenzang op de 3e zondag van de advent,
• elke 2e en 4e woensdag in de maand Taizé-vieringen (19.00u).


23 juni 2018:

Beste mensen,

Zoals de Paulusparochie een programma heeft van Ontmoeting & Inspiratie, zo heeft de protestantse gemeente van Eibergen/Rekken/Neede ook zo’n programma onder de naam Inspiratie & Ontmoeting. Iedereen, dus ook mensen van katholieke huize, die nieuwsgierig raken door bepaalde activiteiten, is welkom! 

Als u op de blauwe woorden klikt, ziet u uitvoeriger informatie.

Programma (najaar 2018) :

Inspiratie & Ontmoeting Eibergen, Rekken en Neede

Activiteit

Plaats

Datum

Tijdstip

Bibliodrama:  Marieke Andela (opgave vóór 1 sept. bij:Herbert Harderwijkherbert.harderwijk@tele2.nl

 06-40714553)

Diekgraven

Dinsdag 25 september

19.30 uur

Paulus:  Zijn leven, zijn brieven

m.m.v. J. Struijk

De Huve

Donderdag 27 september

20 00 uur

Patmos, het eiland waar Johannes zijn visioenen van de Openbaringen ontving.…m.m.v. Bernard en Marian van Delft               

Diekgraven

Dinsdag 9 oktober

20.00 uur

De maakbare mens. m.m.v. Steven Dorrestijn, associate lector Ethiek & Technologie aan Saxion

De Huve

Woensdag 10 oktober

20.00 uur

Bibliodrama:  Marieke Andela (opgave vóór 1 sept.)

Diekgraven

Dinsdag 23 oktober

19.30 uur

Leo Fijen (Hoofdredacteur Journalistiek en Levensbeschouwing van KRO-NCRV)

RK Mattheüs

Maandag 29 oktober

20.00 uur

Reïncarnatie en christelijk geloof  m.m.v. Kees van der Kooy, hoogleraar westerse systematische theologie aan de Vrije Universiteit

De Huve

Woensdag 7 november

20.00 uur

Film: The road to Guantanamo B

De Huve

Woensdag 21 november

20.00 uur

Oefenen nieuwe adventsliederen , uit het liedboek o.l.v. Ad Krijger

Oude Mattheüs

Zaterdag 24 november

10.30 uur

 

Geweld: Niet in Gods naam 

m.m.v. Jan Struijk

De Huve

Dinsdag 27 november

20.00 uur

Adventskaarsen maken o.l.v. Louise Arends en Dinie te Brake

Diekgraven

Woensdag 28 november

20.00 uur

Bezoek aan Anglicaanse kerk        St. Mary’s Chapel     Evensong

Landgoed Weldam in Diepenheim

……………….december

1 x per maand

19.30 uur ?

 

Als u het prettig vindt via de mail geïnformeerd te worden over de activiteiten van de Commissie Inspiratie & Ontmoeting kunt u uw naam en e-mailadres doorgeven aan:

-Janny ten Berge                janny.tenberge@gmail.com

-Herbert Harderwijk         herbert.harderwijk@tele2.nl