Gemeenschapsopbouw

Goede start van het Breed Pastoraal Overleg

Op maandagavond 29 september 2014 kwamen vertegenwoordigers die in hun locatie bezig zijn met pastoraat voor het eerst in Eibergen bijeen met het pastoraal team voor overleg over pastorale zaken in de parochie. Helaas waren er geen mensen uit Rekken en Rietmolen.

Het is de bedoeling, dat deze mensen drie keer per jaar bijeen komen om informatie te delen, met elkaar te spreken over pastorale zaken en wat er in hun locatie leeft en gebeurt.  Wij pastores hebben verteld waar wij aan werken en hoe het daarmee gaat. Daarover waren vragen en werden waardevolle opmerkingen gemaakt. Het was goed om met elkaar te spreken over diaconale plannen, over de samenwerking in het voorbereiden van kinderen op hun eerste communie of vormsel, over vieringen. Ook de vertegenwoordigers van de locaties vertelden over waar zij mee bezig zijn. Er werden tips en adviezen uitgewisseld.

We hopen dat het Breed Pastoraal Overleg uitgroeit tot een platform waar  mensen die in hun locatie pastorale kartrekkers zijn en pastores met elkaar kunnen praten over wat er leeft in alle locaties, over hun pastorale activiteiten en nieuwe initiatieven. Zo hopen we de verbondenheid en de  samenwerking te versterken in onze St. Paulusparochie.

 

                                                                                                          Pastor Annet Zoet.