Wijding

Mensen die zich graag verdiepen in het geloof en op grond van hun opleiding en bekwaamheid dienstbaar willen zijn aan het geloof van anderen, kunnnen op grond van een zending van de bisschop beroepsmatig actief worden. Dat kan als man of vrouw in de functie van pastoraal werker.

Voor mannen bestaat ook de mogelijkheid om zich te laten wijden tot diaken of priester. De kerk kent drie wijdingen: tot diaken, tot priester of tot bisschop.
In het bisdom Breda wordt in Bovendonk een priester- en diakenopleiding aangeboden.