Tarieven en beleid

Tarieven

Klik hier voor de tarieven van vieringen, misintenties etc.

Klik hier voor de tarieven van de begraafplaats

 

Continuïteitsbijdrage

RSIN (fiscaal) nummer: 002729374 (t.n.v. Parochie St. Paulus)

 


ANBI registratie

Per 1 januari 2016  moet elke parochie en iedere PCI voldoen aan de publicatieplicht voor Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Klik hieronder voor de link naar de publicatie van deze gegevens van de St. Paulusparochie op de landelijke ANBI -site van de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland.

Klik hier Pastoraal beleidsplan

Op 14 oktober  2013 is een nieuw pastoraal beleidsplan vastgesteld.

Klik hier voor het nieuwe pastorale beleidsplan (PDF)

Klik hier voor de folder van het nieuwe pastorale beleidsplan (PDF)

 


Uitvaartbeleid

Op 21 november 2012 is het uitvaartbeleid door het pastorale team vastgesteld.

Klik hier voor het uitvaartbeleid (PDF)

 


Begraafplaatsreglement

Sinds 1 oktober  2015 geldt het nieuwe begraafplaatsreglement van St. Paulus. Deze is goedegekeurd door het bestuur en door het Bisdom. 

Klik hier voor het begraafplaatsreglement (PDF)