Jubilerende acolieten

Tijdens en na de plechtig gezongen Eucharistieviering in de H. Calixtuskerk te Groenlo is op zondag 11 november  2013 aandacht besteed aan het feit dat drie acolieten een lange staat van dienst hebben in hun ‘dienst’ aan het altaar. 
Dhr. Ben Bomers is 50 jaar misdienaar en acoliet geweest, dhr. Henk Rotink 40 jaar en dhr. Henk Paijers 33 jaar. Telt u alle uren van hun beschikbaarheid eens bij elkaar op en u begrijpt dat dit een felicitatie waard is.

In zijn openingswoord heette de coördinator, dhr. A. Kempers, iedereen van harte welkom. Hij zei verheugd te zijn dat niet alleen de drie jubilarissen maar ook nagenoeg alle andere acolieten en de enige misdienaar aanwezig waren en mee voorgingen.
Aan het eind van de viering prees hij dhr. Rotink om zijn betrokkenheid, positief humoris-tische instelling en dienstbaarheid, dhr. Paijers om zijn altijd vanzelfsprekende aanwezigheid en accuratesse. Dhr. Bomers om zijn meer dan honderd procent inzet en zijn vele functies op sociaal en maatschappelijk gebied.

Pastoor De Jong reikte aan Ben Bomers en Henk Paijers de Willibrordpenning en de bijbehorende oorkonde uit; dhr. Rotink ontving een symbolisch beeldhouwwerkje. Voor de echtgenotes was er een mooi boeket bloemen.
Na de viering was er een gezellig samenzijn in het parochiecentrum. Pastoor De Jong dankte de jubilarissen hier nogmaals voor hun inzet. Hij memoreerde dat hij het geweldig vindt dat er - ondanks de relatief kleine groep - altijd acolieten aanwezig zijn.
Dhr. Bomers blijft acoliet. De heren Rotink en Paijers hebben te kennen gegeven een punt te zetten achter hun ‘loopbaan’. Dit betekent dat het hoog tijd wordt voor uitbreiding van de groep.
 

In de eredienst is misdienaar of acoliet zijn een belangrijke functie, nl. het vervullen van taken bij liturgische handelingen. De rol van de misdienaar / acoliet is om de priester, de voorganger te helpen, te assisteren bij de viering. Zowel mannen als vrouwen, jongens en meisjes kunnen acoliet of misdienaar (m/v) zijn.


Hebt u interesse laat dat dan weten aan de coördinator, André Kempers. Tel. 46 59 32.
U bent van harte welkom!