Paulus en zijn locaties.

deel VII

In de vorige aflevering heb ik u in grote lijnen iets verteld over de profielen/werkvelden Liturgie en Catechese. Ook heb ik u verteld dat pastoor H. de Jong, kapelaan Karel Donders en pastoraal werkster Marga Peters-Van Langen in deze velden werkzaam zijn.
Dit keer Diaconie en Gemeenschapopbouw.

“Iemand een kans geven. Daar gaat het om. Een arme, een kansloze een reddingsband toewerpen. Dat doen we met onze vastenactie 2012. De reddingsband gaat naar het Afrikaanse Ethiopië”.
Dit citaat stond in de Groenlose Gids van 15 maart jl. en was ondertekend door Simon Nagelmaeker, pastoraal werker profielhouder Diaconie.
Dit voorbeeld geeft precies de kern weer van waar het profiel Diaconie zich mee bezig houdt. De diaconaal werker schudt de mensen wakker. Hij houdt ons voor dat er veel onrechtvaardigheid, ongelijkheid en misstanden in de wereld zijn en dat wij als gelovige mensen de plicht, kracht en moed (moeten) hebben voor onze naaste op te komen. Het is de Bijbelse opdracht aan mensen om naastenliefde te tonen en om solidair te zijn met kwetsbare mensen, waar ook ter wereld.
Ter herkenning: in het RK kerkelijk verleden was dit het terrein van de Armenzorg, van de Caritas.
Pastor Nagelmaeker werkt voor 40 % als pastor in de Molenberg; de resterende tijd werkt hij in het pastorale team van de Paulusparochie, met name voor het profiel Diaconie. U begrijpt dat hij als pastor ook veel andere taken vervuld.

Gemeenschapsopbouw.
Was een parochie vroeger klein en overzichtelijk en wisten de heren geestelijken bijna alles van iedereen, in onze huidige parochie St. Paulus met haar zeven locaties ligt dat wel wat anders. Zowel binnen de locaties als binnen de (grote) parochie werken professionals én vele vrijwilligers.
Maar hoe werken die dan? Wie werkt samen met wie? Moet bijvoorbeeld zeven keer het wiel worden uitgevonden? Wie heeft de tijd en het talent om die op de juiste plek in te zetten?
Deze en veel meer vragen spelen een steeds grotere rol in een grote parochie. Onze pastor met gemeenschapsopbouw in haar pakket is Annette Zoet. Zij staat voor de moeilijke taak om verbanden te zien en te smeden tussen de vele medewerkers, om initiatieven te ontplooien om mensen tot hun recht te laten komen binnen de geloofsgemeenschappen en de parochie als geheel. Een moeilijke opgave omdat er niet een kant en klaar draaiboek ligt om zoekende en gelovige mensen de juiste plek te geven die ze verdienen. Die plek kan gelden voor het bestuur, voor het pastoresteam, voor de vele vrijwilligers en zeker ook voor de parochianen. Het woord ‘gemeenschapsopbouw’ zegt het al; het bouwen, het smeden van en aan een gemeenschap. Met haar 50 % deeltijdbaan is werken aan het bouwen aan die gemeenschap een hele klus, zeker als je ook nog inzetbaar bent en moet zijn op tal van andere terreinen binnen het pastoraat.
Ik hoop dat u in deze en de vorige aflevering een beetje een beeld hebt gekregen van het vele werk van onze pastores. U ziet hen in weekendvieringen, bij bijzondere vieringen, in werkgroepen en bij vergaderingen, maar het meeste werk gebeurt achter de schermen. Zij verdienen in deze toch moeilijke tijd voor de kerk ons diepe respect voor het vele werk dat zij doen.