Paulus en zijn locaties. 

Deel VI

Deze keer staat ons pastorale team centraal. Waren er al een tijd samenwerkingsverbanden (denk aan het cluster Beltrum, Groenlo en Lievelde en het cluster Eibergen Neede, Rekken en Rietmolen), in 2004 zijn deze zeven parochies samengegaan in het parochieverband Noach. Eind 2010 zijn de afzonderlijke parochies opgeheven en opgegaan in de St. Paulusparochie, om als locaties verder te gaan.
Het pastorale team bleef hetzelfde en was al ruim zes jaar gewend om als team op te treden in de zeven verschillende parochies. Het is steeds zo geweest dat de leden van het team voor het hele samenwerkingsverband en voor de hele St. Paulusparochie werkten en werken. Het is belangrijk goed te begrijpen dat een priester of pastoraal werker/ster, in welke plaats die ook woont, werkzaam is voor de hele St. Paulusparochie.
Ieder teamlid heeft een eigen profiel, zeg maar een eigen werkveld. De vier profielen zijn: Catechese, Diaconie, Liturgie, en Gemeenschapsopbouw. Het zal duidelijk zijn dat het gaat om aparte werkvelden, maar dat deze elkaar raken en zelfs overlappen.
Dat gegeven vraagt om samenwerking, om afstemming op elkaar. Om teamwerk dus. In het team werken pastoor H. de Jong, kapelaan Karel Donders, en de pastoraal werk(st)ers mevr. Marga Peters-Van Langen, dhr. Simon Nagelmaeker en mevr. Annette Zoet.
De liturgie is in haar vele vormen – van Eucharistie tot een kerkelijke viering in welke vorm ook – de realisering van de ontmoeting met God. In de Eucharistie wordt het geheim gevierd tussen God en de mensen, de kern van ons geloof. De vermenging van water en wijn is meer dan alleen een symbool, het is het teken van deelgenoot worden van God met de mensen en omgekeerd van de mensen met God. Deze handeling is voorbehouden aan de priester, de liturgist. In onze parochie / locatie zijn twee priesters : pastoor H. de Jong en kapelaan Karel Donders. De pastoor is namens de bisschop de eindverantwoordelijke voor het pastoraat in de breedste zin van het woord. Het werkveld van pastoor De Jong is o.a. liturgie. Hij is door zijn positie ook de voorzitter van het parochiebestuur, de leider (herder) van de hele parochie.
Pastor Karel Donders heeft Liturgie en Catechese in zijn portefeuille. Pastoraal werkster Marga Peters- Van Langen werkt in onze St. Paulusparochie in het profiel Catechese.
De catecheet probeert het verhaal van de mensen en de H. Schrift, het verhaal van God, bij elkaar te brengen. Hij/zij heeft kennis nodig van die Geschriften en probeert die als boodschap bij de mensen te brengen. Vergelijk het met een leraar, die niet alleen de lesstof moet beheersen maar ook moet weten hoe die over te brengen. De Schriften zijn geschreven door mensen, door onze verre voorouders en in die traditie/context moet de catecheet zijn kennis en inzicht plaatsen. Denk bijvoorbeeld aan de vele mooie parabels in de Bijbel. Die moeten wij plaatsen in hun tijd en proberen te vertalen naar onze tijd en naar onszelf.
Daar helpt de catecheet ons bij.
Trouwens in al die verhalen lopen gewone mensen rond net als wij. Mensen met tegenslagen, met vragen, mensen met gelukkige en minder gelukkige momenten, mensen op zoek naar antwoorden. De pastoor en de leden van het pastorale team zijn middel, geen doel op zich. Zij brengen ons in contact met de Schrift en de traditie; of die boodschap ons ook raakt, is aan God en de mensen zelf.
Volgende keer de twee profielen Diaconie en Gemeenschapsopbouw.