Paulus en zijn locaties. 

Deel V

Onze plaatselijke geloofsgemeenschap wordt in hoge mate gedragen door vrijwilligers, trouwens de hele St. Paulusparochie. Het bestuur wordt gevormd door vrijwilligers, evenals de locatieraden, de secretariaten en denk eens aan de kosters. Zonder vrijwilligers waren er geen werkgroepen, werden de gebouwen niet schoon gemaakt, werden de tuinen niet onderhouden. De grote restauratie van ons kerkgebouw is met name aan de binnenkant voor een groot deel uitgevoerd door vrijwilligers.
In de vorige aflevering van Paulus en zijn locaties stonden de medewerkers van het locatie -secretariaat centraal. Ook zij werken op vrijwillige basis maar hun werk is zeker niet vrijblijvend; het roept zelfs een verplichting op. Zij hebben eigenlijk een vrijwillige, onbetaalde baan. Stel je eens voor dat er op een morgen niemand op de afgesproken tijd op het secretariaat aanwezig is. Dan is er een probleem, dan hebt u een probleem.
Een belangrijke taak van een aantal secretariaatmedewerkers heb ik nog niet genoemd. Dat is de telefoondienst bij verzoek om de ziekenzalving en bij overlijden . Voor het toedienen van de ziekenzalving of wanneer iemand uit onze geloofsgemeenschap overleden is en vanuit onze kerk uitgedragen wil worden, treedt een bepaalde procedure in werking. Tijdens de openingstijden van het secretariaat ( dinsdag -, woensdag- en donderdagmorgen van 9.00 tot 11.00 uur) belt de uitvaartverzorger de naam van de overledene door naar het secretariaat. Van hieruit worden dan de diverse mensen ingeseind zoals de koster, het koor / de dirigent, de makers van het gedachteniskruisje, degene die de namen in het dodenboek inschrijft, de mededelingen voor de kerk en de krant klaarmaakt. Wanneer er een avondwake en of crematie is, wordt de avondwakegroep gebeld.
Is het secretariaat van de locatie Groenlo gesloten, dan belt de uitvaartverzorger iemand van de weektelefoondienst. Vier personen hebben afwisselend een week achtereen telefoondienst om bovengenoemde procedure in gang te zetten.
De voorganger voor de uitvaartdienst wordt op de hoogte gesteld door het secretariaat van de St. Paulusparochie. Dit om te voorkomen dat een voorganger al op een andere locatie voor een dienst ingepland is. Tijdens de openingstijden van het Paulussecretariaat ( maandag t/m donderdag van 10.00 – 15.00 uur) kunt u secretaresse Angela Röeling bellen; buiten kantooruren om is in principe pastoor De Jong bereikbaar. In het weekend heeft één van de pastores weekendwacht van vrijdag 9.00 uur t/m maandag 9.00 uur. Deze pastor staat vermeld bij de kerkberichten in de Groenlose Gids.
Iedereen in de Groenlose RK geloofsgemeenschap kent koster Tonnie te Plate. Het werk als koster is veelomvattend; niet alleen vóór maar met name áchter de schermen. Uiteraard kan hij al dat werk niet alleen. Hij wordt geholpen door personen, die het kerkgebouw openen en sluiten, door weekendkosters en kosters voor de doordeweekse vieringen en door de verschillende schoonmaak- ploegen. Er is een handboek gemaakt van meer dan negentig pagina’s, waarin het werk van de koster vóór, tijdens en ná de diensten beschreven is.
Ons kerkgebouw is als een huis, het huis van God, dat naast groot onderhoud dagelijks vraagt om bijgehouden te worden; de koster draagt met vele anderen verantwoording voor dat bijhouden.
Een voorbeeld. Voor u een kaarsje op kunt steken, moet er wel iemand zijn die zorgt dat er kaarsen zijn en ook nog eens dat ze op de juiste plek staan. De koster is wel de ‘grootste’ vrijwilliger van onze Calixtuskerk. Het valt me elke keer weer op dat Tonnie altijd tijd heeft voor een praatje, of dat nu met iemand van buiten Groenlo is of met een parochiaan. Ook dat is belangrijk.