Paulus en zijn locaties. 

Deel IV

Besturen en overleggen is belangrijk, zo bleek in de vorige afleveringen van Paulus en zijn locaties.
Dit keer staat het locatie-secretariaat centraal. Een goed draaiend secretariaat is onmisbaar. In het parochiecentrum van de St. Paulusparochie in Groenlo (Nieuwstad 12) zitten twee secretariaten, dat van de St. Paulusparochie en dat van de locatie Groenlo. De laatstgenoemde kende u voor de fusie als het secretariaat van de parochie Groenlo. De personele bezetting hier is niet veranderd, wel een deel van de werkzaamheden.
Dit secretariaat van de locatie H. Calixtus-H. Maria Moeder Gods is geopend op de dinsdag-, woensdag- en donderdagmorgen van 9.00-11.00 uur. Op deze uren gebeurt er veel.
Wilt u telefonisch contact of stuurt u een e-mailtje, dan is de kans groot dat u Trudy Korenromp–zij is het eerstverantwoordelijke aanspreekpunt - aan de lijn krijgt of dat zij antwoord geeft op uw mailtje. Bijgestaan door Joop Derksen, Ria Kroekenstoel en Hermien Reukers wordt er voor gezorgd dat de misintenties worden aangenomen en verwerkt, dat boekjes voor de diensten worden (indien nodig) getypt en gedrukt. dat kaarsen, hosties etc. worden besteld. U kunt er terecht voor informatie over en het aanmelden van doopjes, de Eerste Communie, het sacrament van het Vormsel, voor het afspreken van huwelijks- en jubileumvieringen en voor de kerkradio. Mededelingen voor de Groenlose Gids worden aangenomen en doorgestuurd. Er wordt kopieerwerk verricht voor de werkgroepen.
De agenda voor de vergaderruimtes wordt bijgehouden. Naast deze praktische zaken komt het voor dat parochianen even aandacht vragen voor een probleem of gewoon even langskomen om een gesprekje te voeren.
Op de donderdagen treft u Hermien Reukers en Joop Derksen op het secretariaat aan. Hermien houdt met haar mooie handschrift al jaren het dodenboek bij. Joop verzorgt het rooster ledenadministratie, de in- en uitschrijvingen van parochianen. Ook de website is ,wat de locatie Groenlo betreft , zijn werk. Ria Kroekenstoel houdt het doopregister bij.
Het bijhouden van het archief in de vorm van knipsels en foto’s wordt hoofdzakelijk gedaan door Lidwien Luttikholt.
Yvonne Govaarts is een bepaald aantal uren in vaste dienst van de locatie Groenlo. Zij doet veel administratief en financieel werk. U zult haar niet snel aan de voordeur krijgen; haar werkplek is namelijk op de eerste verdieping.
Deze lijst is niet compleet. Dat begrijpt u, maar dat het secretariaat een belangrijke spin in het web is, staat buiten kijf.
Een heel team dus, met belangrijk en verantwoordelijk werk. Ik wil ook niet onvermeld laten dat de koffiepauzes vaak erg gezellig zijn en dat er regelmatig ‘gasten’ zijn om die gezellige sfeer mee te proeven.