Vredesweek 2017: De kracht van verbeelding

In een wereld vol onvrede, oorlog, aanslagen en geweld, mensen die het geweld ontvluchten en de armoede is veel verbeelding nodig om juist het tegenovergestelde te hopen en te geloven. We hebben allemaal onze eigen droom van vrede en ideeën over hoe je vrede dichterbij kunt brengen: de grenzen moeten dicht, nee open, kinderen moeten les krijgen in het Wilhelmus, je moet je aanpassen, of nee, toch liever jezelf blijven, geen hoofddoek of juist wel, opkomen voor jezelf of de andere wang toekeren. Respectvol naar elkaar luisteren is er vaak niet bij, verschillen lijken groter dan ooit.
Vredesweek 2017In Jesaja 56,7 wordt de droom van vrede en gerechtigheid verbeeld in de tempel die zal heten: Huis van gebed voor alle volken. Voor Jesaja hoor je bij God in het samen luisteren naar Gods geboden en die in praktijk brengen, waarbij nationaliteit niet belangrijk is. Ieder die zich houdt aan Gods wetten en gerechtigheid doet, zal God naar de heilige tempelberg brengen: één huis voor iedereen! (zo lezen we in de liturgiekrant bij deze zondag)
Laten we deze zondag één huis zijn voor wie streeft naar vrede en gerechtigheid!
Ds. Jan Struijk en pastor Annet Zoet

Vredesdiensten:

  • Zondag 17 september om 10.00 uur in Beltrum: voorganger ds. Wim Blanken
  • Zondag 17 september om 10.00 uur in de H. Caeliakerk, Neede: voorgangers ds. Jet Lieftink en em. pastor Jan ter Braak sm.
  • Zondag 24 september om 10.00 uur in de Oude Matteüs, Eibergen: voorgangers ds. Jan Struijk en pastoraal werker Annet Zoet.
21-09-2017

Hubertusviering in Rekken op 15 oktober
Lees meer >>
20-09-2017

Priesterwijding Aartsbisdom Utrecht: Ronald den Hartog
Lees meer >>
19-09-2017

Missio Werelsmissiemaand 2017: Burkino Faso
Lees meer >>
14-09-2017

Kevelaerlof in Haaksbergen op 1 oktober
Lees meer >>
07-09-2017

Vredesweek 16 - 24 september 2017 "De kracht van verbeelding"
Lees meer >>
07-09-2017

Cursus Profeet en Kunstenaar als zieners - tussen aanklacht en visioen
Lees meer >>
07-09-2017

Zindag: Aan de Berkel
Lees meer >>
06-09-2017

Parochiebedevaart naar Lourdes mei 2018
Lees meer >>
05-09-2017

Uitnodiging informatieavond Vormsel op 12 en 20 september
Lees meer >>
04-09-2017

Pastoraal werker Hetty Bresser gaat met vervroegd pensioen
Lees meer >>
02-09-2017

Nieuws uit de vergadering van het parochiebestuur op 30 augustus 2017
Lees meer >>
01-09-2017

Extra aandacht voor eenzaamheid in het Inloophuis Neede
Lees meer >>
01-09-2017

Vredesweek 2017: De kracht van verbeelding
Lees meer >>
27-08-2017

Wat u misschien nog nooit gezien hebt in de Calixtusbasiliek
Lees meer >>
27-08-2017

Boekbespreking in najaar 2017: Kom tot rust
Lees meer >>
27-08-2017

Bibliodrama
Lees meer >>
24-08-2017

Uitnodiging presentatie- en installatieviering
Lees meer >>
23-08-2017

Eibergen viert patroonsfeest op 10 september
Lees meer >>
21-08-2017

Dierendagviering op zondag 1 oktober in Neede
Lees meer >>
08-08-2017

Centraal secretariaat St. Paulus - St. Ludger
Lees meer >>
06-08-2017

Jan Klein Zeggelink (85), geboren in Beltrum, zorgt al 60 jaar voor zijn parochianen
Lees meer >>
02-07-2017

Bedevaarten naar Kevelaer: 9 september en 1 november
Lees meer >>
01-07-2017

"Zindag" aan de Berkel
Lees meer >>
01-07-2017

Cursus 'Profeet en kunstenaar als zieners - tussen aanklacht en visioen'
Lees meer >>
26-06-2017

Vormselvoorbereiding 2017-2018 in de St. Paulusparochie
Lees meer >>
13-01-2017

Maandelijkse inzameling voor voedselbank
Lees meer >>