Vredesweek 2017: De kracht van verbeelding

In een wereld vol onvrede, oorlog, aanslagen en geweld, mensen die het geweld ontvluchten en de armoede is veel verbeelding nodig om juist het tegenovergestelde te hopen en te geloven. We hebben allemaal onze eigen droom van vrede en ideeën over hoe je vrede dichterbij kunt brengen: de grenzen moeten dicht, nee open, kinderen moeten les krijgen in het Wilhelmus, je moet je aanpassen, of nee, toch liever jezelf blijven, geen hoofddoek of juist wel, opkomen voor jezelf of de andere wang toekeren. Respectvol naar elkaar luisteren is er vaak niet bij, verschillen lijken groter dan ooit.
Vredesweek 2017In Jesaja 56,7 wordt de droom van vrede en gerechtigheid verbeeld in de tempel die zal heten: Huis van gebed voor alle volken. Voor Jesaja hoor je bij God in het samen luisteren naar Gods geboden en die in praktijk brengen, waarbij nationaliteit niet belangrijk is. Ieder die zich houdt aan Gods wetten en gerechtigheid doet, zal God naar de heilige tempelberg brengen: één huis voor iedereen! (zo lezen we in de liturgiekrant bij deze zondag)
Laten we deze zondag één huis zijn voor wie streeft naar vrede en gerechtigheid!
Ds. Jan Struijk en pastor Annet Zoet

Vredesdiensten:

  • Zondag 17 september om 10.00 uur in Beltrum: voorganger ds. Wim Blanken
  • Zondag 17 september om 10.00 uur in de H. Caeliakerk, Neede: voorgangers ds. Jet Lieftink en em. pastor Jan ter Braak sm.
  • Zondag 24 september om 10.00 uur in de Oude Matteüs, Eibergen: voorgangers ds. Jan Struijk en pastoraal werker Annet Zoet.
13-01-2018

Inspiratie uit de Schrift en boekbespreking
Lees meer >>
13-01-2018

Huispaaskaarsen bestellen
Lees meer >>
10-01-2018

De Maria Passie komt naar Gaanderen
Lees meer >>
03-01-2018

Lichtjesavond
Lees meer >>
01-01-2018

Lezing door Herman Scholte Albers: 'Voor wiens Gelaat ik sta'
Lees meer >>
01-01-2018

Kerkbalans 2018: Geef voor je kerk
Lees meer >>
01-01-2018

Voortaan permanente inzameling voor de Voedselbank
Lees meer >>
01-01-2018

Zondag van gebed voor de eenheid
Lees meer >>
01-01-2018

Beleidsadviesgroep Diaconie zoekt versterking
Lees meer >>
01-01-2018

Nieuws van het parochiebestuur (n.a.v. de vergadering van 19 december)
Lees meer >>
22-12-2017

Communie voorbereiding
Lees meer >>
14-12-2017

Verenigd in gebed voor de vrede
Lees meer >>
19-11-2017

Doopviering 29 oktober 2017 in Eibergen
Lees meer >>
06-08-2017

Jan Klein Zeggelink (85), geboren in Beltrum, zorgt al 60 jaar voor zijn parochianen
Lees meer >>