Glutenvrij ter Communie?

Kort geleden was het zelfs landelijk nieuws. Het leek om nieuwe, aangescherpte regels te gaan maar het was juist een verduidelijking van een reeds lang bestaand voorschrift. De brief van de Congregatie voor de Eredienst geeft de zorgvuldigheid aan met betrekking tot de samenstelling van het brood en de wijn die gebruikt worden voor het vieren van de eucharistie. De Kerk is hier altijd zorgvuldig in geweest. In de viering van de eucharistie gaat het om het vieren en tegenwoordig stellen van het paasmysterie en dus van onze verlossing. Jezus heeft daarvoor in het kader van een Paschamaal het brood en de wijn genomen: “doet dit tot mijn gedachtenis”. Nu kun je voor het vieren van de eucharistie niet ‘zomaar’ brood en wijn gebruiken. De bisschoppenconferentie heeft een keurmerk ingevoerd, waardoor de afnemers van de wijn en de hosties (o.a. parochies) kunnen weten dat die op de juiste wijze zijn voorbereid en de juiste samenstelling hebben. In onze parochiekerken kunnen mensen met een glutenallergie (coeliakie) ter communie gaan door een zgn. ‘glutenarme’ geconsacreerde hostie te ontvangen. We spreken soms van ‘een glutenvrije’ hostie,  maar dit is niet de juiste benaming, er zitten toch een paar gluten in. De gluten, ook al zijn ze zeer beperkt aanwezig, maken het brood (tot brood) dat nodig is voor de geldigheid van de viering. Voor verreweg de meeste mensen met een glutenallergie vormt het ontvangen van een glutenarme hostie geen probleem. Wanneer u deze hostie kon ontvangen, kunt u dit ook nu en in de toekomst zonder zorgen blijven doen. Blijft dit wel een probleem, dan bestaat de mogelijkheid voor de communicant om te drinken uit de beker. U kunt dit voor aanvang van de eucharistieviering (laten) melden aan de dienstdoende priester. Deze laatste mogelijkheid bestaat echter niet in een woord- en communieviering. Naast de sacramentele communie kennen we ook de geestelijke communie. Deze bestaat uit een intens verlangen om de Heer in het sacrament te ontvangen, ook als dit op (praktische) bezwaren stuit. Ook dan, in dat vurige verlangen, worden wij gevoed door de Heer Jezus die zich aan ons geeft.

 

Namens het pastoraal team,

pastoor H.A.M. de Jong

21-09-2017

Hubertusviering in Rekken op 15 oktober
Lees meer >>
20-09-2017

Priesterwijding Aartsbisdom Utrecht: Ronald den Hartog
Lees meer >>
19-09-2017

Missio Werelsmissiemaand 2017: Burkino Faso
Lees meer >>
14-09-2017

Kevelaerlof in Haaksbergen op 1 oktober
Lees meer >>
07-09-2017

Vredesweek 16 - 24 september 2017 "De kracht van verbeelding"
Lees meer >>
07-09-2017

Cursus Profeet en Kunstenaar als zieners - tussen aanklacht en visioen
Lees meer >>
07-09-2017

Zindag: Aan de Berkel
Lees meer >>
06-09-2017

Parochiebedevaart naar Lourdes mei 2018
Lees meer >>
05-09-2017

Uitnodiging informatieavond Vormsel op 12 en 20 september
Lees meer >>
04-09-2017

Pastoraal werker Hetty Bresser gaat met vervroegd pensioen
Lees meer >>
02-09-2017

Nieuws uit de vergadering van het parochiebestuur op 30 augustus 2017
Lees meer >>
01-09-2017

Extra aandacht voor eenzaamheid in het Inloophuis Neede
Lees meer >>
01-09-2017

Vredesweek 2017: De kracht van verbeelding
Lees meer >>
27-08-2017

Wat u misschien nog nooit gezien hebt in de Calixtusbasiliek
Lees meer >>
27-08-2017

Boekbespreking in najaar 2017: Kom tot rust
Lees meer >>
27-08-2017

Bibliodrama
Lees meer >>
24-08-2017

Uitnodiging presentatie- en installatieviering
Lees meer >>
23-08-2017

Eibergen viert patroonsfeest op 10 september
Lees meer >>
21-08-2017

Dierendagviering op zondag 1 oktober in Neede
Lees meer >>
08-08-2017

Centraal secretariaat St. Paulus - St. Ludger
Lees meer >>
06-08-2017

Jan Klein Zeggelink (85), geboren in Beltrum, zorgt al 60 jaar voor zijn parochianen
Lees meer >>
02-07-2017

Bedevaarten naar Kevelaer: 9 september en 1 november
Lees meer >>
01-07-2017

"Zindag" aan de Berkel
Lees meer >>
01-07-2017

Cursus 'Profeet en kunstenaar als zieners - tussen aanklacht en visioen'
Lees meer >>
26-06-2017

Vormselvoorbereiding 2017-2018 in de St. Paulusparochie
Lees meer >>
13-01-2017

Maandelijkse inzameling voor voedselbank
Lees meer >>