Glutenvrij ter Communie?

Kort geleden was het zelfs landelijk nieuws. Het leek om nieuwe, aangescherpte regels te gaan maar het was juist een verduidelijking van een reeds lang bestaand voorschrift. De brief van de Congregatie voor de Eredienst geeft de zorgvuldigheid aan met betrekking tot de samenstelling van het brood en de wijn die gebruikt worden voor het vieren van de eucharistie. De Kerk is hier altijd zorgvuldig in geweest. In de viering van de eucharistie gaat het om het vieren en tegenwoordig stellen van het paasmysterie en dus van onze verlossing. Jezus heeft daarvoor in het kader van een Paschamaal het brood en de wijn genomen: “doet dit tot mijn gedachtenis”. Nu kun je voor het vieren van de eucharistie niet ‘zomaar’ brood en wijn gebruiken. De bisschoppenconferentie heeft een keurmerk ingevoerd, waardoor de afnemers van de wijn en de hosties (o.a. parochies) kunnen weten dat die op de juiste wijze zijn voorbereid en de juiste samenstelling hebben. In onze parochiekerken kunnen mensen met een glutenallergie (coeliakie) ter communie gaan door een zgn. ‘glutenarme’ geconsacreerde hostie te ontvangen. We spreken soms van ‘een glutenvrije’ hostie,  maar dit is niet de juiste benaming, er zitten toch een paar gluten in. De gluten, ook al zijn ze zeer beperkt aanwezig, maken het brood (tot brood) dat nodig is voor de geldigheid van de viering. Voor verreweg de meeste mensen met een glutenallergie vormt het ontvangen van een glutenarme hostie geen probleem. Wanneer u deze hostie kon ontvangen, kunt u dit ook nu en in de toekomst zonder zorgen blijven doen. Blijft dit wel een probleem, dan bestaat de mogelijkheid voor de communicant om te drinken uit de beker. U kunt dit voor aanvang van de eucharistieviering (laten) melden aan de dienstdoende priester. Deze laatste mogelijkheid bestaat echter niet in een woord- en communieviering. Naast de sacramentele communie kennen we ook de geestelijke communie. Deze bestaat uit een intens verlangen om de Heer in het sacrament te ontvangen, ook als dit op (praktische) bezwaren stuit. Ook dan, in dat vurige verlangen, worden wij gevoed door de Heer Jezus die zich aan ons geeft.

 

Namens het pastoraal team,

pastoor H.A.M. de Jong

21-11-2017

Feestpredicatie door pastoor De Jong gehouden tijdens de Eerste Heilige Mis van Pastor Den Hartog
Lees meer >>
20-11-2017

Priesterwijding Pastor den Hartog
Lees meer >>
19-11-2017

Doopviering 29 oktober 2017 in Eibergen
Lees meer >>
16-11-2017

Sint Maartenprijs 2017
Lees meer >>
15-11-2017

Bezinnend op weg naar Kerst
Lees meer >>
08-11-2017

Voedselbank Oost-Achterhoek
Lees meer >>
01-11-2017

Emmausverhaal: bouwstenen voor geloofsgemeenschap
Lees meer >>
01-11-2017

Gezocht: enthousiaste zangers (v/m) voor het Passie-koor van de St Paulusparochie
Lees meer >>
01-11-2017

Nieuws uit de vergadering van het parochiebestuur op 3 oktober 2017
Lees meer >>
25-10-2017

Allerzielen: "De mensen van voorbij".
Lees meer >>
25-10-2017

Gelderse bedevaart ter ere van O.L.V. van Renkum
Lees meer >>
24-10-2017

Tussenrapport Vastenactie 2017
Lees meer >>
07-10-2017

Ontmoetingsavond O&I in het Islamitisch Gebedshuis in Groenlo
Lees meer >>
06-08-2017

Jan Klein Zeggelink (85), geboren in Beltrum, zorgt al 60 jaar voor zijn parochianen
Lees meer >>
13-01-2017

Maandelijkse inzameling voor voedselbank
Lees meer >>