Oecumenische Vredesviering in de O.L.V. Tenhemelopneming in Beltrum.

Oecumenische Vredesviering
Op zondag 17 september om 10.00 uur vindt in de O.L.V. Tenhemelopneming in Beltrum de jaarlijkse oecumenische vredesviering plaats.
Thema van de Vredesweek is: de kracht van verbeelding.
In een tijd van groeiende verdeeldheid, doet vredesorganisatie PAX een beroep op de kracht van de verbeelding.

"Conflicten tussen mensen spelen niet alleen ver weg, maar zijn dichtbij gekomen. In ons eigen land versterken populistische leiders en bewegingen de polarisatie tussen 'wij' en 'zij'. Er wordt veel geschreeuwd en weinig geluisterd. Veel mensen voelen zich hier machteloos over en ervaren een gebrek aan verbinding met mensen in hun eigen buurt. Ook internationaal nemen spanningen en tegenstellingen toe. In oorlogsgebieden is veel verbeeldingskracht nodig om te blijven geloven in vrede, in ons eigen land om elkaar te blijven vinden.

Ga deze Vredesweek op zoek naar jouw verbeeldingskracht. Door een beroep te doen op je verbeeldingskracht ga je anders kijken en denken. Je maakt je los van bestaande beelden en overtuigingen, nieuwe beelden en ideeën krijgen de ruimte.

Verbeeldingskracht stelt je in staat om te dromen, om grenzen te verleggen, om samen te zoeken naar wat je bindt met anderen in plaats van verdeelt. Het stelt je in staat om je te laten inspireren door moedige vredesactivisten in conflictgebieden die blijven geloven in vrede. 'De kracht van verbeelding' biedt hoop op een betere wereld. Een wereld waarin plaats is voor iedereen." (citaat PAX)

Het Jongerenkoor Rhumtas uit Beltrum verleent haar muzikale medewerking. De voorganger is ds. Wim Blanken.
Na afloop van de viering is er gelegenheid om na te praten onder het genot van een kopje koffie of thee.
Mocht u vanuit Groenlo of Lievelde vervoer wensen of kunnen aanbieden dan verzoeken wij u contact op te nemen met Hans Krabbenborg (Lievelde - 375088), Peter Müller (Groenlo(0544)- 463045) of Diny Vennebekken (Groenlo (0544)- 465509).
Graag nodigen wij u uit voor deze vredesviering.
Namens de Oecumenische Raad van Beltrum - Groenlo - Lievelde

21-11-2017

Feestpredicatie door pastoor De Jong gehouden tijdens de Eerste Heilige Mis van Pastor Den Hartog
Lees meer >>
20-11-2017

Priesterwijding Pastor den Hartog
Lees meer >>
19-11-2017

Doopviering 29 oktober 2017 in Eibergen
Lees meer >>
16-11-2017

Sint Maartenprijs 2017
Lees meer >>
15-11-2017

Bezinnend op weg naar Kerst
Lees meer >>
08-11-2017

Voedselbank Oost-Achterhoek
Lees meer >>
01-11-2017

Emmausverhaal: bouwstenen voor geloofsgemeenschap
Lees meer >>
01-11-2017

Gezocht: enthousiaste zangers (v/m) voor het Passie-koor van de St Paulusparochie
Lees meer >>
01-11-2017

Nieuws uit de vergadering van het parochiebestuur op 3 oktober 2017
Lees meer >>
25-10-2017

Allerzielen: "De mensen van voorbij".
Lees meer >>
25-10-2017

Gelderse bedevaart ter ere van O.L.V. van Renkum
Lees meer >>
24-10-2017

Tussenrapport Vastenactie 2017
Lees meer >>
07-10-2017

Ontmoetingsavond O&I in het Islamitisch Gebedshuis in Groenlo
Lees meer >>
06-08-2017

Jan Klein Zeggelink (85), geboren in Beltrum, zorgt al 60 jaar voor zijn parochianen
Lees meer >>
13-01-2017

Maandelijkse inzameling voor voedselbank
Lees meer >>