Centraal secretariaat St. Paulus - St. Ludger

De pastores van de parochies St. Ludger en St. Paulus zijn pastoraal gaan samenwerken. Dit heeft gevolgen voor de inrichting van de organisatie van het pastorale werk. In het verleden werden beide teams ondersteund door hun eigen parochiesecretariaat. Al eerder bespraken de parochiebesturen de noodzaak en het nut van het instellen van één centraal secretariaat voor de ondersteuning van het team en van de beide besturen. Dit heeft geleid tot een besluit dat door beide besturen van harte genomen is. Per 1 oktober is er één Centraal Secretariaat actief voor de parochies St. Ludger en St. Paulus. Dit secretariaat is gehuisvest in Groenlo, aan de Nieuwstad 12 en bereikbaar via 0544-464663 of één van de huidige emailadressen. Dit is ook de werkplek van de aangestelde medewerksters Francis Poelhuis en Angela Röeling. Angela zal eerst-aanspreekbare zijn voor zaken rond het pastorale team, Francis vervult aanvullende werkzaamheden voor het team, als bijv. het maken van het vieringenrooster. Beiden ondersteunen zij de besturen en vervangen zij elkaar onderling. Vanwege de ruimere bezetting is het secretariaat bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 08.30 uur tot 12.30 uur. In de komende periode wordt nog gekeken naar het takenpakket van het Centraal Secretariaat, waarbij ook de organisatie van de aanmeldingen voor doop, eerste communie etc.  zal worden meegenomen. Vanaf 1 januari 2018 zal het samenstellen van het rooster voor de vieringen in de 16 geloofsgemeenschappen van de parochies centraal worden geregeld.

Samenwerken is een proces. Niet alles zal direct afdoende geregeld zijn. Wij vertrouwen op uw begrip en medewerking in deze en houden u van ontwikkelingen op de hoogte.

 

Namens de parochiebesturen,

Pastoor H.A.M. de Jong

 

1 augustus 2017

20-05-2018

Een bijzondere rondleiding in de Calixtusbasiliek op 18 juni
Lees meer >>
15-05-2018

Lourdesreis 2018
Lees meer >>
14-05-2018

Bedevaart Kevelaer 2018: Zoek Vrede!
Lees meer >>
14-05-2018

Tienerkamp Bisdom: Back to basic
Lees meer >>
08-05-2018

Viering Sacramentsdag op 3 juni met plechtig Lof in Groenlo
Lees meer >>
07-05-2018

In de voetsporen van Paulus
Lees meer >>
03-05-2018

De wandeling (pelgrimage)
Lees meer >>
01-05-2018

Afscheid van de St. Paulusparochie (door pastor Zoet)
Lees meer >>
01-05-2018

Uitnodiging St. Paulusdag
Lees meer >>
01-05-2018

Nationaal Holocaust Museum in oprichting
Lees meer >>
10-04-2018

Zondag 24 juni 2018 is de St. Paulusdag in Eibergen
Lees meer >>
01-04-2018

Mededeling van de parochiebesturen Sint Paulus en Sint Ludger en het pastorale team
Lees meer >>
27-02-2018

Kloosterdagen in Megen (20 t/m 23 augustus 2018)
Lees meer >>
14-12-2017

Verenigd in gebed voor de vrede
Lees meer >>