Centraal secretariaat St. Paulus - St. Ludger

De pastores van de parochies St. Ludger en St. Paulus zijn pastoraal gaan samenwerken. Dit heeft gevolgen voor de inrichting van de organisatie van het pastorale werk. In het verleden werden beide teams ondersteund door hun eigen parochiesecretariaat. Al eerder bespraken de parochiebesturen de noodzaak en het nut van het instellen van één centraal secretariaat voor de ondersteuning van het team en van de beide besturen. Dit heeft geleid tot een besluit dat door beide besturen van harte genomen is. Per 1 oktober is er één Centraal Secretariaat actief voor de parochies St. Ludger en St. Paulus. Dit secretariaat is gehuisvest in Groenlo, aan de Nieuwstad 12 en bereikbaar via 0544-464663 of één van de huidige emailadressen. Dit is ook de werkplek van de aangestelde medewerksters Francis Poelhuis en Angela Röeling. Angela zal eerst-aanspreekbare zijn voor zaken rond het pastorale team, Francis vervult aanvullende werkzaamheden voor het team, als bijv. het maken van het vieringenrooster. Beiden ondersteunen zij de besturen en vervangen zij elkaar onderling. Vanwege de ruimere bezetting is het secretariaat bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 08.30 uur tot 12.30 uur. In de komende periode wordt nog gekeken naar het takenpakket van het Centraal Secretariaat, waarbij ook de organisatie van de aanmeldingen voor doop, eerste communie etc.  zal worden meegenomen. Vanaf 1 januari 2018 zal het samenstellen van het rooster voor de vieringen in de 16 geloofsgemeenschappen van de parochies centraal worden geregeld.

Samenwerken is een proces. Niet alles zal direct afdoende geregeld zijn. Wij vertrouwen op uw begrip en medewerking in deze en houden u van ontwikkelingen op de hoogte.

 

Namens de parochiebesturen,

Pastoor H.A.M. de Jong

 

1 augustus 2017

21-09-2017

Hubertusviering in Rekken op 15 oktober
Lees meer >>
20-09-2017

Priesterwijding Aartsbisdom Utrecht: Ronald den Hartog
Lees meer >>
19-09-2017

Missio Werelsmissiemaand 2017: Burkino Faso
Lees meer >>
14-09-2017

Kevelaerlof in Haaksbergen op 1 oktober
Lees meer >>
07-09-2017

Vredesweek 16 - 24 september 2017 "De kracht van verbeelding"
Lees meer >>
07-09-2017

Cursus Profeet en Kunstenaar als zieners - tussen aanklacht en visioen
Lees meer >>
07-09-2017

Zindag: Aan de Berkel
Lees meer >>
06-09-2017

Parochiebedevaart naar Lourdes mei 2018
Lees meer >>
05-09-2017

Uitnodiging informatieavond Vormsel op 12 en 20 september
Lees meer >>
04-09-2017

Pastoraal werker Hetty Bresser gaat met vervroegd pensioen
Lees meer >>
02-09-2017

Nieuws uit de vergadering van het parochiebestuur op 30 augustus 2017
Lees meer >>
01-09-2017

Extra aandacht voor eenzaamheid in het Inloophuis Neede
Lees meer >>
01-09-2017

Vredesweek 2017: De kracht van verbeelding
Lees meer >>
27-08-2017

Wat u misschien nog nooit gezien hebt in de Calixtusbasiliek
Lees meer >>
27-08-2017

Boekbespreking in najaar 2017: Kom tot rust
Lees meer >>
27-08-2017

Bibliodrama
Lees meer >>
24-08-2017

Uitnodiging presentatie- en installatieviering
Lees meer >>
23-08-2017

Eibergen viert patroonsfeest op 10 september
Lees meer >>
21-08-2017

Dierendagviering op zondag 1 oktober in Neede
Lees meer >>
08-08-2017

Centraal secretariaat St. Paulus - St. Ludger
Lees meer >>
06-08-2017

Jan Klein Zeggelink (85), geboren in Beltrum, zorgt al 60 jaar voor zijn parochianen
Lees meer >>
02-07-2017

Bedevaarten naar Kevelaer: 9 september en 1 november
Lees meer >>
01-07-2017

"Zindag" aan de Berkel
Lees meer >>
01-07-2017

Cursus 'Profeet en kunstenaar als zieners - tussen aanklacht en visioen'
Lees meer >>
26-06-2017

Vormselvoorbereiding 2017-2018 in de St. Paulusparochie
Lees meer >>
13-01-2017

Maandelijkse inzameling voor voedselbank
Lees meer >>