Centraal secretariaat St. Paulus - St. Ludger

De pastores van de parochies St. Ludger en St. Paulus zijn pastoraal gaan samenwerken. Dit heeft gevolgen voor de inrichting van de organisatie van het pastorale werk. In het verleden werden beide teams ondersteund door hun eigen parochiesecretariaat. Al eerder bespraken de parochiebesturen de noodzaak en het nut van het instellen van één centraal secretariaat voor de ondersteuning van het team en van de beide besturen. Dit heeft geleid tot een besluit dat door beide besturen van harte genomen is. Per 1 oktober is er één Centraal Secretariaat actief voor de parochies St. Ludger en St. Paulus. Dit secretariaat is gehuisvest in Groenlo, aan de Nieuwstad 12 en bereikbaar via 0544-464663 of één van de huidige emailadressen. Dit is ook de werkplek van de aangestelde medewerksters Francis Poelhuis en Angela Röeling. Angela zal eerst-aanspreekbare zijn voor zaken rond het pastorale team, Francis vervult aanvullende werkzaamheden voor het team, als bijv. het maken van het vieringenrooster. Beiden ondersteunen zij de besturen en vervangen zij elkaar onderling. Vanwege de ruimere bezetting is het secretariaat bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 08.30 uur tot 12.30 uur. In de komende periode wordt nog gekeken naar het takenpakket van het Centraal Secretariaat, waarbij ook de organisatie van de aanmeldingen voor doop, eerste communie etc.  zal worden meegenomen. Vanaf 1 januari 2018 zal het samenstellen van het rooster voor de vieringen in de 16 geloofsgemeenschappen van de parochies centraal worden geregeld.

Samenwerken is een proces. Niet alles zal direct afdoende geregeld zijn. Wij vertrouwen op uw begrip en medewerking in deze en houden u van ontwikkelingen op de hoogte.

 

Namens de parochiebesturen,

Pastoor H.A.M. de Jong

 

1 augustus 2017

16-11-2017

Sint Maartenprijs 2017
Lees meer >>
15-11-2017

Bezinnend op weg naar Kerst
Lees meer >>
08-11-2017

Voedselbank Oost-Achterhoek
Lees meer >>
01-11-2017

Emmausverhaal: bouwstenen voor geloofsgemeenschap
Lees meer >>
01-11-2017

Gezocht: enthousiaste zangers (v/m) voor het Passie-koor van de St Paulusparochie
Lees meer >>
01-11-2017

Nieuws uit de vergadering van het parochiebestuur op 3 oktober 2017
Lees meer >>
25-10-2017

Allerzielen: "De mensen van voorbij".
Lees meer >>
25-10-2017

Gelderse bedevaart ter ere van O.L.V. van Renkum
Lees meer >>
24-10-2017

Tussenrapport Vastenactie 2017
Lees meer >>
23-10-2017

Geheel verzorgde parochiereis naar Malta 16 t/m 23 april 2018
Lees meer >>
13-10-2017

Uitnodiging voor eerste Eucharistieviering van pastor Den Hartog in St.Paulus/St. Ludger op 19 november
Lees meer >>
07-10-2017

Ontmoetingsavond O&I in het Islamitisch Gebedshuis in Groenlo
Lees meer >>
06-08-2017

Jan Klein Zeggelink (85), geboren in Beltrum, zorgt al 60 jaar voor zijn parochianen
Lees meer >>
13-01-2017

Maandelijkse inzameling voor voedselbank
Lees meer >>