Centraal secretariaat St. Paulus - St. Ludger

De pastores van de parochies St. Ludger en St. Paulus zijn pastoraal gaan samenwerken. Dit heeft gevolgen voor de inrichting van de organisatie van het pastorale werk. In het verleden werden beide teams ondersteund door hun eigen parochiesecretariaat. Al eerder bespraken de parochiebesturen de noodzaak en het nut van het instellen van één centraal secretariaat voor de ondersteuning van het team en van de beide besturen. Dit heeft geleid tot een besluit dat door beide besturen van harte genomen is. Per 1 oktober is er één Centraal Secretariaat actief voor de parochies St. Ludger en St. Paulus. Dit secretariaat is gehuisvest in Groenlo, aan de Nieuwstad 12 en bereikbaar via 0544-464663 of één van de huidige emailadressen. Dit is ook de werkplek van de aangestelde medewerksters Francis Poelhuis en Angela Röeling. Angela zal eerst-aanspreekbare zijn voor zaken rond het pastorale team, Francis vervult aanvullende werkzaamheden voor het team, als bijv. het maken van het vieringenrooster. Beiden ondersteunen zij de besturen en vervangen zij elkaar onderling. Vanwege de ruimere bezetting is het secretariaat bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 08.30 uur tot 12.30 uur. In de komende periode wordt nog gekeken naar het takenpakket van het Centraal Secretariaat, waarbij ook de organisatie van de aanmeldingen voor doop, eerste communie etc.  zal worden meegenomen. Vanaf 1 januari 2018 zal het samenstellen van het rooster voor de vieringen in de 16 geloofsgemeenschappen van de parochies centraal worden geregeld.

Samenwerken is een proces. Niet alles zal direct afdoende geregeld zijn. Wij vertrouwen op uw begrip en medewerking in deze en houden u van ontwikkelingen op de hoogte.

 

Namens de parochiebesturen,

Pastoor H.A.M. de Jong

 

1 augustus 2017

13-01-2018

Inspiratie uit de Schrift en boekbespreking
Lees meer >>
13-01-2018

Huispaaskaarsen bestellen
Lees meer >>
10-01-2018

De Maria Passie komt naar Gaanderen
Lees meer >>
03-01-2018

Lichtjesavond
Lees meer >>
01-01-2018

Lezing door Herman Scholte Albers: 'Voor wiens Gelaat ik sta'
Lees meer >>
01-01-2018

Kerkbalans 2018: Geef voor je kerk
Lees meer >>
01-01-2018

Voortaan permanente inzameling voor de Voedselbank
Lees meer >>
01-01-2018

Zondag van gebed voor de eenheid
Lees meer >>
01-01-2018

Beleidsadviesgroep Diaconie zoekt versterking
Lees meer >>
01-01-2018

Nieuws van het parochiebestuur (n.a.v. de vergadering van 19 december)
Lees meer >>
22-12-2017

Communie voorbereiding
Lees meer >>
14-12-2017

Verenigd in gebed voor de vrede
Lees meer >>
19-11-2017

Doopviering 29 oktober 2017 in Eibergen
Lees meer >>
06-08-2017

Jan Klein Zeggelink (85), geboren in Beltrum, zorgt al 60 jaar voor zijn parochianen
Lees meer >>