Cursus 'Profeet en kunstenaar als zieners - tussen aanklacht en visioen'

Profeten zien scherp zien wat er speelt in het maatschappelijk en gelovig landschap. Ze hebben een zuiver gevoel voor recht en onrecht en kennen het ‘stille zuchten’ van een weduwe of berooide man. Ze doorzien de machtsbeluste koning, die onder een hoedje speelt met religieuze leiders.
In dat licht verwoordt de profeet de stem van God: de tegenstem, een ander geluid.
Soms is het een aanklacht, soms een visioen, dreigende of hoopvolle taal, sprekende beelden en uitdagende stellingen, maar ook een indringend gebed of de nood van de profeet zelf…
Hij richt zich tot de leiders, maar telkens klinkt de stem van het volk mee…

De teksten van de profeten gaan over de actualiteit op het moment van hun optreden, maar ze zijn zo sterk en aangrijpend, dat mensen in latere tijden zich erin herkennen… alsof hun woorden hier en nu opnieuw tot leven komen.

Je kunt de profeet in Israël vergelijken met de kunstenaar, die maatschappelijke thema’s op een indringende wijze verbeeldt. Of de cabaretier die met een meeslepend lied de zaal in vervoering brengt, en tegelijk laat voelen dat diezelfde mensen wegkijken bij lastige vraagstukken en vaak kiezen voor hun portemonnee boven sociaal verzet.

We lezen uit de profeet Amos of Jesaja, die onderling zeer verschillen, maar beiden Gods boodschap krachtig vertolken.
Voorafgaand aan de tekstlezing kijken we naar een hedendaags kunstwerk.
Belangrijk bij dat alles zijn wijzelf. Het gaat om ons zien en horen: wij zijn zelf in het geding met ons geloven en staan in de maatschappij nu.

De zes bijeenkomsten zijn meditatief, informatief en interactief.
We sluiten elke bijeenkomst af met muziek of poëzie.

Praktische gegevens:
Data: maandag 9 oktober, 13 november, 11 december 2017, 8 januari, 12 februari, 13 maart 2018.
Tijd: 19.30 – 22.00 uur.
Plaats: Het Achterhuis naast de H. Caeciliakerk, Borculoseweg 43, Neede
Begeleiding: pastoraal werker Annet Zoet.
Kosten: € 25,- voor 6 bijeenkomsten.
Informatie en aanmelding: voor 25 september 2017 bij Annet Zoet, telefoon 06-27124695, e-mail annettezoet@gmail.com

20-05-2018

Een bijzondere rondleiding in de Calixtusbasiliek op 18 juni
Lees meer >>
15-05-2018

Lourdesreis 2018
Lees meer >>
14-05-2018

Bedevaart Kevelaer 2018: Zoek Vrede!
Lees meer >>
14-05-2018

Tienerkamp Bisdom: Back to basic
Lees meer >>
08-05-2018

Viering Sacramentsdag op 3 juni met plechtig Lof in Groenlo
Lees meer >>
07-05-2018

In de voetsporen van Paulus
Lees meer >>
03-05-2018

De wandeling (pelgrimage)
Lees meer >>
01-05-2018

Afscheid van de St. Paulusparochie (door pastor Zoet)
Lees meer >>
01-05-2018

Uitnodiging St. Paulusdag
Lees meer >>
01-05-2018

Nationaal Holocaust Museum in oprichting
Lees meer >>
10-04-2018

Zondag 24 juni 2018 is de St. Paulusdag in Eibergen
Lees meer >>
01-04-2018

Mededeling van de parochiebesturen Sint Paulus en Sint Ludger en het pastorale team
Lees meer >>
27-02-2018

Kloosterdagen in Megen (20 t/m 23 augustus 2018)
Lees meer >>
14-12-2017

Verenigd in gebed voor de vrede
Lees meer >>