Zondag 19 mei: Zondag voor de Oosterse Kerken: 'God verheerlijken in liturgie en leven'

Op de Vijfde Zondag van Pasen, 19 mei 2019, wordt in Nederlandse parochies de Zondag voor de Oosterse Kerken gehouden. Motto van deze bijzondere zondag is: God verheerlijken in liturgie en leven.
In het Johannesevangelie verwijst het woord ‘verheerlijken’, ‘verheerlijkt worden’, steeds naar het grote mysterie van Jezus’ kruisdood en verrijzenis. In hetzelfde Johannesevangelie wordt dit ‘verheerlijken’ verbonden met het gebod aan de gelovigen om elkaar lief te hebben en zo te delen in de liefde van God (Joh 13,31-35).
De Orthodoxe Kerk is bij uitstek een vierende Kerk. In de viering van de Goddelijke Liturgie ligt haar kracht. In alle diensten wordt God uitbundig verheerlijkt en geprezen. Vanuit de liturgie doordringt de verheerlijking van God het hele leven.
Ook in het Westers christendom gaat het om de doorwerking en de balans tussen liturgie en dagelijks leven: de verheerlijking van God, het erkennen en bezingen van zijn grootheid en liefde, is niet beperkt tot liturgische vieringen, maar dient concrete vorm te krijgen in het leven van alle dag.
Augustinus verwoordde dat zo: “Wij moeten Hem loven met heel ons hart, niet met de lippen en de stem alleen, maar met heel ons geweten, met heel ons leven, met al onze daden.”

Op de website https://www.oecumene.nl/kalender/zondag-v-d-oosterse-kerken vindt u de poster, preekschets en voorbeden voor de Zondag voor de Oosterse Kerken. Het aprilnummer van het blad Overeen https://www.oecumene.nl/publicaties/overeen is geheel aan het thema gewijd.

 

01-05-2019

Zondag 19 mei: Zondag voor de Oosterse Kerken: 'God verheerlijken in liturgie en leven'
Lees meer >>
01-05-2019

Tienerkamp in Duitsland: Dare!
Lees meer >>
01-05-2019

Nieuws van het bestuur n.a.v. de bestuursvergadering van 6 april 2019
Lees meer >>
01-05-2019

Terugblik op De Passie
Lees meer >>
24-04-2019

De wandeling (pelgrimage)
Lees meer >>