Zondag Goddelijke Barmhartigheid: 28 april in Groenlo

In het jaar 2000 gaf paus Johannes Paulus II de titel aan deze Tweede Zondag van Pasen, Beloken Pasen. Paus Johannes Paulus II was een groot vereerder van de heilige zuster Faustina Kowalska. Aan haar heeft de Heer zich bekend gemaakt en haar gevraagd de devotie tot zijn Goddelijke Barmhartigheid te bevorderen. Hij beloofde gelovigen, die op Barmhartigheidszondag naderen tot het sacrament van boete en verzoening en de eucharistie bijzondere genaden te schenken. In het jaar 2005 overleed paus Johannes Paulus II op de vooravond van deze zondag.

Op zondag 28 april vindt wederom een Uur van Barmhartigheid plaats in de H. Calixtusbasiliek aan de Kerkwal in Groenlo. Er is gelegenheid tot stil gebed bij het Allerheiligste Sacrament, de rozenkrans van de Goddelijke Barmhartigheid wordt gebeden én er is gelegenheid tot het ontvangen van het sacrament van boete en verzoening.  Het gebedsuur wordt gehouden van 15.00 uur tot 16.30 uur. U kunt er ook voor kiezen een gedeelte mee te maken. Eerder op deze zondag begint de Hoogmis in de basiliek om 10.30 uur. Na afloop is er ontmoeting met koffie en thee in de Calixtuszaal.

U bent hartelijk welkom!

Pastoor H.A.M.  de Jong

18-04-2019

Een groet van de aartsbisschop - Paastriduum 2019
Lees meer >>
15-04-2019

15 mei: een bijzondere rondleiding in de Calixtusbasiliek
Lees meer >>
04-04-2019

Oecumenische Hemelvaart op 30 mei 2019
Lees meer >>
03-04-2019

"Zindag" aan de Berkel
Lees meer >>
01-04-2019

Terugblik op lezing voor dr. Anton ten Klooster in Rietmolen
Lees meer >>
01-04-2019

Boete en verzoening met Pasen
Lees meer >>
01-04-2019

Zondag Goddelijke Barmhartigheid: 28 april in Groenlo
Lees meer >>
25-03-2019

Programma 24 uur voor de Heer
Lees meer >>
25-03-2019

De viering van het Paastriduum in het Eucharistisch Centrum
Lees meer >>
13-03-2019

Zondag 5 mei opening van het Bedevaartseizoen
Lees meer >>
01-03-2019

Je ziet Hem niet, want Hij is doorzichtig
Lees meer >>
01-03-2019

Nieuws van het parochiebestuur n.a.v. de bestuursvergadering van 13 februari 2019
Lees meer >>