Terugblik op lezing voor dr. Anton ten Klooster in Rietmolen

Woensdagavond 20 maart werden de 25 geïnteresseerden naar wat Anton ten Klooster te vertellen had, gastvrij ontvangen door leden van de locatieraad in de sporthal annex dorpsaccommodatie, Past. C. M. van Everdingenstraat 66A te Rietmolen.
Anton ten Klooster (1983) is priester van het aartsbisdom Utrecht.
Hij promoveerde in 2018 op een proefschrift over de uitleg van de zaligsprekingen door Thomas van Aquino. Ten Klooster vertelde over hoe hij te werk was gegaan en er was ruimte om vragen te stellen, in gesprek te gaan. De 10 geboden worden vaak als leefregels gebruikt maar als je de vraag stelt: Wat is nou geluk dat niet zomaar voorbij is? Dan geeft Jezus het antwoord met de Zaligsprekingen; leefregels waardoor mensen opbloeien. Zalig = gelukkig.
Het was een zinvolle avond en na afloop kochten veel bezoekers het boek ‘Op de weg van het geluk, De zaligsprekingen als leidraad voor je leven’ geschreven door Anton ten Klooster en Gerben Zweers.

Samenvatting van de lezing:

De basis voor Ten Kloosters proefschrift werd eigenlijk al gelegd in 2002, tijdens de Wereldjongerendagen in Toronto. Daar sprak paus Johannes Paulus II zijn vertrouwen uit in de honderdduizenden aanwezige jongeren. Ten Klooster was één van die jongeren die de paus toen hoorden zeggen: “Dierbare vrienden, de Kerk kijkt vandaag met vertrouwen naar jullie, en verwacht dat jullie de mensen van de zaligsprekingen zullen zijn.” Zestien jaar later verdedigde Anton ten Klooster zijn proefschrift waarvan die woorden het motto zijn.

De zeven zaligsprekingen (zoals over de armen van geest, de treurenden en de zachtmoedigen) komen steeds terug in de carrière van Thomas van Aquino.
Deze Middeleeuwse kerkleraar oefende zijn taak – de Bijbel uitleggen – uit op drie manieren, aldus Ten Klooster: “Eerst ging hij de Bijbel lezen, daarna disputeren, oftewel: discussies houden over de vragen die Bijbellezing oproept. De derde en laatste stap is het preken.”
In zijn proefschrift houdt Ten Klooster in de uitleg van de zaligsprekingen die driedeling aan.
Voor zijn proefschrift putte Ten Klooster onder andere uit een manuscript dat in de jaren vijftig van de vorige eeuw werd ontdekt in de universiteitsbibliotheek van Bazel. Het zijn aantekeningen gemaakt tijdens een reeks colleges die Thomas van Aquino gaf over het Matteüsevangelie. Ten Klooster: “De relevante delen van die tekst waren nog niet ontsloten, een taak die ik uiteindelijk zelf op me heb genomen.”

Thomas van Aquino zag de zaligsprekingen als een uitleg over wat geluk wel en niet is.
Ten Klooster: “Uiteindelijk – dat is de vaste overtuiging van Thomas – is ons ware geluk te vinden bij God. Diegenen wier leven op God gericht is, de zuiveren van hart en de vredebrengers, zijn in hun leven al het meest afgestemd op het uiteindelijke geluk.”
De kern van Thomas’ verhandeling is dat het handelen van de mens gevormd wordt door de genade van God, zo betoogt Ten Klooster. “Door de deugden van geloof, hoop en liefde te geven, verbindt God de mens aan zich. De zeven gaven van de Heilige Geest zijn daar een verdere versterking van. Het is met de door God gegeven deugden en met de gaven van de Geest dat de mens die dingen kan doen die hem of haar naar het ware geluk voeren.
En de dingen die de mens kan doen… die zijn het beste beschreven in de zaligsprekingen.
Een dergelijk leven is buitengewoon gelukkig en vruchtbaar – ook wanneer het niet zonder moeite is.”

18-04-2019

Een groet van de aartsbisschop - Paastriduum 2019
Lees meer >>
15-04-2019

15 mei: een bijzondere rondleiding in de Calixtusbasiliek
Lees meer >>
04-04-2019

Oecumenische Hemelvaart op 30 mei 2019
Lees meer >>
03-04-2019

"Zindag" aan de Berkel
Lees meer >>
01-04-2019

Terugblik op lezing voor dr. Anton ten Klooster in Rietmolen
Lees meer >>
01-04-2019

Boete en verzoening met Pasen
Lees meer >>
01-04-2019

Zondag Goddelijke Barmhartigheid: 28 april in Groenlo
Lees meer >>
25-03-2019

Programma 24 uur voor de Heer
Lees meer >>
25-03-2019

De viering van het Paastriduum in het Eucharistisch Centrum
Lees meer >>
13-03-2019

Zondag 5 mei opening van het Bedevaartseizoen
Lees meer >>
01-03-2019

Je ziet Hem niet, want Hij is doorzichtig
Lees meer >>
01-03-2019

Nieuws van het parochiebestuur n.a.v. de bestuursvergadering van 13 februari 2019
Lees meer >>