De viering van het Paastriduum in het Eucharistisch Centrum

In deze Veertigdagentijd bereiden wij ons als christenen voor op Pasen. We vieren dat Christus uit de dood is opgestaan, om ons de zekerheid te geven van het eeuwig leven bij God.

Maar Pasen vieren wij niet alleen op Eerste Paasdag. Het Paasfeest vieren wij niet zonder Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Stille Zaterdag.

Omdat de vieringen van Witte Donderdag en de Paaswake alleen gevierd kunnen worden in het kader van de viering van de Eucharistie, worden genoemde vieringen in één kerk gevierd en wel in het Eucharistische Centrum van onze parochie: de H. Calixtusbasiliek in Groenlo.

Evenals voorgaande jaren bent u van harte uitgenodigd om deze bijzondere, intense vieringen met medeparochianen van andere geloofsgemeenschappen samen te vieren.

Omdat de kinderen, die zich voorbereiden op het ontvangen van de eerste heilige communie bij de Witte Donderdagviering betrokken worden, zal de viering van de gedachtenis van het Laatste Avondmaal van Onze Heer dan ook het karakter hebben van een gezinsviering. De viering op 18 april begint om 19.00 uur. Na de viering is er tot 21.30 uur gelegenheid tot stille aanbidding van het Allerheiligste Sacrament in de Mariakapel van de basiliek.

Op Goede Vrijdag is de Kruisweg om 15.00 uur en de Plechtigheden (lijdensverhaal, kruishulde en communie-uitreiking) om 19.00 uur in de basiliek.

De plechtige viering van de Paaswake (20 april, 20.30 uur), zal voor alle geloofsgemeenschappen zijn. Dit jaar zal het parochie-brede koor “Laudate Dominum” medewerking verlenen.

Aan het einde van de viering zal het doopwater en de paaskaarsen die voor al de deelnemende geloofsgemeenschappen zijn gezegend, worden overhandigd aan vertegenwoordigers van de geloofsgemeenschappen. Vanuit de Paaswake in Groenlo worden het doopwater en de paaskaarsen op Paasmorgen plechtig naar voren gebracht in de vieringen van de geloofsgemeenschappen van Beltrum, Lievelde, Rekken, Rietmolen, Neede en Eibergen.

In de viering van Witte Donderdag en de Paaswake worden houdbare producten ingezameld voor de Voedselbank. Er staan kratten achter in de basiliek.

Namens het pastoraal team, het parochiebestuur en uw locatieraad wil ik u allen van harte uitnodigen om aan deze bijzondere vieringen deel te nemen en samen Pasen te vieren.

                                                                                                         Pastoor H.A.M. de Jong

18-04-2019

Een groet van de aartsbisschop - Paastriduum 2019
Lees meer >>
15-04-2019

15 mei: een bijzondere rondleiding in de Calixtusbasiliek
Lees meer >>
04-04-2019

Oecumenische Hemelvaart op 30 mei 2019
Lees meer >>
03-04-2019

"Zindag" aan de Berkel
Lees meer >>
01-04-2019

Terugblik op lezing voor dr. Anton ten Klooster in Rietmolen
Lees meer >>
01-04-2019

Boete en verzoening met Pasen
Lees meer >>
01-04-2019

Zondag Goddelijke Barmhartigheid: 28 april in Groenlo
Lees meer >>
25-03-2019

Programma 24 uur voor de Heer
Lees meer >>
25-03-2019

De viering van het Paastriduum in het Eucharistisch Centrum
Lees meer >>
13-03-2019

Zondag 5 mei opening van het Bedevaartseizoen
Lees meer >>
01-03-2019

Je ziet Hem niet, want Hij is doorzichtig
Lees meer >>
01-03-2019

Nieuws van het parochiebestuur n.a.v. de bestuursvergadering van 13 februari 2019
Lees meer >>