Kruisweg HaZiMa in de open lucht 2019

Op Goede Vrijdag 19 april wordt bij goed weer om 15.00 uur de Kruisweg gelopen langs de prachtige statiemuur achter de St. Agathakerk in Harreveld. Deze wordt dit jaar voor het eerst gezamenlijk georganiseerd door de geloofsgemeenschappen van Harreveld, Zieuwent en Mariënvelde. Voorgangers en koren van de 3 dorpen zullen het lijdensverhaal in woord en gezang tot leven brengen.  

De kruiswegstaties vertellen door middel van 14 afbeeldingen de lijdensweg van Jezus.

Door als het ware met Jezus mee te lopen, kun je het verhaal beter beleven. Bij elke statie staan we stil en proberen we ons te verplaatsen in Jezus. We plaatsen het lijdensverhaal in deze tijd en denken aan mensen die zich in soortgelijke situaties bevinden. Net als Jezus hebben veel mensen een kruis te dragen, omdat ze ziek zijn, eenzaam of in de steek gelaten, gepest worden, op de vlucht zijn, gevangen zitten of gemarteld worden. Kortom: we bidden voor alle mensen die een kruis te dragen hebben en staan stil bij alle vormen van lijden in de wereld.

Voor de oorsprong van de kruiswegstaties in Harreveld moeten we terug naar het einde van de 18e eeuw. Oorspronkelijk stonden de staties in een Duitse kerk. In 1893 werden ze naar de kapel van het internaat in Harreveld overgebracht. Na grondige restauratie staan ze sinds enkele jaren in de nieuwe statiemuur bij het kerkhof en bieden zo een unieke kans voor een Kruisweg in de open lucht.

Er is parkeergelegenheid naast de kerk. Voor mensen die slecht ter been zijn, is de Kruisweg met de rollator begaanbaar. Bij regen wijken we uit naar de St. Agathakerk.

Iedereen wordt van harte uitgenodigd om aan deze bijzondere Kruisweg deel te nemen.

Na afloop is er gelegenheid om na te praten bij een kopje koffie of thee.

01-05-2019

Zondag 19 mei: Zondag voor de Oosterse Kerken: 'God verheerlijken in liturgie en leven'
Lees meer >>
01-05-2019

Tienerkamp in Duitsland: Dare!
Lees meer >>
01-05-2019

Nieuws van het bestuur n.a.v. de bestuursvergadering van 6 april 2019
Lees meer >>
01-05-2019

Terugblik op De Passie
Lees meer >>
24-04-2019

De wandeling (pelgrimage)
Lees meer >>