Mee naar de Chrismamis op 17 april?

Ieder jaar wordt aan de vooravond van Witte Donderdag in de Onze Lieve Vrouwekerk in Apeldoorn de Chrismamis gevierd. Tijdens deze plechtige eucharistieviering in het midden van de Goede Week hernieuwen de priesters hun wijdingsbeloften aan de bisschop en wordt het chrisma gewijd en de ziekenolie en de olie voor de geloofsleerlingen gezegend.

De Chrismamis is dit jaar op woensdag 17 april om 19.00 uur en vormt het jaarlijks hoogtepunt voor de Kerk van ons Aartsbisdom Utrecht die samenkomt rondom de aartsbisschop.

De aartsbisschop spreekt daarom de wens uit dat de Chrismamis een echt diocesaan karakter zal dragen. Naast de priesters, diakens, pastoraal werkers en pastoraal assistenten zijn ook leden van de geloofsgemeenschappen van de parochies in ons bisdom uitgenodigd om met een delegatie aanwezig te zijn.

Ruimer nog: alle gelovigen zijn welkom om deze viering mee te maken. Het zou mooi zijn als ook jongeren,  bijvoorbeeld hen die in november gevormd werden, deel zouden nemen.

De aartsbisschop heeft aan de viering een actie voor de voedselbank verbonden. In de kerk in Apeldoorn komen manden te staan waarin eenieder producten als donatie kan achterlaten.

Wilt u de Chrismamis eens meemaken? Dat kan.

U kunt op eigen gelegenheid gaan, maar ook bestaat de mogelijkheid om samen te reizen, met de auto of trein op basis van gedeelde kosten. Wanneer u graag samen wilt reizen, dan kunt  zich voor 12 april melden bij het centraal secretariaat in Groenlo,  tel. 0544 – 464663, secretariaat@sintludger.nl.

De Onze Lieve Vrouwekerk vindt u op korte loopafstand van het station Apeldoorn-Centraal: Hoofdstraat 18, 7311 KB Apeldoorn.

 

Namens het pastoraal team,

pastoor H.A.M. de Jong

01-05-2019

Zondag 19 mei: Zondag voor de Oosterse Kerken: 'God verheerlijken in liturgie en leven'
Lees meer >>
01-05-2019

Tienerkamp in Duitsland: Dare!
Lees meer >>
01-05-2019

Nieuws van het bestuur n.a.v. de bestuursvergadering van 6 april 2019
Lees meer >>
01-05-2019

Terugblik op De Passie
Lees meer >>
24-04-2019

De wandeling (pelgrimage)
Lees meer >>