Mee naar de Chrismamis op 17 april?

Ieder jaar wordt aan de vooravond van Witte Donderdag in de Onze Lieve Vrouwekerk in Apeldoorn de Chrismamis gevierd. Tijdens deze plechtige eucharistieviering in het midden van de Goede Week hernieuwen de priesters hun wijdingsbeloften aan de bisschop en wordt het chrisma gewijd en de ziekenolie en de olie voor de geloofsleerlingen gezegend.

De Chrismamis is dit jaar op woensdag 17 april om 19.00 uur en vormt het jaarlijks hoogtepunt voor de Kerk van ons Aartsbisdom Utrecht die samenkomt rondom de aartsbisschop.

De aartsbisschop spreekt daarom de wens uit dat de Chrismamis een echt diocesaan karakter zal dragen. Naast de priesters, diakens, pastoraal werkers en pastoraal assistenten zijn ook leden van de geloofsgemeenschappen van de parochies in ons bisdom uitgenodigd om met een delegatie aanwezig te zijn.

Ruimer nog: alle gelovigen zijn welkom om deze viering mee te maken. Het zou mooi zijn als ook jongeren,  bijvoorbeeld hen die in november gevormd werden, deel zouden nemen.

De aartsbisschop heeft aan de viering een actie voor de voedselbank verbonden. In de kerk in Apeldoorn komen manden te staan waarin eenieder producten als donatie kan achterlaten.

Wilt u de Chrismamis eens meemaken? Dat kan.

U kunt op eigen gelegenheid gaan, maar ook bestaat de mogelijkheid om samen te reizen, met de auto of trein op basis van gedeelde kosten. Wanneer u graag samen wilt reizen, dan kunt  zich voor 12 april melden bij het centraal secretariaat in Groenlo,  tel. 0544 – 464663, secretariaat@sintludger.nl.

De Onze Lieve Vrouwekerk vindt u op korte loopafstand van het station Apeldoorn-Centraal: Hoofdstraat 18, 7311 KB Apeldoorn.

 

Namens het pastoraal team,

pastoor H.A.M. de Jong

14-03-2019

Kruisweg HaZiMa in de open lucht 2019
Lees meer >>
13-03-2019

Zondag 5 mei opening van het Bedevaartseizoen
Lees meer >>
12-03-2019

Mee naar de Chrismamis op 17 april?
Lees meer >>
11-03-2019

11 april: Paas-epos door Stephan Boonzaaijer
Lees meer >>
07-03-2019

Vastenbrief 2019 van Kardinaal Eijk
Lees meer >>
01-03-2019

Kom je ook eten? Sobere maaltijden in Neede
Lees meer >>
01-03-2019

24 Uur voor de Heer (29-30 maart)
Lees meer >>
01-03-2019

Je ziet Hem niet, want Hij is doorzichtig
Lees meer >>
01-03-2019

Nieuws van het parochiebestuur n.a.v. de bestuursvergadering van 13 februari 2019
Lees meer >>
27-02-2019

Tienerkamp voor jongeren van 12 t/m 16 jaar
Lees meer >>
20-02-2019

20 maart: goed leven in gejaagde tijden volgens paus Franciscus
Lees meer >>
14-02-2019

Oecumenisch avondgebed in de Veertigdagentijd
Lees meer >>
01-02-2019

Nieuws van het bestuur n.a.v. de bestuursvergadering van 9 januari 2019
Lees meer >>
01-02-2019

Verslag bijeenkomst geloofsgemeenschap Ceacilia Neede op 14 januari
Lees meer >>
10-01-2019

Vastenactie project 2019: Waterputten in Romik Eritrea
Lees meer >>