24 Uur voor de Heer (29-30 maart)

Het eucharistisch centrum van de Sint Paulusparochie (Groenlo e.o.) doet mee aan de pauselijke gebedsactie ’24 Uur voor de Heer’. De H. Calixtusbasiliek aan de Kerkwal in Groenlo is hiervoor toegankelijk van vrijdag 29 maart, vanaf 21.00 uur tot zaterdag 30 maart wanneer de afsluitende eucharistieviering om 9.00 uur wordt opgedragen.
Tijdens de openstelling is er eucharistische aanbidding en gelegenheid tot het ontvangen van het sacrament van boete en verzoening. De twaalfurige gebedsactie wordt mogelijk gemaakt door gelovigen uit de parochie en regio die in tweetallen hebben toegezegd te willen komen voor de aanbidding van het Allerheiligste. De gebedsactie begint met het bidden van de dagsluiting-completen en wordt gevolgd door enkele momenten van gezamenlijk gebed, schriftlezing en korte overdenking.
Voor het volledige programma kan de website van de parochie worden geraadpleegd: www.stpaulusparochie.nl.
Belangstellenden kunnen zich melden via het parochiesecretariaat tel. 0544 – 464663 of secretariaat@stpaulusparochie.nl.
De H. Calixtusbasiliek herbergt de Heilige Deur die in het Heilige Jaar van de Barmhartigheid 2015-2016 door Mgr. Hoogenboom geopend en gesloten.
Boven deze ingang staat een tekst uit psalm 130: De Heer is steeds barmhartig, zijn genade onbeperkt.

Gebedsmarathon

01-05-2019

Zondag 19 mei: Zondag voor de Oosterse Kerken: 'God verheerlijken in liturgie en leven'
Lees meer >>
01-05-2019

Tienerkamp in Duitsland: Dare!
Lees meer >>
01-05-2019

Nieuws van het bestuur n.a.v. de bestuursvergadering van 6 april 2019
Lees meer >>
01-05-2019

Terugblik op De Passie
Lees meer >>
24-04-2019

De wandeling (pelgrimage)
Lees meer >>