Nieuws van het bestuur n.a.v. de bestuursvergadering van 9 januari 2019

Bestuur

• Bestuurssamenstelling: er zijn helaas geen ontwikkelingen.
• Het opstellen van een planning op basis van de actiepunten uit het bestuurlijke beleidsplan moet nog gebeuren.
• Andere opzet jaarlijkse Paulusdag: is i.v.m. de volle agenda nog een keer vooruitgeschoven.
• De begroting voor de Passie 2019 is goedgekeurd. De Passie-organisatie zal dit jaar opgevoerd worden in Beltrum en in het Openlucht Theater van Eibergen (bij goed weer).
• Op 7 januari 2019 is het jaarlijkse overleg met de PCI (Parochiële Caritas Instelling) geweest. Die is goed verlopen. De nieuwe diocesaan diaconaal werker Hans Oldenhof was helaas niet aanwezig.

Personeel
• De parochie als werkgever moet een Risico-Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) hebben voor haar personeel. Het Centraal Secretariaat begint met het invullen ervan, daarna zullen G. Slotman en B. Brockötter er verder aan werken.

Samenwerking met Paulus- en Ludgerbestuur
• Op 11 december is er een overleg met de bestuurscommissie geweest. Het verslag ervan is nog niet verspreid, dat wordt alsnog geregeld.

Financiën
• Aktie Kerkbalans 2019: Het Centraal Secretariaat zal de folders van elke locatie opvragen en verzamelen.
• Op 1 januari is het nieuwe boekhoudsysteem Doc Base ingevoerd, maar het werkt nog niet goed. Er is wel E-learning beschikbaar. Ook Exact werkt niet goed. Op 15 januari 2019 is er een informatiebijeenkomst met de kassiers van de locaties.
• J. Lansink en H. Bos gaan de nieuwe polissen controleren.

Uitwerken Beleidspannen
• Diaken C. Peters en mw. A. Oude Geerdink gaan de locaties Rietmolen, Rekken en Lievelde bezoeken voor overleg over de toekomst van de locaties. Zij zullen met de locaties op zoek gaan naar het behoud van de pastorale nabijheid in de lokale geloofsgemeenschappen en de rol van de locatieraden daarbij.
• Er is een overleg geweest van de locatieraden van Eibergen, Neede, Rekken en Rietmolen om te vernemen hoe elke locatie tegen de aangekondigde sluiting van kerken aankijken en om te verkennen wat de locaties van Paulus-Noord eventueel gezamenlijk kunnen gaan doen.
• De locatieraad Neede heeft een uitnodiging naar alle parochianen van Neede gestuurd voor een bijeenkomst op 14 januari 2019 over de toekomst van de locatie.
• Er is een uitnodiging van de Locatieraad Rekken om hun plannen te bespreken met het Paulusbestuur op 15 januari 2019.
• Het bestuur heeft gesproken met dhr. J. Hermans. Hij heeft inmiddels enige ervaring met kerksluitingen in de omgeving van Doetinchem. Hij is bereid om het bestuur hierin te ondersteuning met zijn ervaring.
• Het bestuur heeft contact gehad met ambtenaren belast met de zorg voor monumenten in de gemeentes Berkelland en Oost Gelre.

Gebouwen
• Eibergen:
Enkele verbeterpunten aan de Antoniusbeuk zijn na goed overleg goedgekeurd.
• Rietmolen:
o Het bestuur geeft toestemming om de vloerverwarming af te maken. De kosten ervoor vallen veel hoger uit dan eerder gemeld.
o Het bestuur geeft geen toestemming om de geluidsinstallatie te vernieuwen. Er is geen noodzaak voor op dit moment.
o Nieuwe afscheiding Kerkhof: er moeten meerdere offertes aangevraagd worden.
• Beltrum
o Het huurcontract met de huidige huurder van de pastorie wordt wat verlengd.
o Nieuw contract speeltuin: geen ontwikkelingen.

Communicatie
• Het beleidsplan van het Bestuur om de website te vernieuwen is in gang gezet. Om dit snel te kunnen realiseren wordt gebruik gemaakt van de software en structuur van de St. Ludgerparochie. Het blijven gescheiden eigen websites.
• Om dubbel werk te voorkomen zijn de Facebookpagina’s van Paulus en Ludger samengevoegd.

Volgende vergadering
• De volgende vergadering van het parochiebestuur is op 13 februari 2019.

18-04-2019

Een groet van de aartsbisschop - Paastriduum 2019
Lees meer >>
15-04-2019

15 mei: een bijzondere rondleiding in de Calixtusbasiliek
Lees meer >>
04-04-2019

Oecumenische Hemelvaart op 30 mei 2019
Lees meer >>
03-04-2019

"Zindag" aan de Berkel
Lees meer >>
01-04-2019

Terugblik op lezing voor dr. Anton ten Klooster in Rietmolen
Lees meer >>
01-04-2019

Boete en verzoening met Pasen
Lees meer >>
01-04-2019

Zondag Goddelijke Barmhartigheid: 28 april in Groenlo
Lees meer >>
25-03-2019

Programma 24 uur voor de Heer
Lees meer >>
25-03-2019

De viering van het Paastriduum in het Eucharistisch Centrum
Lees meer >>
13-03-2019

Zondag 5 mei opening van het Bedevaartseizoen
Lees meer >>
01-03-2019

Je ziet Hem niet, want Hij is doorzichtig
Lees meer >>
01-03-2019

Nieuws van het parochiebestuur n.a.v. de bestuursvergadering van 13 februari 2019
Lees meer >>