Uitvaartbeleid

De pastorale samenwerking met de St. Ludgerparochie vraagt om het afstemmen van pastorale taken en het ontwikkelen van nieuw gezamenlijk beleid. In september 2018 kwam het beleidsplan van het pastoraal team tot stand: “Met gelovig vertrouwen de toekomst in!”

Vorig jaar is het uitvaartbeleid opnieuw geformuleerd en aangepast. In februari 2018 al zijn de locatieraden hiervan op de hoogte gesteld. Gelet op nieuwe vragen en ontwikkelingen, willen we het uitvaartbeleid opnieuw onder uw aandacht brengen.

 

1. Omdat uitvaarten maatwerk zijn en elke uitvaartviering in nauw overleg met de nabestaanden tot stand komt, is een folder gemaakt over uitvaarten in de St. Paulusparochie, waarin mensen kunnen lezen welke mogelijkheden er zijn ten aanzien van verschillende vormen van uitvaartvieringen. In uw locatie is deze folder verspreid en te vinden in het folderrek in uw kerk.

U kunt de folder ook downloaden: Klik hier 

Ook de leden van de werkgroep Uitvaart en uitvaartondernemingen in deze regio hebben exemplaren ontvangen om nabestaanden te informeren.

 

2. Aanpassingen van het Uitvaartbeleid:

  • Uitvaartvieringen in het kerkgebouw zijn altijd kerkelijke uitvaartvieringen. Het is, conform het beleid van het bisdom, niet toegestaan om de kerk te verhuren aan derden voor het houden van een niet-kerkelijke uitvaartplechtigheid met een begeleider anders dan een lid van het pastoraal team of een toegeruste kerkelijke vrijwilliger.
  • Pastores en leden van de Werkgroep Uitvaart zijn ook inzetbaar bij uitvaartplechtigheden in een crematorium als er geen kerkelijke uitvaartviering of avondwake heeft plaatsgevonden en de plechtigheid in het crematorium de enige dienst is.
  • In een eucharistieviering of woord- en communieviering kunnen twee cd’s gedraaid worden: één cd onder de viering en één cd voorafgaand of na afloop van de viering.
  • Bij het toekennen van uitvaarten aan voorgangers zijn met ingang van 1 april 2018 de voorkeursopties vervallen voor plaatselijke voorgangers. Het uitvaartrooster is het uitgangspunt voor het toekennen van uitvaarten aan voorgangers (voor uitvaarten toegeruste vrijwilligers en pastores). Een voorkeur voor een bepaalde voorganger kan alleen gehonoreerd worden bij een persoonlijke band (familie of vrienden) of als er sprake was van een pastorale begeleiding van de overledene. In gevallen van twijfel overleggen de uitvaartcoördinatoren met het pastoresteam en ook de leden van de Werkgroep Uitvaart overleggen met het pastoresteam over verzoeken die zij krijgen terwijl zij niet op rooster staan.
  • Het uitvaartbeleid is opnieuw geformuleerd en geldt voor de St. Ludger en de St. Paulusparochie en komt in de plaats van voorgaande regelingen.

 

3. Het pastoresteam heeft  gewerkt aan een nieuw standaard uitvaartboekje dat inmiddels beschikbaar is voor alle locaties van de St. Paulusparochie en de St. Ludger parochie. Dit boekje is ter vervanging van alle bestaande liturgieboekjes en vanaf 1 juni ingevoerd voor beide parochies. Het liturgieboekje is bedoeld voor die vieringen waarin nabestaanden geen eigen liturgieboekje willen of kunnen maken. Eén uitvaartboekje maakt het voor ons overzichtelijker en gemakkelijker om voor te gaan in uitvaartvieringen in zestien geloofsgemeenschappen. 

 

Groenlo 29 januari 2019 

 

Pastoraal team parochies

St. Paulus en St. Ludger

 

18-04-2019

Een groet van de aartsbisschop - Paastriduum 2019
Lees meer >>
15-04-2019

15 mei: een bijzondere rondleiding in de Calixtusbasiliek
Lees meer >>
04-04-2019

Oecumenische Hemelvaart op 30 mei 2019
Lees meer >>
03-04-2019

"Zindag" aan de Berkel
Lees meer >>
01-04-2019

Terugblik op lezing voor dr. Anton ten Klooster in Rietmolen
Lees meer >>
01-04-2019

Boete en verzoening met Pasen
Lees meer >>
01-04-2019

Zondag Goddelijke Barmhartigheid: 28 april in Groenlo
Lees meer >>
25-03-2019

Programma 24 uur voor de Heer
Lees meer >>
25-03-2019

De viering van het Paastriduum in het Eucharistisch Centrum
Lees meer >>
13-03-2019

Zondag 5 mei opening van het Bedevaartseizoen
Lees meer >>
01-03-2019

Je ziet Hem niet, want Hij is doorzichtig
Lees meer >>
01-03-2019

Nieuws van het parochiebestuur n.a.v. de bestuursvergadering van 13 februari 2019
Lees meer >>