Uitvaartbeleid

De pastorale samenwerking met de St. Ludgerparochie vraagt om het afstemmen van pastorale taken en het ontwikkelen van nieuw gezamenlijk beleid. In september 2018 kwam het beleidsplan van het pastoraal team tot stand: “Met gelovig vertrouwen de toekomst in!”

Vorig jaar is het uitvaartbeleid opnieuw geformuleerd en aangepast. In februari 2018 al zijn de locatieraden hiervan op de hoogte gesteld. Gelet op nieuwe vragen en ontwikkelingen, willen we het uitvaartbeleid opnieuw onder uw aandacht brengen.

 

1. Omdat uitvaarten maatwerk zijn en elke uitvaartviering in nauw overleg met de nabestaanden tot stand komt, is een folder gemaakt over uitvaarten in de St. Paulusparochie, waarin mensen kunnen lezen welke mogelijkheden er zijn ten aanzien van verschillende vormen van uitvaartvieringen. In uw locatie is deze folder verspreid en te vinden in het folderrek in uw kerk.

U kunt de folder ook downloaden: Klik hier 

Ook de leden van de werkgroep Uitvaart en uitvaartondernemingen in deze regio hebben exemplaren ontvangen om nabestaanden te informeren.

 

2. Aanpassingen van het Uitvaartbeleid:

  • Uitvaartvieringen in het kerkgebouw zijn altijd kerkelijke uitvaartvieringen. Het is, conform het beleid van het bisdom, niet toegestaan om de kerk te verhuren aan derden voor het houden van een niet-kerkelijke uitvaartplechtigheid met een begeleider anders dan een lid van het pastoraal team of een toegeruste kerkelijke vrijwilliger.
  • Pastores en leden van de Werkgroep Uitvaart zijn ook inzetbaar bij uitvaartplechtigheden in een crematorium als er geen kerkelijke uitvaartviering of avondwake heeft plaatsgevonden en de plechtigheid in het crematorium de enige dienst is.
  • In een eucharistieviering of woord- en communieviering kunnen twee cd’s gedraaid worden: één cd onder de viering en één cd voorafgaand of na afloop van de viering.
  • Bij het toekennen van uitvaarten aan voorgangers zijn met ingang van 1 april 2018 de voorkeursopties vervallen voor plaatselijke voorgangers. Het uitvaartrooster is het uitgangspunt voor het toekennen van uitvaarten aan voorgangers (voor uitvaarten toegeruste vrijwilligers en pastores). Een voorkeur voor een bepaalde voorganger kan alleen gehonoreerd worden bij een persoonlijke band (familie of vrienden) of als er sprake was van een pastorale begeleiding van de overledene. In gevallen van twijfel overleggen de uitvaartcoördinatoren met het pastoresteam en ook de leden van de Werkgroep Uitvaart overleggen met het pastoresteam over verzoeken die zij krijgen terwijl zij niet op rooster staan.
  • Het uitvaartbeleid is opnieuw geformuleerd en geldt voor de St. Ludger en de St. Paulusparochie en komt in de plaats van voorgaande regelingen.

 

3. Het pastoresteam heeft  gewerkt aan een nieuw standaard uitvaartboekje dat inmiddels beschikbaar is voor alle locaties van de St. Paulusparochie en de St. Ludger parochie. Dit boekje is ter vervanging van alle bestaande liturgieboekjes en vanaf 1 juni ingevoerd voor beide parochies. Het liturgieboekje is bedoeld voor die vieringen waarin nabestaanden geen eigen liturgieboekje willen of kunnen maken. Eén uitvaartboekje maakt het voor ons overzichtelijker en gemakkelijker om voor te gaan in uitvaartvieringen in zestien geloofsgemeenschappen. 

 

Groenlo 29 januari 2019 

 

Pastoraal team parochies

St. Paulus en St. Ludger

 

20-02-2019

20 maart: goed leven in gejaagde tijden volgens paus Franciscus
Lees meer >>
20-02-2019

Aswoensdag - Askruisje
Lees meer >>
14-02-2019

Oecumenisch avondgebed in de Veertigdagentijd
Lees meer >>
07-02-2019

Na tien jaar een nieuwe reis naar Israel
Lees meer >>
04-02-2019

Koor Kumbayah bestaat 50 jaar!
Lees meer >>
01-02-2019

Presentatieviering Eerste Communie
Lees meer >>
01-02-2019

1 maart: Informatieavond Parochiereis naar Rome 2019
Lees meer >>
01-02-2019

Nieuws van het bestuur n.a.v. de bestuursvergadering van 9 januari 2019
Lees meer >>
01-02-2019

Verslag bijeenkomst geloofsgemeenschap Ceacilia Neede op 14 januari
Lees meer >>
30-01-2019

Uitvaartbeleid
Lees meer >>
29-01-2019

Kinderen en ouders kijken film in Beltrum
Lees meer >>
28-01-2019

Actie Kerkbalans 2019
Lees meer >>
10-01-2019

Vastenactie project 2019: Waterputten in Romik Eritrea
Lees meer >>
01-01-2019

Reis naar Israƫl in september 2019
Lees meer >>
01-01-2019

Gezocht: enthousiaste zangers (v/m) voor het Passie koor van de Paulusparochie
Lees meer >>
01-01-2019

Lokaal geloven en nieuwe initiatieven
Lees meer >>