Actie Kerkbalans 2019

Moed en vertrouwen!

Ontwikkelingen in het kerkelijk landschap vragen om een reactie binnen de zeven geloofsgemeenschappen van onze parochie. Het beeld van de vitaliteit geeft namelijk reden tot grote zorgen. Door een terugloop van kerkgangers, deelname aan sacramenten, activiteiten én een kleiner wordend pastoraal team, dat werkt voor de zestien geloofsgemeenschappen die de St. Paulusparochie en de St. Ludgerparochie (Lichtenvoorde e.o.) samen hebben, heeft het parochiebestuur besloten om vier van de zeven kerken uiterlijk 1 januari 2026 aan de eredienst te onttrekken. Het betreft Lievelde, Neede, Rietmolen en Rekken. Dat is een zeer moeilijk en pijnlijk besluit, maar de realiteit vraagt om aanpassing van onze organisatie. De kerken van Groenlo, Beltrum en Eibergen behouden hun liturgische functie.

 

Het parochiebestuur en het pastorale team zullen alle locatieraden en de geloofsgemeenschappen zo goed mogelijk begeleiden in dit proces. Dat is belangrijk, want een kerkgebouw kan in de toekomst worden gesloten, maar in de gemeenschappen blijven gelovige mensen wonen. Met elke locatieraad gaan we daarom op zoek naar draagkracht en denken na over de vraag ‘wat en hoe er lokaal vorm en inhoud gegeven kan worden aan de pastorale nabijheid’. Dat is nieuw voor ons allemaal en die veranderingen kosten tijd. Die tijd nemen en hebben we. De komende jaren zijn zeer belangrijk voor elke geloofsgemeenschap om over de toekomst en over eigen mogelijkheden daarbinnen na te denken.

 

Daarnaast gaan vele pastorale en liturgische activiteiten gewoon door.

Naast de kosten voor het kerkgebouw, blijft ook het pastorale programma uitgevoerd worden.

 

Daarom is en blijft uw financiële bijdrage aan uw geloofsgemeenschap noodzakelijk!

Wij willen benadrukken dat uw bijdrage ten goede komt aan uw eigen lokale geloofsgemeenschap en verzoeken u met klem om – ook in de huidige situatie – uw geloofsgemeenschap te blijven steunen!

 

Wij vertrouwen op uw medewerking.

 

Het bestuur van de St. Paulusparochie,    

 

H.A.M. de Jong, pastoor

G.A.M. Slotman, vicevoorzitter

H.J. Bos, secretaris

J.G. Lansink, penningmeester

B.M. Brockötter, communicatie

 

 

18-04-2019

Een groet van de aartsbisschop - Paastriduum 2019
Lees meer >>
15-04-2019

15 mei: een bijzondere rondleiding in de Calixtusbasiliek
Lees meer >>
04-04-2019

Oecumenische Hemelvaart op 30 mei 2019
Lees meer >>
03-04-2019

"Zindag" aan de Berkel
Lees meer >>
01-04-2019

Terugblik op lezing voor dr. Anton ten Klooster in Rietmolen
Lees meer >>
01-04-2019

Boete en verzoening met Pasen
Lees meer >>
01-04-2019

Zondag Goddelijke Barmhartigheid: 28 april in Groenlo
Lees meer >>
25-03-2019

Programma 24 uur voor de Heer
Lees meer >>
25-03-2019

De viering van het Paastriduum in het Eucharistisch Centrum
Lees meer >>
13-03-2019

Zondag 5 mei opening van het Bedevaartseizoen
Lees meer >>
01-03-2019

Je ziet Hem niet, want Hij is doorzichtig
Lees meer >>
01-03-2019

Nieuws van het parochiebestuur n.a.v. de bestuursvergadering van 13 februari 2019
Lees meer >>