Actie Kerkbalans 2019

Moed en vertrouwen!

Ontwikkelingen in het kerkelijk landschap vragen om een reactie binnen de zeven geloofsgemeenschappen van onze parochie. Het beeld van de vitaliteit geeft namelijk reden tot grote zorgen. Door een terugloop van kerkgangers, deelname aan sacramenten, activiteiten én een kleiner wordend pastoraal team, dat werkt voor de zestien geloofsgemeenschappen die de St. Paulusparochie en de St. Ludgerparochie (Lichtenvoorde e.o.) samen hebben, heeft het parochiebestuur besloten om vier van de zeven kerken uiterlijk 1 januari 2026 aan de eredienst te onttrekken. Het betreft Lievelde, Neede, Rietmolen en Rekken. Dat is een zeer moeilijk en pijnlijk besluit, maar de realiteit vraagt om aanpassing van onze organisatie. De kerken van Groenlo, Beltrum en Eibergen behouden hun liturgische functie.

 

Het parochiebestuur en het pastorale team zullen alle locatieraden en de geloofsgemeenschappen zo goed mogelijk begeleiden in dit proces. Dat is belangrijk, want een kerkgebouw kan in de toekomst worden gesloten, maar in de gemeenschappen blijven gelovige mensen wonen. Met elke locatieraad gaan we daarom op zoek naar draagkracht en denken na over de vraag ‘wat en hoe er lokaal vorm en inhoud gegeven kan worden aan de pastorale nabijheid’. Dat is nieuw voor ons allemaal en die veranderingen kosten tijd. Die tijd nemen en hebben we. De komende jaren zijn zeer belangrijk voor elke geloofsgemeenschap om over de toekomst en over eigen mogelijkheden daarbinnen na te denken.

 

Daarnaast gaan vele pastorale en liturgische activiteiten gewoon door.

Naast de kosten voor het kerkgebouw, blijft ook het pastorale programma uitgevoerd worden.

 

Daarom is en blijft uw financiële bijdrage aan uw geloofsgemeenschap noodzakelijk!

Wij willen benadrukken dat uw bijdrage ten goede komt aan uw eigen lokale geloofsgemeenschap en verzoeken u met klem om – ook in de huidige situatie – uw geloofsgemeenschap te blijven steunen!

 

Wij vertrouwen op uw medewerking.

 

Het bestuur van de St. Paulusparochie,    

 

H.A.M. de Jong, pastoor

G.A.M. Slotman, vicevoorzitter

H.J. Bos, secretaris

J.G. Lansink, penningmeester

B.M. Brockötter, communicatie

 

 

20-02-2019

20 maart: goed leven in gejaagde tijden volgens paus Franciscus
Lees meer >>
20-02-2019

Aswoensdag - Askruisje
Lees meer >>
14-02-2019

Oecumenisch avondgebed in de Veertigdagentijd
Lees meer >>
07-02-2019

Na tien jaar een nieuwe reis naar Israel
Lees meer >>
04-02-2019

Koor Kumbayah bestaat 50 jaar!
Lees meer >>
01-02-2019

Presentatieviering Eerste Communie
Lees meer >>
01-02-2019

1 maart: Informatieavond Parochiereis naar Rome 2019
Lees meer >>
01-02-2019

Nieuws van het bestuur n.a.v. de bestuursvergadering van 9 januari 2019
Lees meer >>
01-02-2019

Verslag bijeenkomst geloofsgemeenschap Ceacilia Neede op 14 januari
Lees meer >>
30-01-2019

Uitvaartbeleid
Lees meer >>
29-01-2019

Kinderen en ouders kijken film in Beltrum
Lees meer >>
28-01-2019

Actie Kerkbalans 2019
Lees meer >>
10-01-2019

Vastenactie project 2019: Waterputten in Romik Eritrea
Lees meer >>
01-01-2019

Reis naar Israƫl in september 2019
Lees meer >>
01-01-2019

Gezocht: enthousiaste zangers (v/m) voor het Passie koor van de Paulusparochie
Lees meer >>
01-01-2019

Lokaal geloven en nieuwe initiatieven
Lees meer >>