Vastenactie project 2019: Waterputten in Romik Eritrea

In deze Vastenperiode is er gekozen om de opbrengst van de Vastenactie te besteden aan een project voor waterputten in Eritrea. De bisschop van het bisdom Keren in Eritrea vraagt ons om een bijdrage voor dit project. Goed drinkwater op een redelijke afstand van de dorpen maakt het leven, van met name vrouwen, niet allen makkelijker maar zorgt ook voor een betere gezondheid van de dorpsbewoners.

 De afgelopen zomer hebben we zelf ervaren wat het betekent als het ongekend warm en droog is. Daar hebben we allen op de een of andere manier mee moeten dealen. Veel planten gingen dood en boeren hadden het moeilijk met de gewassen op hun akkers. Zelfs de scheepvaart ervoer  problemen. De overheid moest  maatregelen treffen om het bodemwater te beschermen. Wie had dat gedacht in ons waterrijke land. Ons luxe leventje raakte even uit balans.

Hoe anders ligt dat in Eritrea. Goed drinkwater in de nabijheid van een dorp is daar een luxe. Zoals in de plaats Romik in Eritrea waar men volledig afhankelijk is van het regenseizoen van juni t/m augustus. De inwoners van deze plaats maken al lang gebruik  van een waterput voor hun eigen drinkwater en  voor hun vee. De variërende regenval in deze regio heeft natuurlijk invloed op de hoeveelheid water die uit deze put verkregen kan worden.  Als de put droog staat moet een grote afstand afgelegd worden om aan goed water te komen. Daarom is het renovatie en dieper graven  van deze put van essentieel belang evenals het aanleggen van stuwen en dammen om de snelheid van het stromende regenrivier te vertragen zodat het water in de grond zakt en de grondwaterspiegel stijgt.

Door deze waterput te renoveren zijn de dorpelingen minder afhankelijk van de wisselende weersomstandigheden en hoeven ze minder kilometers af te leggen naar naburige dorpen om te voorzien in de dagelijkse waterbehoefte.  Vooral vrouwen en kinderen zijn belast met deze belangrijke taak. Door een goede waterput in de nabijheid wordt veel tijd bespaard die dan voor andere  activiteiten benut kan worden zoals schoolbezoek voor de kinderen of gewoon om onbezorgd te spelen zoals onze kinderen dat ook kunnen.

De plaats, genaamd Romik, waar ons project vorm moet krijgen, ligt ongeveer 15 km ten noordwesten van de stad Keren. Omliggende dorpen als Shinara,  Medeka, Siquanuk , Sabrik en herders die hun vee weiden, kunnen de put ook gebruiken.

 

De bisschop van Keren schrijft:

Broeders en Zusters,

Door uw gift aan dit project kunnen de mensen in Romik van een waterput voorzien worden. U levert daarmee een belangrijke bijdrage aan een beter en gezonder bestaan voor deze dorpelingen. Bedenk in deze vastentijd, een tijd van bezinning, dat “degene die geeft, niet alleen geeft vanuit zijn of haar portemonnee maar vooral ook vanuit zijn of haar hart”.

De parochiebesturen van de Paulus- en Ludgerparochie bevelen deze actie van harte aan.

 

 

 

 

01-05-2019

Zondag 19 mei: Zondag voor de Oosterse Kerken: 'God verheerlijken in liturgie en leven'
Lees meer >>
01-05-2019

Tienerkamp in Duitsland: Dare!
Lees meer >>
01-05-2019

Nieuws van het bestuur n.a.v. de bestuursvergadering van 6 april 2019
Lees meer >>
01-05-2019

Terugblik op De Passie
Lees meer >>
24-04-2019

De wandeling (pelgrimage)
Lees meer >>