Lokaal geloven en nieuwe initiatieven

In de maand januari gaan we ook op zoek naar NIEUWE INITIATIEVEN en wijzen waarop we lokaal ons geloofsleven kunnen verrijken en mogelijk kunnen versterken? Vanuit het pastoraal team zullen we dat ook doen samen met naburige parochies.

De CURSUS KUNST & INSPIRATIE is onderweg met 16 personen die deelnemen aan de inspiratieavonden aan de hand van de Franse beeldhouwer en schilder Henry Matisse. Hij behoort tot de zogenaamde Fauvisten, een expressionistische stroming die begin 20e eeuw ontstond. Het kenmerkt zich door het gebruik van felle, nauwelijks gemengde kleuren. Tijdens deze avonden proberen verbindingen te zoeken met ons eigen leven en geloven. In april sluiten we deze serie bijeenkomsten af met een klooster dag in Abdij Koningsoord in Arnhem.

I’J GELEUFT DAT? Wat geloof je? Kleine momenten van grote waarde.
Voordat je geloof kunt doorgeven, is het belangrijk je bewust te maken van hetgeen je zelf gelooft. Welke verwondering, welke waarden en normen en welke geloofswaarheden spelen een rol? Dit en meer gaan we zoeken en delen tijdens de IMPULSAVOND op 12 februari 2019 in de aula van het Koptische klooster in Lievelde. Vanaf 19.30 uur staat de koffie klaar.

VORMELINGEN EN M25 GROEP Afgelopen najaar hebben zo’n 50 vormelingen het sacrament van het Heilig Vormsel ontvangen. Vanuit een ‘GO SPIRIT AVOND’ waarin we ons hebben afgevraagd hoe we nu verder ‘handen en voeten’ kunnen geven aan ons geloof. Vanuit de zeven werken van Barmhartigheid (Mattheus hoofdstuk 25) hebben we ons laten bemoedigen en inspireren. Ook wij kunnen daadwerkelijk handen en voeten geven door zieken te bezoeken en allerlei diaconale activiteiten te ontwikkelen. Dit past goed in het beeld van geloofsgemeenschappen in de toekomst door elkaar nabij te zijn. We zijn dan ook heel blij dat een deel van ‘onze jongeren en hun ouders’ met zo’n 20 personen bereid zijn de komende jaren samen op te trekken zodat jongeren op zoek kunnen blijven gaan naar inspiratie en daadkracht. Zelf hebben zij een aantal ideeën te berde gebracht: Poffertjes of cup cakes bakken en de opbrengt van de verkoop aan een nader te bepalen doel geven. Bingoavond organiseren, jeugdgevangenis Harreveld bezoeken, naar de voedselbank gaan, een rommelmarkt organiseren voor de kerk, vluchtelingenwerk bezoeken, een open dag bezoeken van het ziekenhuis in Winterswijk, of een groet aan eenzame ouderen. Maar ook het Inloophuis in Neede zouden we aan dit rijtje kunnen toevoegen.
Onder begeleiding van ouders - en van harte met ondersteuning vanuit het pastoraal team - zullen we het komende voorjaar starten met een nieuw initiatief in parochies, de M25 groep.
Wanneer u hiervoor ook belangstelling heeft of meer over dit nieuwe initiatief wilt weten kunt u bellen of e-mailen met pastor C. Roetgerink (06 20739564) of contact opnemen met het centraal secretariaat.

01-05-2019

Zondag 19 mei: Zondag voor de Oosterse Kerken: 'God verheerlijken in liturgie en leven'
Lees meer >>
01-05-2019

Tienerkamp in Duitsland: Dare!
Lees meer >>
01-05-2019

Nieuws van het bestuur n.a.v. de bestuursvergadering van 6 april 2019
Lees meer >>
01-05-2019

Terugblik op De Passie
Lees meer >>
24-04-2019

De wandeling (pelgrimage)
Lees meer >>