12 februari: En i’j geleuft dat?! Wat geloven we eigenlijk?

Hannah (7 jaar): “Oma, God bestaat niet. En God is ook niet de vader van Jezus, want dat is Jozef. God is ook niet mijn pappa, want dat is pappa. En als ik naar jou kijk, dan zie ik God. En als ik naar David kijk, dan zie ik God. En als ik naar Eva kijk, dan zie ik God. En als ik naar de katjes kijk, zie ik God. En nu moet je niet denken, dat ik het hoofd van God ergens in jou zie. Want dat is niet zo, en toch zie ik God. Zo, en nu wil er ook niet meer over nadenken.”

Een werkgroep die bestaat uit parochianen van de St. Paulusparochie (de commissie Ontmoeting & Inspiratie) en de St. Ludgerparochie, organiseert samen met pastoraal werkster Carla Roetgerink onder deze titel “En i’j geleuft dat?!” op dinsdag 12 februari een avond over de vraag “Wat geloven we eigenlijk?”.
Deze avond is het resultaat van twee brainstormavonden n.a.v. de vraag van een jonge ouder: “Hoe kan ik mijn kinderen vandaag de dag gelovig opvoeden?”. We hebben onze eigen vragen en mogelijke antwoorden nodig om geloof, vertrouwen en verwondering door te geven aan onze (klein)kinderen.
De avond zal ingeleid worden door het pastoresteam van beide parochies. Er zal daarna royaal ruimte en aandacht zijn voor gesprek en uitwisseling, waarbij verwondering, samen zoeken naar en delen van antwoorden vanuit het hart, centraal staan.

De avond vindt op dinsdag 12 februari plaats in de aula van het Koptisch Orthodoxe klooster, Kloosterstraat 5 in Lievelde. Vanaf 19.30 uur wordt u met een kop koffie of thee welkom geheten, de avond begint om 20.00 uur.

14-03-2019

Kruisweg HaZiMa in de open lucht 2019
Lees meer >>
13-03-2019

Zondag 5 mei opening van het Bedevaartseizoen
Lees meer >>
12-03-2019

Mee naar de Chrismamis op 17 april?
Lees meer >>
11-03-2019

11 april: Paas-epos door Stephan Boonzaaijer
Lees meer >>
07-03-2019

Vastenbrief 2019 van Kardinaal Eijk
Lees meer >>
01-03-2019

Kom je ook eten? Sobere maaltijden in Neede
Lees meer >>
01-03-2019

24 Uur voor de Heer (29-30 maart)
Lees meer >>
01-03-2019

Je ziet Hem niet, want Hij is doorzichtig
Lees meer >>
01-03-2019

Nieuws van het parochiebestuur n.a.v. de bestuursvergadering van 13 februari 2019
Lees meer >>
27-02-2019

Tienerkamp voor jongeren van 12 t/m 16 jaar
Lees meer >>
20-02-2019

20 maart: goed leven in gejaagde tijden volgens paus Franciscus
Lees meer >>
14-02-2019

Oecumenisch avondgebed in de Veertigdagentijd
Lees meer >>
01-02-2019

Nieuws van het bestuur n.a.v. de bestuursvergadering van 9 januari 2019
Lees meer >>
01-02-2019

Verslag bijeenkomst geloofsgemeenschap Ceacilia Neede op 14 januari
Lees meer >>
10-01-2019

Vastenactie project 2019: Waterputten in Romik Eritrea
Lees meer >>