Nieuws van het parochiebestuur n.a.v. de bestuursvergadering van 3 december 2018

De vergadering is gehouden in Beltrum. Voorafgaand aan de vergadering is de voortgang van het restaureren van de muurschilderingen bekeken.

Bestuur
Bestuurssamenstelling: er zijn geen ontwikkelingen.
Bestuurlijke Beleidsplan is gepresenteerd en op de website te vinden. Op het voornemen om vóór 2026 vier kerkgebouwen af te stoten zijn nagenoeg geen negatieve reacties ontvangen.
De actiepunten uit het bestuurlijke beleidsplan worden verzameld in een planning.
Andere opzet jaarlijkse Paulusdag: is i.v.m. de volle agenda vooruitgeschoven.
Koren: het beleid is erop gericht om koren meer samen te laten werken. Dat is niet overal even gemakkelijk of vanzelfsprekend.
De organisatie voor de Passie 2019 is gestart. De Passie-organisatie is nog de haalbaarheid van een locatie aan het onderzoeken.
Op 7 januari 2019 is het jaarlijkse overleg met de PCI (Parochiële Caritas Instelling). Tevens zal kennis gemaakt worden met de nieuwe diocesaan diaconaal werker Hans Oldenhof.

Samenwerking met Paulus- en Ludgerbestuur
Op 11 december is er een overleg met de bestuurscommissie gepland. Zowel de uitwerking van alle beleidsplannen als ook de mogelijkheid van verdergaande samenwerking dan wel fusie zal besproken worden.

Financiën
Het bestuur heeft een tekst opgesteld om het belang van de Actie Kerkbalans voor de locaties onder de aandacht te brengen. De locaties worden verzocht deze tekst op te nemen in hun lokale Actie-Kerkbalans-folder.
De begroting voor 2019 wordt doorgenomen en vastgesteld.
Met uitzondering van de bijdragen voor deelname aan het 1e H. Communie en aan het Vormselproject blijven alle overige tarieven voor 2019 gelijk aan die van 2018.
Het volgende overleg van het Bestuur met de Locatie Voorzitters en de Budgethouders is op 19 maart 2019.

Gebouwen
Project verzelfstandigen kerkgebouwen voor 2026: Het bestuur is op zoek naar een persoon die dit project gaat begeleiden. Er wordt een programma opgesteld om de betrokken locatieraden binnenkort te bezoeken om nadere informatie en uitleg te geven en afspraken te maken.
Eibergen: Enkele verbeterpunten aan de Antoniusbeuk zijn goedgekeurd.
Beltrum: De huidige huurder van de pastorie vertrekt iets later. Er is zicht op nieuwe huurder. De grond onder een speeltuin is van de parochie. Er moet een nieuw contract komen om aansprakelijkheid uit te sluiten. Loopt nog.

Communicatie
De St. Pauluswebsite was een tijdlang niet benaderbaar voor aanpassingen. Oorzaak: updates van software. Dit is inmiddels voor het belangrijkste deel opgelost. Dit voorval heeft de noodzaak voor een nieuwe website onderstreept. Dat wordt nu met voorrang aangepakt.
De Privacy verklaring staat inmiddels op de website.

Begraafplaatsen
Dhr. J. Weeink, eigenaar van een uitvaartcentrum, heeft een presentatie gegeven voor de begraafplaatsbeheerders.

De volgende vergadering van het parochiebestuur is op 9 januari 2019.

12-01-2019

12 februari: En i’j geleuft dat?! Wat geloven we eigenlijk?
Lees meer >>
10-01-2019

Vastenactie project 2019: Waterputten in Romik Eritrea
Lees meer >>
02-01-2019

Maria Lichtmis op zaterdag 2 februari in Groenlo
Lees meer >>
01-01-2019

Nieuws van het parochiebestuur n.a.v. de bestuursvergadering van 3 december 2018
Lees meer >>
01-01-2019

Reis naar Israël in september 2019
Lees meer >>
01-01-2019

Gezocht: enthousiaste zangers (v/m) voor het Passie koor van de Paulusparochie
Lees meer >>
01-01-2019

Lokaal geloven en nieuwe initiatieven
Lees meer >>
21-12-2018

Pastorale column december/januari van pastoor De Jong
Lees meer >>